Använda smarta kategorier i Numbers

Ordna dina data på ett nytt sätt i smarta kategorier. Om du till exempel registrerar försäljningssiffror i ett kalkylblad kan du skapa en kategori som grupperar försäljningen per avdelning. Du kan även lägga till underkategorier, sammanfatta data som kategoriserats, skapa diagram utifrån kategorierna i din tabell och mycket annat.

Om du vill använda smarta kategorier hämtar du den senaste versionen av Numbers på din iPhone, iPad eller Mac. Du kan även använda smarta kategorier med Numbers online på iCloud.com.

Skapa en kategori

En tabell kan ha en huvudkategori och upp till fyra underkategorier. Du kan skapa kategorier baserat på data i tabellen eller genom att markera radera.

Skapa en kategori med befintliga data

Om din tabell innehåller data som du vill använda för att ordna tabellen kan du skapa en kategori baserat på kolumnen som innehåller dessa data.

 1. Tryck eller klicka på tabellen som du vill kategorisera. Tryck eller klicka sedan på  och klicka eller tryck därefter på Kategorier.
 2. Tryck eller klicka på popupmenyn Lägg till en kategori.
 3. Välj en kolumn från listan. Om din tabell till exempel innehåller försäljningssiffror kanske du vill välja kolumnen Avdelning för att kategorisera försäljningen efter avdelning. Numbers skapar automatiskt grupper med rader baserat på värden som är lika i den markerade kolumnen.
 4. Klicka eller tryck på visningstriangelnbredvid ett gruppnamn om du vill gömma eller visa rader i den gruppen.

Kalkylblad som visar kategoriserade data

 

Skapa en kategori från markerade rader

Om tabellen inte innehåller informationen som du vill kategorisera kan du skapa en kategori manuellt. Använd den här metoden om du har en enkel lista med namn som du vill dela upp i grupper.

 1. Markera raderna som du vill lägga i samma grupp.
 2. På iPad och iPhone trycker du på Radåtgärder i popupmenyn och sedan på Skapa grupp. På en Mac väljer du Ordna > Skapa grupp för markerade rader. Numbers flyttar de markerade raderna till en ny grupp och resten av raderna i tabellen till en annan grupp. 
 3. Döp om den nya gruppen genom att välja cellen med namnet du vill ha. På iPhone eller iPad dubbeltrycker du på cellen för att öppna tangentbordet och skriver sedan det nya namnet och trycker på Retur. På Mac-datorn och iCloud skriver du ett nytt namn. 

Lägga till en underkategori

Du kan lägga till upp till fyra underkategorier i en tabell. Om din försäljningstabell redan är kategoriserad efter avdelning kan du till exempel lägga till en underkategori som ordnar data efter försäljningsdatum.

 1. Markera tabellen, klicka eller tryck på knappen Ordna och klicka eller tryck sedan på Kategorier.
 2. Klicka eller tryck på Lägg till en kategori och välj sedan en kolumn för den nya underkategorin som du vill skapa. Du kan ordna om kategorier och underkategorier i en tabell efter att du har lagt till dem.

Kalkylblad som visar kategori och underkategori


Redigera kategorier

Du kan ändra ordningen på kategorierna när du vill och på så sätt få nya insikter i dina data. Om din tabell till exempel visar försäljningen efter avdelning per månad kan du ordna om kategorierna för att se varje månads försäljning för varje avdelning.

 1. Markera tabellen, klicka eller tryck på knappen Ordna och klicka eller tryck sedan på Kategorier.
 2. På en iPad eller iPhone trycker du på Redigera. Om du har en Mac går du till nästa steg.
 3. Dra    bredvid en kategori upp eller ned. Raderna i tabellen flyttas enligt den nya hierarkin.

Du kan också ändra hur rader grupperas efter datum i Numbers. I en tabell med en datumkategori kan raderna till exempel vara grupperade efter månad. Om du istället vill se trender per år eller kvartal kan du välja att gruppera data efter år, kvartal, vecka med mera.

 1. Markera tabellen.
 2. Klicka eller tryck på .
 3. Klicka eller tryck på popupmenyn Efter för den kategori som du vill justera och välj sedan ett alternativ.


Sammanfatta data

Du kan sammanfatta data i kategorierna i din tabell. Om din tabell med försäljningsdata är kategoriserat efter avdelning kan du till exempel beräkna delsummor för försäljningen på varje avdelning. 

 1. Klicka eller tryck på den tomma cellen i raden med gruppnamnet, samt i kolumnen som innehåller informationen som du vill sammanfatta.
 2. På en iPad eller iPhone trycker du på  Sammanfatta. På en Mac eller på iCloud.com klickar du på .
 3. Välj en beräkning. Samma beräkning läggs till automatiskt i alla grupper i den kategorin. Du kan visa olika sammanfattningar för varje kategori i varje kolumn.

iPad med ett Numbers-kalkylblad som visar en beräkningsfunktion som lagts till i en sammanfattningsrad i en kategoriserad tabell.


Visa en kategori som ett diagram

Du kan skapa ett diagram baserat på kategorin som du skapade för din tabell. Om du till exempel har en tabell med försäljningsdata som kategoriserats efter avdelning och du har lagt till en sammanfattning som beräknar delsummorna för försäljningen på varje avdelning, kan du snabbt skapa ett diagram med dessa sammanfattningsdata. Markera cellen med de sammanfattningsdata som du vill ta med i diagrammet. Klicka eller tryck sedan på Diagram och välj ett diagram.*

Kalkylblad som visar en kategorisammanfattning som ett munkdiagram

* När du skapar ett diagram måste du kontrollera att sammanfattningsdata finns i en textkolumn och inte i en rubrikkolumn.

Publiceringsdatum: