Viktig information om appen Genvägar

I och med iOS 12 uppgraderas appen Arbetsflöde till appen Genvägar. Här är de senaste funktionerna.

Vad är nytt i Genvägar 2.2.1

Buggfixar

 • Löste ett problem med att Hämta restid visade ett felmeddelande när restider hämtades för kollektivtrafik
 • Löste ett problem med att det inte gick att radera ett objekt från Välj från meny
 • Löste ett problem med att Tweetbot-åtgärder inte kördes korrekt
 • Andra buggfixar och mindre tillägg

Genvägar 2.2

 • Lagt till nya åtgärder för Anteckningar: Skapa anteckning, Bifoga till anteckning, Hitta anteckning och Visa anteckning
 • Lagt till en åtgärd för Hämta siffror från indata
 • Hämta Tidsresa ger nu mer information, som namn på sträcka, ankomsttid och distans
 • Visa vägbeskrivning har nu stöd för Baidu Maps
 • Åtgärden Hämta ordboksvärde kan nu hämta värden djupt från en ordbok genom att ange flera tangenter som skiljs åt av punkter
 • Justera datum har nu ett läge för Hämta början på veckan
 • Ett tryck på fliken Bibliotek rullar nu längst ned i biblioteket

Buggfixar

 • Korrigerat en krasch som kan uppstå när iCloud-synkronisering är aktiverat
 • Korrigerat ett problem där ordningen för genvägar i biblioteket kan förloras vid synkronisering av genvägar till en ny enhet via iCloud
 • Korrigerat ett problem där en kopia av ett dokument kan skapas vid användning av åtgärden Öppna i, istället för att öppna dokumentet på platsen
 • Korrigerat ett problem där media från appen Bilder inte kunde skickas som indata till en genväg för Dela blad
 • Korrigerat ett problem där Bifoga till fil alltid skapade .txt-filer, även när ett annat filtillägg valdes
 • Korrigerat ett problem där åtgärden Vibrera kan orsaka en krasch vid körning från Bibliotek
 • Korrigerat ett problem där genvägar för Dela blad godkänner iTunes-produkter inte visades, när album delades i Musik eller iTunes Store
 • Korrigerat ett problem när åtkomst gavs till Todoist som resulterade i ett felmeddelande
 • Korrigerat ett problem där åtgärden Kontrollera stavning endast fungerade för amerikansk engelska
 • Korrigerat ett problem då Ställ in flygplansläge visade ett fel när Flygplansläge redan var aktiverat
 • Korrigerat ett problem där platsbaserade åtgärder visade ett fel vid körning från en genväg från hemskärmen
 • Korrigerat ett problem där åtgärden Spela in ljud visade felaktig tid för inspelningen
 • Korrigerat ett problem där vissa Bear-åtgärder inte visades i Bear-appkategorin
 • Förbättrad prestanda vid körning av genvägar med många upprepningsloopar och villkorliga Om
 • Andra buggfixar och mindre tillägg

Genvägar 2.1.3

 • Buggfixar

Information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på https://support.apple.com/sv-se/HT201222

Genvägar 2.1.2

 • Lade till åtgärden Gör inlägg på Tumblr
 • Åtgärden Hämta tid mellan datum kan nu räkna antal månader mellan två datum

Buggfixar

 • Korrigerat felet med att det inte visas på skärmen vilka appar och tjänster som används av en genväg när en genväg hämtas
 • Korrigerat felet som orsakar att genvägar med åtgärderna Öppna app eller Spela ljud inte fungerar när Siri används för att köra genvägarna
 • Korrigerat felet med att åtgärder som innehåller Upprepa med varje kan låsa sig när de körs från widgeten eller fliken Bibliotek
 • Korrigerat felet med att åtgärden Telefonnummer inte kan hantera telefonnummer med kommatecken (pauser) eller har långa tilläggsnummer
 • Korrigerat felet med att åtgärden Visa riktningar kanske inte fungerar när den körs från vyn Idag i Genvägar-widgeten på låsskärmen
 • Korrigerat felet med att åtgärden Lägg till ny påminnelse inte fungerar när tid eller plats inte är angiven
 • Korrigerat felet med att åtgärden Skicka betalning kan se ut som att den inte slutförs vid betalningar med Apple Pay Cash
 • Korrigerat felet med att standardsvarsfältet för datum i åtgärden Fråga efter indata inte har stöd för 24-timmarsformat
 • Korrigerat felet med att åtgärden Hämta namn på emoji visade namnet på engelska när enheten är inställd på ett annat språk
 • Korrigerade felet med att vissa genvägar kan visa ett felmeddelande när de körs från Sök
 • Korrigerade felet med att genvägar kan misslyckas med att hämta webbsidor med långa titlar i Unicode
 • Korrigerade felet med att åtgärden Kör Editorial-arbetsflöde inte ger något resultat
 • Förbättringar i iCloud-synkronisering
 • Förbättringar i lokalisering

Genvägar 2.1.1

 • Genvägar har nu optimerats för 12,9-tums iPad Pro (3:e generationen) och iPad Pro (11-tums)

Buggfixar

 • Korrigerat felet med att vissa åtgärder (inklusive Skicka e-post, Diktera text, Kör scenario i Hem och Vibrera enhet) kanske inte fungerar när de anropas från Siri
 • Korrigerat felet med att åtgärden Ställ in ficklampa orsakade ett felmeddelande
 • Korrigerat felet med att åtgärden Ring inte kunde slå telefonnummer med specialtecken (som * eller #)
 • Korrigerat felet med att angivna decimalsiffror inte identifierades korrekt på platser som använder komma som decimalavgränsare
 • Korrigerat felet med att ett valt fotoalbum i åtgärden Spara i fotoalbum nollställdes till Alla bilder
 • Korrigerat felet med att åtgärden Växla alarm inte aktiverade alarm förrän aktiveringsreglaget hade slagits på och av igen
 • Korrigerat felet med att åtgärden Läs upp text använde röster av lägre kvalitet

Genvägar 2.1

 • Få det aktuella vädret i dina genvägar med åtgärderna Hämta aktuellt väder och Hämta väderprognos
 • Ställa in alarm och timer med åtgärderna Skapa alarm, Växla alarm och Starta timern
 • Konvertera till en mängd olika enheter med åtgärderna Mått och Konvertera mått
 • Få den senaste uppsättningen importerade bilder från appen Bilder med åtgärden Hämta senaste import
 • När du använder Siri på din HomePod för att köra en genväg spelas medier nu upp automatiskt från HomePod-enheten med AirPlay
 • Du kan sluta att dela en genväg och ta bort dess data från iCloud genom att öppna iCloud-länken i iOS och välja Stoppa delning i appen Genvägar
 • Åtgärden Spela in video har nu stöd för automatisk videoinspelning med alternativet Starta direkt
 • Nu kan du använda åtgärderna Ring och FaceTime med Siri utan att låsa upp din iPhone

Buggfixar

 • Korrigerat felet med att appen Genvägar kan krascha när redigeraren öppnas
 • Korrigerat felet med att Sök i iTunes Store och Sök i App Store orsakade ett felmeddelande
 • Korrigerat felet med att Dropbox-filväljaren inte kunde gå till mappar
 • Korrigerat felet med att vissa appar saknades i åtgärden Öppna app
 • Korrigerat felet med att genvägar kan dubbleras efter synkronisering
 • Korrigerat felet med att ordningen på genvägarna kan nollställas efter synkronisering av en ny enhet
 • Korrigerat felet med att inloggning på Todoist kan göra att ett felmeddelande visas
 • Korrigerat felet med att variabler i åtgärderna Hitta och Filter kanske inte är helt synliga
 • Korrigerat felet med att appen Genvägar kan låsa sig på skärmen för nya påminnelser
 • Korrigerat felet med att åtgärden Bifoga i fil inte uppträdde korrekt när det angivna filnamnet inte slutade på .txt
 • Förbättringar i lokalisering
 • Andra buggfixar och mindre tillägg

Genvägar 2.0

 • Kör genvägar med din röst genom att lägga till dem i Siri
 • Nya åtgärder finns nu tillgängliga från appar som har stöd för Siri-genvägar
 • Siri föreslår nu genvägar du använder ofta på låsskärmen och i Sök
 • Siri föreslår åtgärder att lägga till i genvägar baserat på dina rutiner och senaste appanvändning
 • Ändra dina systeminställningar med nya åtgärder som Ställ in Wi-Fi, Ställ in strömsparläge och Ställ in Stör ej
 • Skicka och begär betalningar med Apple Pay och dina favoritappar med de nya betalningsåtgärderna
 • Kör anpassade skript i Safari med den nya åtgärden Kör JavaScript på webbsida
 • Genvägar ersätter appen Arbetsflöde och alla befintliga arbetsflöden importeras automatiskt
 • Njut av den uppdaterade, snygga designen

Nya åtgärder

 • Be Siri att visa eller läsa upp resultat med åtgärden Visa träffar
 • Skicka och begär betalningar med Apple Pay och dina favoritappar med de nya betalningsåtgärderna
 • Kör anpassade skript i Safari med den nya åtgärden Kör JavaScript på webbsida
 • Använd dina hemscenarier med den nya åtgärden Kör scenario i Hem
 • Ändra dina systeminställningar med dessa nya åtgärder: Ställ in flygplansläge, Ställ in Bluetooth, Ställ in mobildata, Ställ in Stör ej, Ställ in strömsparläge och Ställ in Wi-Fi
 • Redigera dokument med den nya åtgärden Märkning
 • Dela bilder i iCloud med åtgärden Dela med iCloud-bilddelning
 • Många andra nya åtgärder finns nu tillgängliga från appar som har stöd för Siri-genvägar

Uppdaterade åtgärder

 • Diktera text slutar nu att automatiskt att lyssna när du slutar prata och det fungerar i widgeten
 • Skicka meddelande kan nu skicka meddelanden utan att fråga med reglaget Visa vid körning
 • Ställ in ljusstyrka och Ställ in ficklampa fungerar nu i widgeten och med Siri
 • Ändra skiftläge har ett nytt alternativ för omväxlande skiftläge

Buggfixar

 • Korrigerat felet med att Öppna URL:er inte kunde öppna flera URL-länkar samtidigt
 • Korrigerat felet med att åtgärden Spara fil inte visade filer som sparats via iCloud-dokumentväljaren
 • Korrigerat felet med att Sök i iTunes Store kan krascha när du söker efter vissa typer av medier, som ljudböcker
 • Korrigerat felet med att namnbyte, radering eller duplicerandet av genvägar med 3D Touch inte fungerar
 • Korrigerat felet med att Läs upp text kan prata tyst när det körs efter en åtgärd för Diktera text
 • Drafts-åtgärder har nu stöd för Drafts 5
 • Förbättrad tillgänglighet
 • Många andra buggfixar och mindre tillägg

Läs mer

Du kan hitta mer information om appen Genvägar samt utförliga anvisningar för att skapa och använda genvägar i Användarhandbok för Genvägar.

Publiceringsdatum: