Så här tar du bort meddelanden på iCloud

Med Meddelanden på iCloud hålls hela din meddelandehistorik uppdaterad på alla dina enheter. Om du behöver frigöra lagringsutrymme på iCloud kan du ta bort enskilda meddelanden från alla dina enheter eller inaktivera funktionen Meddelanden på iCloud.

Vad händer när du tar bort meddelanden eller inaktiverar funktionen Meddelanden på iCloud

När du tar bort ett meddelande, en bilaga eller konversation på en enhet med Meddelanden på iCloud tas det bort från alla dina enheter. Detta kan frigöra lagringsutrymme på iCloud och samtidigt hålla resten av dina konversationer uppdaterade på alla dina enheter. När du tar bort ett meddelande kan du inte få tillbaka det. 

Du kan inaktivera funktionen Meddelanden på iCloud om du inte behöver hålla dina konversationer uppdaterade på dina enheter. Om du inaktiverar Meddelanden på iCloud på en iPhone eller iPad tas din meddelandehistorik med i en enskild iCloud-säkerhetskopia.


Så här tar du bort meddelanden från iCloud

Om du tar bort ett meddelande på en plats när Meddelanden på iCloud är aktiverat tas det bort från alla andra platser. 

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du vill ta bort ett enskilt meddelande eller en enskild bilaga följer du dessa steg:

 1. I en meddelandekonversation håller du ned meddelandebubblan eller bilagan som du vill radera.
 2. Tryck på Mer.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen och tryck sedan på Radera meddelande. Om du vill ta bort alla meddelanden i tråden trycker du på Radera alla i det övre vänstra hörnet. Tryck sedan på Radera konversation.

Om du vill radera flera bilagor från en kontakt eller en konversation följer du dessa steg:

 1. I en meddelandekonversation trycker du på kontaktens namn längst upp på skärmen.
 2. Tryck på Info .
 3. Välj Visa alla bilder.
 4. Tryck på Välj och tryck sedan på bilderna som du vill radera.
 5. Tryck på Radera och tryck sedan på Radera bilaga för att bekräfta. 

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Svep åt vänster över den konversation som du vill ta bort.
 2. Tryck på Radera.
 3. Bekräfta genom att trycka på Radera en gång till. 

På Mac-datorn

Om du vill ta bort ett enskilt meddelande eller en enskild bilaga följer du dessa steg:

 1. Öppna en meddelandekonversation.
 2. Kontrollklicka i det tomma området i en meddelandebubbla som du vill radera.
 3. Välj Radera.
 4. Klicka på Radera.

Följ dessa steg om du vill radera en hel konversation:

 1. Kontrollklicka på en konversation.
 2. Välj Radera konversation.
 3. Klicka på Radera.

Läs mer om att ta bort meddelanden och bilagor i Meddelanden på iCloud


Inaktivera funktionen Meddelanden på iCloud

Om du inte vill lagra din meddelandehistorik på iCloud och hålla dina konversationer uppdaterade på dina enheter följer du stegen nedan för att inaktivera Meddelanden på iCloud. 

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Inställningar > [ditt namn].
 2. Tryck på iCloud.
 3. Tryck på Hantera lagring.
 4. Tryck på Meddelanden och tryck sedan på Avaktivera och radera.  

På Mac-datorn

 1. Öppna Meddelanden och välj sedan Meddelanden i menyfältet.
 2. Välj Inställningar och klicka sedan på iMessage.   
 3. Avmarkera Aktivera meddelanden på iCloud och markera sedan Avaktivera alla.


Om det inte går att ta bort meddelanden på din Mac

Om du tar bort meddelanden från iCloud men du fortfarande ser dem på din Mac behöver du kanske ändra inställningarna för Meddelanden på din Mac. Gå till Inställningar > Allmänt i Meddelanden. Kontrollera att rutan bredvid Spara historik när konversationer stängs är avmarkerad.


Läs mer om gränsen för ditt lagringsutrymme på iCloud

När du överskrider ditt lagringsutrymme på iCloud överförs inte dina meddelanden och bilagor till iCloud, och dina enheter varken säkerhetskopieras eller hämtas till iCloud. Du kommer fortfarande åt dina senaste meddelanden, men de sparas inte på iCloud och raderade meddelanden uppdateras inte på alla dina enheter. Om du vill fortsätta att använda Meddelanden på iCloud uppgraderar du lagringsutrymmet eller frigör utrymme genom att ta bort filer som du inte längre behöver.

Publiceringsdatum: