Dela till Facebook från iMovie för macOS

Dela en film till din Mac eller annan lokal lagringsenhet som en videofil och överför sedan videofilen till Facebook.

Det går inte längre att dela direkt på Facebook från iMovie för macOS eftersom hanteringen av delningar på Facebook har uppdaterats. Använd målet Prepare for Facebook för att spara en film, projekt eller klipp som en videofil som är redo att publiceras på Facebook. Sedan kan du överföra videofilen till Facebook med en webbläsare.

 1. Klicka på Projekt i verktygsfältet och välj sedan en film.
 2. Klicka på knappen Dela i verktygsfältet och välj sedan Prepare for Facebook.
 3. I dialogen som visas anger du titel, beskrivning med mera.
  • Ange en titel för den delade filmen genom att klicka på namnet högst upp och sedan skriva ett nytt namn.
  • Ange en beskrivning för den delade filmen genom att klicka på fältet Beskrivning och sedan skriva ny text.
  • Ange taggar för den delade filmen genom att klicka på fältet Taggar och sedan skriva taggnamnen, separerade med kommatecken.
  • Ändra upplösningen för den delade filmen genom att klicka på popupmenyn Upplösning och välja ett alternativ.
 4. Klicka på Nästa och spara sedan filen på Mac-datorn eller en annan lokal lagringsenhet.
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: