Nyheter i macOS Server

Mer information om ändringarna i macOS Server 5.10.

macOS Server 5.10 kräver macOS Catalina 10.15 eller senare. När du har installerat macOS-uppdateringen kan du hämta macOS Server i App Store. (För att förhindra driftsavbrott installeras inte nya versioner av Server automatiskt, inte heller när App Store-inställningen är att installera andra uppdateringar automatiskt.)

Under installationen kan du få meddelandet ”Server app replacement detected” (ersättning av serverprogram upptäckt). Det är normalt. Alla Server-inställningar och data bevaras under uppdateringen. Efter uppdateringen kan du slutföra inställningen av tidigare konfigurerade tjänster i Server-appen.

Läs om ändringar i macOS Server 5.7.1 om du uppgraderar från macOS Server 5.6.3 eller tidigare.

Nyheter i macOS Server 5.10

Profilhanteraren

Profilhanteraren har stöd för nya begränsningar, nyttolaster och kommandon.

För iOS och macOS

 • Innehållscachelagring: aktivera internetdelning automatiskt
 • VPN: konfigurera anpassad SSL-anslutningstyp efter leverantörens krav
 • VPN: konfigurera nätverksalternativ för Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint och anpassade SSL-anslutningstyper
  • Skicka all trafik via VPN
  • Uteslut lokala nätverk

För iOS

 • Inaktivera tillfälliga användare av delad iPad

För macOS

 • Enhetsregistrering: aktivera FileVault-stöd första gången användaren loggar in
 • Sök information om innehållscachelagring

Nyheter i macOS Server 5.9

Profilhanteraren

Profilhanteraren har stöd för nya begränsningar, nyttolaster och kommandon.

För iOS, macOS och tvOS

 • Wi-Fi: konfigurera säkerhetstypen WPA3 Personal

För iOS och macOS

 • Lägg till samtyckestext till registreringsprofiler och profiler som kan hämtas manuellt
 • Hoppa över panelerna Önskat språk och Språk som stöds i inställningsassistenten
 • Konfigurera nyttolast för expanderbar enkel inloggning

För iOS

 • Hoppa över panelen för Mörkt läge och välkomstpanelen i inställningsassistenten
 • Konfigurera nya begränsningar för administrerade enheter för att tillåta åtkomst till externa diskar i appen Filer, tangentbord där man skriver genom att dra samt aktivering och inaktivering av Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: aktivera Mail, Kalender, Kontakter och Påminnelser individuellt för hanterade konton
 • Enappsläge: konfigurera röststyrning
 • Uppdatering av eSIM-mobilabonnemang för företag

För macOS

 • Stöd för webbaserad autentisering för Enhetsregistreringsprogrammet (DEP) 
 • Hoppa över panelerna Skärmtid och TouchID i inställningsassistenten
 • Konfigurera nya kontoinställningsakternativ för DEP-registrering
 • Visa nivåerna Säker start och Extern start i Enhetsinformation
 • Stöd för Bootstrap-token för att möjliggöra inloggning på Mac-datorer med FileVault med mobilkonton
 • Hantera aktiveringslås: aktivera aktiveringslås, ta bort aktiveringslås och automatisk hämtning av förbigångskoden för aktiveringslåset på registrerade Mac-datorer med Catalina
 • Konfigurera automatiska macOS-uppdateringar och appuppdateringar
 • Dock: konfigurera inställningar för dubbelklick, Senaste och flikar
 • Konfigurera nyttolaster för associerade webbdomäner
 • Konfigurera innehållscachelagring som infrastruktur

För tvOS

 • Konfigurera om enheten ska försättas i viloläge

Nyheter i macOS Server 5.8

Profilhanteraren

Profilhanteraren har stöd för nya begränsningar, nyttolaster och kommandon.

För macOS

 • Exportera en fördefinierad uppsättning enhetsinformationsvärden för angivna enheter med det nya kommandoradverktyget exportDeviceInfo
 • Hoppa över panelen True Tone i inställningsassistenten
 • Konfigurera nya begränsningar: skärmavbild och visning av fjärrskärm
 • Konfigurera autentiseringscertifikat för Exchange-webbtjänster
 • Konfigurera Apple Remote Desktop-åtkomst 
 • Konfigurera hanterade klasser på elevernas Mac-datorer
 • Konfigurera Certificate Transparency-nyttolast

För iOS

 • Aktivera eller inaktivera röst- och data-roaming och internetdelning
 • Konfigurera nya begränsningar: modifiering av Internetdelning (endast administrerad)
 • Visa telefonnummer, ICCID och IMEI-nummer för registrerade enheter med dubbla SIM-kort
 • Konfigurera Certificate Transparency-nyttolast

För tvOS

 • Konfigurera hanterade programuppdateringar

Nyheter i macOS Server 5.7.1

Profilhanteraren

 • Konfigurera ett Apple Business Manager-konto
 • Installera App Store-appar för tvOS
 • Konfigurera nya begränsningar, nyttolaster och kommandon:

För macOS

Nya nyttolastinställningar för begränsningar

 • Tillåt förfrågningar om avståndsbaserad lösenordsdelning
 • Tillåt lösenordsdelning
 • Tillåt autofyll av lösenord
 • Tillåt installation av mjukvaruuppdateringar för användare som inte är administratörer

Nya nyttolastinställningar för Exchange

 • Använd OAuth för autentisering

Nya nyttolastinställningar för Smart Card

 • Kräv Smart Card
 • Aktivera skärmsläckare vid Smart Card-borttagning

Nya nyttolastinställningar för lösenkoder

 • Tvinga fram nollställning av lösenord nästa gång användaren loggar in

Nya nyttolastinställningar för säkerhet och integritet

 • Visa personlig återställningsnyckel

Nya nyttolastinställningar för utbildning

 • Skicka till Mac-datorer som tilldelats av lärare

Nya nyttolastinställningar för Xsan

 • Möjlighet att konfigurera automatisk montering
 • Möjlighet att ange monteringsinställningar för Distributed LAN Client

För iOS

Nya nyttolastinställningar för begränsningar

 • Tillåt förfrågningar om avståndsbaserad lösenordsdelning (endast administrerade enheter)
 • Tillåt lösenordsdelning (endast administrerade enheter)
 • Tillåt autofyll av lösenord (endast administrerade enheter)
 • Tvinga fram automatisk datum och tid (endast administrerade enheter)
 • Tillåt läge med usb-begränsning (endast administrerade enheter)
 • Tillåt att hanterade Kontakter-konton skriver till ej hanterade konton
 • Tillåt att ej hanterade Kontakter-konton läser in hanterade konton
 • Inaktivera eSIM (endast administrerade enheter)

Nya nyttolastinställningar för Mail och Exchange

 • Tillåt att användare aktiverar eller avaktiverar S/MIME-signering
 • Tillåt att en användare modifierar valet av S/MIME-signeringscertifikat
 • Tillåt att användare aktiverar eller avaktiverar S/MIME-kryptering
 • Tillåt att en användare modifierar valet av S/MIME-kryptering

Nya nyttolastinställningar för Exchange

 • Använd OAuth för autentisering

Nya nyttolastinställningar för notiser

 • Specificera om en app tillåts skicka viktiga varningar
 • Tillåt grupperade notiser
 • Visa i CarPlay

Nya VPN-nyttolastinställningar för IKEv2-konfigurationer

 • Möjlighet att ange DNS-serveradresser
 • Möjlighet att ange primär domän för tunnel
 • Möjlighet att ange DNS-sökdomäner
 • Möjlighet att ange DNS-tilläggsmatchningsdomäner

Nya alternativ för att hoppa över enhetsregistrering i inställningsassistenten

 • iMessage, FaceTime och Skärmtid
 • Lägg till dataabonnemang

Inaktuella nyttolaster

 • macOS Server-konton

Nya kommandon

 • Visa SIM-information

För tvOS

Nya nyttolastinställningar för begränsningar

 • Tillåt förfrågningar om avståndsbaserad lösenordsdelning (endast administrerade enheter)

Nya kommandon

 • Installera uppdateringar (visas endast i åtgärdsmenyn när uppdateringar finns för valda Apple TV eller Apple TV-enheter i en grupp)
Publiceringsdatum: