Om iTunes identifierar inkompatibel Bluetooth-mjukvara på din dator

En del äldre Bluetooth-mjukvara är inte kompatibel med iTunes på Windows.

Om du har äldre Bluetooth-mjukvara kan varningsmeddelandet ”iTunes har identifierat inkompatibel Bluetooth-mjukvara på din dator och kanske inte fungerar som det ska” visas. Om du inte tar bort mjukvaran som ger upphov till konflikt kommer iTunes inte att startas eller köras korrekt.

Följ dessa steg för att kontrollera och ta bort mjukvaran som ger upphov till konflikt:

  1. Hämta Autoruns för Windows från Microsoft.
  2. Hitta Autoruns.zip på din dator och öppna den komprimerade mappen.
  3. När du granskat innehållet och licensen drar du Autoruns.exe till skrivbordet.
  4. Öppna Autoruns.exe.
  5. Klicka på fliken Logon.
  6. Välj Hide Microsoft Entries från alternativmenyn.
  7. I kolumnen Image Path letar du efter bttray.exe.
  8. Om mjukvaran bttray.exe finns kontaktar du tillverkaren av ditt Bluetooth-tillbehör för att se om mjukvaran krävs för din dator. Om inte ber du om hjälp med att ta bort den.
    Om bttray.exe krävs går du till samma sökväg som för bttray.exe och letar efter BtITunesPlugin.exe och byter namn på den till Old_BtITunesPlugin.exe

Kontakta tillverkaren för ditt Bluetooth-tillbehör om du behöver mer hjälp. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: