Dela till Facebook från iMovie för macOS, Final Cut Pro X eller Compressor

Dela en film till din Mac eller annan lokal lagringsenhet som en videofil och överför sedan videofilen till Facebook.

Det går inte längre att dela direkt på Facebook från iMovie för macOS, Final Cut Pro X eller Compressor eftersom hanteringen av delningar på Facebook har uppdaterats. Använd stegen i den här artikeln för versionen av appen du använder:

Hitta versionen för din app genom att välja [appens namn] > Om [appens namn]. Till exempel, välj iMovie > Om iMovie.

Dela till Facebook med iMovie för macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 eller Compressor 4.4.2 eller senare

I iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4, Compressor 4.4.2 eller senare använder du målet ”Prepare for Facebook” (Förbered för Facebook) för att spara en film, ett projekt eller ett klipp som en videofil som är redo att publiceras på Facebook. Sedan kan du överföra videofilen till Facebook med en webbläsare.

Dela ett iMovie för macOS-projekt

Om du använder iMovie 10.1.10 för macOS eller senare använder du dessa steg för att dela ett projekt på Facebook.

 1. Klicka på Projekt i verktygsfältet och välj sedan en film.
 2. Klicka på knappen Dela  i verktygsfältet och välj sedan Förbered för Facebook.
 3. I dialogen som visas anger du titel, beskrivning med mera.
  • Ange en titel för den delade filmen genom att klicka på namnet högst upp och sedan skriva ett nytt namn.
  • Ange en beskrivning för den delade filmen genom att klicka på fältet Beskrivning och sedan skriva ny text.
  • Ange taggar för den delade filmen genom att klicka på fältet Taggar och sedan skriva taggnamnen, separerade med kommatecken.
  • Ändra upplösningen för den delade filmen genom att klicka på popupmenyn Upplösning och välja ett alternativ.
 4. Klicka på Next (nästa) och spara sedan filen på Mac-datorn eller en annan lokal lagringsenhet.
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Dela ett Final Cut Pro-projekt eller -klipp

Om du använder Final Cut Pro 10.4.4 eller senare använder du dessa steg för att dela ett projekt eller klipp till Facebook.

 1. Välj ditt projekt eller klipp i Final Cut Pro-bläddraren, klicka på knappen Share (dela)  och välj sedan ”Prepare for Facebook” (förbered för Facebook).  Eller välj File (arkiv) > Share (dela) > Prepare for Facebook (förbered för Facebook).
 2. I fönstret Share (dela) klickar du på Info (information) för att ändra namnet på klippet, beskrivningen med mera.
 3. Klicka på Next (nästa) och spara sedan filen på Mac-datorn eller en annan lokal lagringsenhet.
 4. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Dela ett klipp eller projekt med Compressor

Om du använder Compressor 4.4.2 eller senare använder du dessa steg för att dela en videofil på Facebook.

 1. I Compressor klickar du på Add File (Lägg till fil) i gruppområdet, väljer källfilen du vill dela och klickar sedan på Add (lägg till).
 2. I inställningsfönstret som öppnas väljer du Prepare for Facebook (förbered för Facebook), väljer en plats för den transkodade filen och sedan klickar du på OK.
 3. Om källfilen redan finns i gruppområdet kan du dra Prepare for Facebook (förbered för Facebook) från det inbyggda avsnittet i panelen Settings (inställningar) till källfilen i gruppområdet.
 4. Klicka på Start Batch (starta grupp).
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Dela till Facebook med iMovie för macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 eller Compressor 5.4.1 eller tidigare

Använd stegen nedan för att dela till Facebook i iMovie för macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3, Motion 5.4.1 eller tidigare.

Dela ett iMovie för macOS-projekt

Om du använder iMovie för macOS 10.1.9 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt på Facebook.

 1. Klicka på Projekt i verktygsfältet och välj sedan ett projekt.
 2. Klicka på knappen Dela  i verktygsfältet och välj sedan Arkiv.
 3. I fönstret Dela klickar du på popupmenyn Kvalitet och väljer sedan Låg, Medel eller Hög.
 4. Ställ in andra alternativ, klicka på Nästa och spara sedan filen på Mac-datorn eller en annan lokal lagringsenhet.
 5. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Dela ett Final Cut Pro-projekt

Om du använder Final Cut Pro 10.4.3 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt till Facebook.

 1. Välj ditt projekt i Final Cut Pro-bläddraren, klicka på knappen Share (dela)  och välj sedan ”Master File” (masterfil). 
 2. Klicka på Settings (inställningar) i fönstret Share (dela).
 3. Klicka på popuprutan Format (format) och välj sedan Web Hosting (webbvärdtjänster).
 4. Klicka på popupmenyn ”When done” (när klar) och välj sedan Do Nothing (gör inget).
 5. Ställ in andra alternativ, klicka på Next (nästa) och spara sedan filen på Mac-datorn eller en annan lokal lagringsenhet.
 6. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Dela ett Motion-projekt

Om du använder Motion 5.4.1 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt till Facebook.

 1. När ditt Motion-projekt är öppet klickar du på knappen Share (dela) , väljer sedan Export Movie (exportera film).
 2. Klicka på popupmenyn Export (exportera) och välj sedan H.264.
 3. Ställ in andra alternativ, klicka på Next (nästa) och spara sedan filen på Mac-datorn eller en annan lokal lagringsenhet.
 4. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Dela ett projekt från Compressor

Om du använder Compressor 4.4.1 eller tidigare använder du dessa steg för att dela ett projekt till Facebook.

 1. I Compressor klickar du på Add File (Lägg till fil), väljer videokällfilen du vill dela och klickar sedan på Add (lägg till).
 2. Om nödvändigt klickar du på visningstriangeln bredvid Built-In (inbyggt) och väljer sedan ”Publish to Facebook” (publicera på Facebook). 
 3. Välj en plats för den transkodade filen från popupmenyn Location (plats) och klicka sedan på OK.
 4. Välj källfilen i gruppområdet.
 5. Välj Window (fönster) > Show Inspector (visa granskaren).
 6. I åtgärdsområdet i granskaren väljer du Do Nothing (gör inget) i popupmenyn ”When done” (när klar).
 7. Klicka på Start Batch (starta grupp).
 8. Använd Safari eller en annan webbläsare för att logga in på ditt Facebook-konto och överför sedan videofilen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: