Så här använder du Travar på Mac

Travar ordnar ditt skrivbord automatiskt så att det är lätt att hålla ordning och hitta exakt det du letar efter.

macOS Mojave introducerar Travar, som ordnar ditt skrivbord med travar av filer grupperade i kategorier och behåller ordningen när du sparar nya filer. Med Travar slipper du röriga skrivbord.

Slå på Travar

Välj Visa > Använd travar i Finder-menyraden. Eller kontrollklicka (högerklicka) någonstans på skrivbordet och välj sedan Använd travar i snabbmenyn.

Varje fil som inte är den enda filen av en viss typ på skrivbordet ingår nu i en trave. Mappar visas strax under travarna.

Ändra hur travarna grupperas

Som standard grupperas travar efter typ, som bilder, PDF:er, presentationer, skärmbilder med mera.

Om du vill gruppera travar efter ändringsdatum, tagg eller andra kategorier väljer du Visa > Gruppera travar efter i menyraden. Eller kontrollklicka på skrivbordet och välj Gruppera travar efter i snabbmenyn. 

  

 

En öppen trave med nedåtpil på traven och innehållet i traven visas som separata symboler på skrivbordet

Arbeta med dina travar

Du öppnar eller stänger en trave genom att klicka på den en gång. När en trave öppnas visas dess filer på skrivbordet och travens symbol blir till en mapp med en pil.

Så här visar du objekt i en trave utan att öppna traven:

  1. Flytta pekaren över en trave.
  2. Skrubba genom att rulla vänster eller höger med styrplattan eller musen. När du skrubbar ändras travens symbol och namn för att motsvara varje fil i traven.
  3. När du hittar filen som du vill ha dubbelklickar du för att öppna den.

Travar gör det även lätt att utföra åtgärder på alla objekt i en trave. Du behöver bara kontrollklicka på traven och välja en åtgärd i snabbmenyn, som Byt namn, Komprimera, Dela eller en av de tillgängliga snabbåtgärderna.

  

Läs mer

Mappgenvägar i Dock är en annan typ av trave och du kan använda dem tillsammans med travar på skrivbordet.  

Publiceringsdatum: