Använda student-ID-kort i Wallet på din iPhone eller Apple Watch

Lägg till ditt student-ID-kort i Wallet och använd din iPhone eller Apple Watch för att få tillträde till exempelvis ditt studenthem, biblioteket eller aktiviteter på universitetet. Eller betala för tvätt, snacks och middag på universitetsområdet.

Vad du behöver för att använda ditt student-ID-kort i Wallet

Kontakta kortansvarig på institutionen för att ta reda på om du kan använda ditt student-ID-kort i Wallet.

Det här behöver du för att använda ditt student-ID-kort i Wallet:

 • iPhone 6s, iPhone 6s Plus eller iPhone SE eller senare*
 • Apple Watch Series 1 eller senare
 • Ett Apple-ID som är inloggat i iCloud
 • Den senaste versionen av skolans app för hantering av studentkonton från App Store
 • Den lösning som används av kortansvariga på institutionen för att bekräfta identiteter och generera säkra lösenord
 • Den senaste versionen av iOS och watchOS

Du kan använda ditt student-ID-kort på upp till två enheter som är inloggade på iCloud med samma Apple-ID.

*Vissa skolor kan ha andra krav. Kontakta kortansvarig på din skola för mer information.

Lägga till ett student-ID-kort i Wallet

Om du har hämtat skolans app för hantering av studentkonton till din iPhone och har åtkomst till den lösning som används av kortansvariga på institutionen för att autentisera identiteter och generera säkra lösenord:

 1. Logga in på skolans app för hantering av studentkonton med ditt skol-ID och lösenord.
 2. Tryck på Lägg till i Apple Wallet.
 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Använda din iPhone eller Apple Watch där du använder ditt student-ID-kort

Du kan använda ditt student-ID-kort på din iPhone eller Apple Watch där du använder ditt fysiska student-ID-kort. Få tillträde till ditt studenthem eller biblioteket, åk med universitetsbussen, köp mat i kafeterian och betala för böcker och skolmaterial i universitetets butiker.

Kassapersonalen kanske måste välja betalningsmetod innan du kan betala med ditt ID-kort i Wallet.

Med Expressläge aktiverat

Expressläge** är aktiverat som standard när du lägger till ditt ID-kort.

Håll toppen av din iPhone eller urtavlan på din Apple Watch inom några centimeter från mitten av kortläsaren tills du känner en vibration. Du kommer se Klar och en bock på bildskärmen.

iPhone eller Apple Watch måste vara påslagna men de behöver inte vara anslutna till ett nätverk. Du behöver inte validera med Face ID, Touch ID eller din lösenkod, och du behöver inte aktivera eller låsa upp enheten eller öppna någon app.

På din kompatibla iPhone med den senaste versionen av iOS finns expresskort med strömsparläge tillgängligt i upp till fem timmar när din iPhone behöver laddas, beroende på din enhet. Du kan trycka på sidoknappen för att kontrollera om expresskort är tillgängligt när din iPhone behöver laddas. Om du gör detta ofta kan batteritiden minska avsevärt för expresskort. Om du väljer att stänga av din iPhone är inte funktionen tillgänglig.

Expressläge** är inte tillgängligt på iPhone 6 eller iPhone 6 Plus.

** Vissa skolor kanske fortfarande kräver att du autentiserar med Face ID, Touch ID eller din lösenkod även när Expressläge är aktiverat.

Med Expressläge inaktiverat

Använd Face ID, Touch ID eller din lösenkod för att autentisera på iPhone. Håll sedan den övre delen av din iPhone inom ett par centimeter från den kontaktfria läsaren. Vänta sedan tills Klart och en bock visas på skärmen.

På Apple Watch dubbelklickar du på sidoknappen för att se dina kort. Sedan sveper du för att välja ID-kortet. Visa sedan upp skärmen framför kortläsaren.

När du lägger till ditt ID-kort i Wallet är Expressläge aktiverat som standard. Du kan inaktivera Expressläge om du inte vill använda det. Öppna Wallet, tryck på ditt ID-kort, tryck på knappen mer och tryck sedan på av/på-knappen för Expressläge.

Lägga till pengar

Du kan lägga till pengar på ditt student-ID-kort med Apple Pay eller ett kredit- eller betalkort som du har ställt in i skolans app för hantering av studentkonton. Eller så kan du lägga till pengar via skolans självbetjäningsmaskiner.

Visa ditt saldo

Så här gör du om du vill visa saldot på ditt student-ID-kort på din iPhone:

 1. Öppna appen Wallet.
 2. Välj ditt kort. Upp till tre saldon visas för ditt ID-kort.
 3. Tryck på knappen mer  om du vill se fler saldon.

Om du har lagt till ditt kort i din Apple Watch kan du visa saldon i appen Apple Watch på din iPhone eller i Wallet och Apple Pay på din Apple Watch.

Ta bort ditt ID-kort från din enhet

Du kan ta bort ditt student-ID-kort från Wallet på din iPhone eller Apple Watch på flera olika sätt.

Öppna Wallet på din iPhone, tryck på ditt student-ID-kort, tryck på knappen mer  och sedan på Ta bort kort. Eller öppna Inställningar, tryck på Wallet och Apple Pay, tryck på ditt student-ID-kort och tryck på Ta bort kort.

På din Apple Watch öppnar du Wallet och trycker och håller ned på ditt student-ID-kort. Tryck på Ta bort kort när borttagningssymbolen visas.

I appen Apple Watch på din iPhone trycker du på Wallet och Apple Pay. Tryck sedan på ditt student-ID-kort och tryck på Ta bort kort.

Om din enhet försvinner eller blir stulen

Gå till din Apple-ID-kontosida eller använd Hitta min iPhone för att spärra eller permanent ta bort möjligheten att betala från din enhet med ditt student-ID-kort. Du kan också kontakta den kortansvariga för student-ID-kort på institutionen. Tryck på knappen mer symbolen mer på ditt ID-kort i Wallet eller tryck på Ring. Eller så kan du ta bort ditt ID-kort från skolans app för hantering av studentkonton.

Kontaktalternativen för din skola kan skilja sig från dem som visas här.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: