Ämnesområden i ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-18A)

Läs mer om ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-18A) samt vilka avsnitt och ämnesområden du kan förvänta dig.

Vad kommer på provet?

ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-18A) är ett datorbaserat kunskapsprov som Pearson VUE erbjuder online. Provet är en öppen resurs och deltagarna uppmuntras att använda Apples referenser och kurser när de svarar på frågorna.

För att bli Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2018 måste du klara det här provet (MAC-18A) samt Apple Service Fundamentals-provet (SVC-18A).

Observera att du måste slutföra Apple Service Fundamentals-provet innan du börjar med Mac-servicecertifieringsprovet.

Sammanfattning av provet

 • Antal avsnitt: 2
 • Antal inlärningsmål: 30
 • Antal punkter totalt: 70
 • Godkänt resultat: 80 % totalt (minst 56 av 70 för att bli godkänd)
 • Provet pågår under: 2 timmar

Provet börjar med sju demografiska frågor. Dessa frågor betygsätts inte och tar inte upp någonting av provtiden på två timmar.

Avsnitt och ämnesområden

Följande avsnitt och ämnesområden ingår i ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprov.

Felsökning (37 punkter)

 • Analysera och isolera filsystemproblem i macOS-baserade system.
 • Utifrån ett nätverksrelaterat problem korrekt kunna utvärdera, isolera och lösa en kunds problem.
 • Identifiera vilket diagnostikverktyg som är mest lämpat för ett visst scenario.
 • Beskriv hur felsökningsverktyg används samt relaterade procedurer.
 • Identifiera potentiella startproblem och tillhörande åtgärder.
 • Identifiera vilka macOS-verktyg som behövs för dataflytt, vilka typer av användardata som kan flyttas över och rätt metoder för att flytta användardata från både Mac- och Windows-datorer.
 • Identifiera symtom som beror på att SMC inte fungerar korrekt.
 • Förklara hur batteritiden på en Apple-produkt kan förlängas.
 • Identifiera processen för att skapa, konfigurera, hantera och radera användarkonton i macOS.
 • Konfigurera FileVault 2 i macOS för att skydda data på en Mac-dator.
 • Beskriva frågor om dataintegritet som uppstår när Platstjänster aktiveras i macOS.
 • Beskriva metoden för att nollställa ett förlorat EFI-lösenord (fast mjukvara).
 • Beskriv hur Time Machine används i macOS för att skapa, återskapa och hantera en säker säkerhetskopia av data.

Reparation av Mac Family (33 punkter)

 • Identifiera vilka komponenter som behövs för att minska risken för att skada kundens Mac under service av datorn.
 • Identifiera vilka tillbehör som krävs för att minska skaderisken i samband med att man utför service på Mac-modeller.
 • Visa korrekt och säker hantering av batterier och höljen med inbyggt batteri till bärbara datorer.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på iMac.
 • Identifiera vilka specialverktyg, fixturer eller procedurer som krävs för att utföra service på en iMac Pro.
 • Identifiera de försiktighetsåtgärder som krävs för att utföra service på iMac-modeller på ett säkert sätt.
 • Identifiera de försiktighetsåtgärder som krävs för att utföra service på iMac Pro-modeller på ett säkert sätt.
 • Identifiera vilka specialverktyg, fixturer och procedurer som krävs vid service av Mac mini.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på MacBook Pro 13 tum
 • Identifiera interna kontakttyper för den specifika MacBook Pro 13 tum-modellen
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på 15-tums MacBook Pro
 • Identifiera interna kontakttyper på specifika MacBook Pro 15 tumsmodeller.
 • Identifiera specialverktyg, fixturer eller procedurer som krävs för att utföra service på MacBook Air.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på Mac Pro.
 • Identifiera interna kontakttyper på specifika Mac Pro-modeller.
 • Identifiera de försiktighetsåtgärder som krävs vid service av Mac Pro-modeller.
 • Identifiera specialverktyg, fixturer eller procedurer som krävs för att utföra service på MacBook.

Kurser i ATLAS

Som förberedelse inför ACMT 2018 Mac-servicecertifieringsprov föreslår vi att du studerar kurserna i ämnesområdet ACMT 2018 i ATLAS.

Publiceringsdatum: