Ta ett EKG med EKG-appen på Apple Watch Series 4 , Series 5 eller Series 6

Du kan ta ett elektrokardiogram (EKG) med EKG-appen.

Vad är ett EKG?

Ett elektrokardiogram (även kallat EKG) är ett test som registrerar frekvens och styrka av de elektriska signaler som får hjärtat att slå. Genom att titta på ett EKG kan en läkare få reda på mer om din hjärtrytm och leta efter oregelbundenheter.

Så här använder du EKG-appen

EKG-appen kan registrera hjärtslag och rytm med hjälp av den elektriska hjärtsensorn på Apple Watch Series 4, Series 5 eller Series 6* och sedan kontrollera i den registrerade informationen om det finns tecken på förmaksflimmer, som är en typ av oregelbunden rytm.

EKG-appen registrerar ett elektrokardiogram som motsvarar de elektriska pulser som får ditt hjärta att slå. EKG-appen registrerar pulserna för att få fram din puls och för att se om förmaket och de undre kamrarna i ditt hjärta synkroniserar. Om de inte synkroniserar kan det vara ett tecken på förmaksflimmer.

För närvarande är EKG-appen bara tillgänglig i vissa länder och regioner. Läs om var EKG-appen är tillgänglig.

*EKG-appen stöds inte på Apple Watch SE.

Detta behöver du

Installera och ställa in EKG-appen

EKG-appen  installeras när EKG-appen ställs in i appen Hälsa. Följ dessa steg för att ställa in EKG-appen:

 1. Öppna appen Hälsa på din iPhone. 
 2. Följ stegen som visas på skärmen. Om det inte visas någon uppmaning om att ställa in trycker du på fliken Bläddra och sedan på Hjärta > Elektrokardiogram (EKG) > Ställ in EKG-appen. 
 3. När inställningarna är klara öppnar du EKG-appen  för att ta ett EKG.

Om du fortfarande inte kan se appen på din Apple Watch öppnar du appen Klocka på din iPhone och trycker på Hjärta. I EKG-avsnittet trycker du på Installera för att installera EKG-appen.

EKG-appen är inte tillgänglig i alla länder eller regioner. Läs om var EKG-appen är tillgänglig.


Ta ett EKG

Du kan ta ett EKG när som helst, till exempel om du upplever symptom som snabba eller överhoppade hjärtslag, om du funderar över hur ditt hjärta mår eller om du får en varning om oregelbunden rytm.

 1. Se till att din Apple Watch sitter tillräckligt stramt och på den handled som du har valt i Apple Watch-appen. Du kan kontrollera det genom att öppna Apple Watch-appen, trycka på fliken Min klocka och sedan gå till Allmänt > Skärmriktning.
 2. Öppna EKG-appen på din Apple Watch.
 3. Vila armarna på ett bord eller i knäet. 
 4. Använd handen utan klocka och håll ett finger på Digital Crown. Du behöver inte hålla ner Digital Crown under sessionen. 
 5. Vänta. Registreringen tar 30 sekunder. I slutet av registreringen visas en klassificering. Sedan kan du kan trycka på Lägg till symptom och välja dina symptom.
 6. Tryck på Spara för att notera dina symptom och tryck sedan på Klar.

Så här läser du resultaten

När avläsningen är klar får du något av följande resultat i din EKG-app. Oavsett resultat ska du prata med din läkare om du inte känner dig bra eller om du upplever några symptom.  

Sinusrytm

Ett sinusrytmresultat betyder att hjärtat slår i ett jämnt mönster mellan 50 och 100 slag per minut. Det uppstår när förmaket och de undre kamrarna i hjärtat slår i takt. Sinusrytmresultatet gäller bara för den registreringen och betyder inte att ditt hjärta alltid slår i en jämn takt hela tiden. Det ska heller inte tolkas som att du är frisk. Om du inte känner dig bra eller om du har några symptom bör du prata med en läkare.  

Förmaksflimmer

Om resultatet visar på förmaksflimmer betyder det att hjärtat slår oregelbundet. EKG-appen ver. 1 kan kontrollera förmaksflimmer mellan 50 och 120 slag per minut. EKG-appen ver. 2 kan kontrollera förmaksflimmer mellan 50 och 150 slag per minut.* Förmaksflimmer är den vanligaste formen av allvarlig arytmi eller oregelbunden hjärtrytm. Om ditt resultat klassificeras som förmaksflimmer och du inte har diagnostiserats med det, ska du kontakta din läkare.

*Läs mer om EKG-appens versionstillgänglighet och ta reda på vilken version du använder.

Låg eller hög puls

En puls under 50 slag eller över 120 i EKG version 1 påverkar EKG-appens kapacitet att kontrollera förmaksflimmer. En puls under 50 eller över 150 i EKG version 2 påverkar EKG-appens kapacitet att kontrollera förmaksflimmer.

Resultatlös

Ett resultatlöst resultat betyder att registreringen inte kan klassificeras. Det kan bero på någon av följande situationer:

 • I EKG version 1 är pulsen mellan 100 och 120 slag per minut och du har inte förmaksflimmer. EKG-appen version 2 testades även under ett kliniskt försök på cirka 546 deltagare och visade 99,3 procent exakthet avseende sinusrytmklassificeringen och 98,5 procent känslighet för förmaksflimmerklassificering för de klassificerbara resultaten.
 • Du har en pacemaker eller en implanterbar hjärtdefibrillator.
 • Registreringen kan visa tecken på andra arytmier eller hjärtbesvär som appen inte är utformad för att identifiera.
 • Vissa fysiologiska tillstånd kan göra att en liten del av användarna inte alstrar tillräckligt starka signaler för att registreringen ska fungera på avsett sätt. 

Med EKG version 1 kan du även få ett obedömbart resultat om du inte vilar armarna på ett bord under registreringen, eller om din Apple Watch sitter för löst. Läs om hur du får de bästa resultaten.

Dålig registrering

Den här klassificeringen är unik för EKG version 2. Dålig registrering betyder att resultatet inte kan klassificeras. Om du får ett dåligt registreringsresultat finns det några saker som du kan göra för att få bättre resultat.

 • Vila armarna på ett bord eller i knäet medan du gör registreringen. Försök att koppla av och att inte röra dig så mycket.
 • Kontrollera att din Apple Watch inte sitter för löst på handleden. Armbandet ska sitta stramt och baksidan på din Apple Watch måste vidröra handleden.
 • Kontrollera att både handleden och din Apple Watch är rena och torra. Vatten och svett kan orsaka en dålig registrering.
 • Se till att din Apple Watch sitter på den handled du valde i Inställningar.
 • Undvik elektronikprodukter som är anslutna till elnätet för att undvika elektriska störningar.

Kontakta Apple-supporten om du behöver hjälp.

Visa och dela din hälsoinformation

EKG-kurvan, med tillhörande klassificeringar och eventuella symptom som noterats, sparas i appen Hälsa på din iPhone. Du kan också dela en PDF-fil med din läkare.

 1. Öppna appen Hälsa.
 2. Tryck på fliken Bläddra och tryck sedan på Hjärta > Elektrokardiogram (EKG).
 3. Tryck på diagrammet för ditt EKG-resultat. 
 4. Tryck på Exportera en PDF för din läkare. 
 5. Tryck på knappen Dela  för att skriva ut eller dela PDF-filen.

Så får du bästa resultat

 1. Vila armarna på ett bord eller i knäet medan du gör registreringen. Försök att koppla av och att inte röra dig så mycket.
 2. Kontrollera att din Apple Watch inte sitter för löst på handleden. Armbandet ska sitta stramt och baksidan på din Apple Watch måste vidröra handleden. 
 3. Kontrollera att både handleden och din Apple Watch är rena och torra
 4. Se till att din Apple Watch sitter på den handled som du har valt i Apple Watch-appen. Du kan kontrollera det genom att öppna Apple Watch-appen, trycka på fliken Min klocka och sedan gå till Allmänt > Skärmriktning.
 5. Undvik elektronikprodukter som är anslutna till elnätet för att undvika elektriska störningar.

En liten andel av befolkningen kan ha vissa fysiologiska tillstånd som gör att de inte kan alstra en tillräckligt stark signal för att registreringen ska fungera på avsett sätt. Hjärtat kan till exempel sitta på ett sätt i bröstkorgen som gör att de elektriska signalnivåerna ändras, vilket i sin tur påverkar EKG-appens kapacitet att mäta signalen.

EKG-appen kräver att det inte finns någon fukt i vägen. Användningen av EKG-appen kan påverkas om din Apple Watch och/eller huden inte är helt torr. Se till att din handled och händer är helt torra innan du försöker att mäta. Bäst avläsning efter simning, dusch, kraftig svettning eller handtvätt får du om du rengör och torkar av din Apple Watch. Det kan ta upp till en timme innan din Apple Watch är helt torr.

Saker du bör känna till

 • EKG-appen kan inte känna av en hjärtattack. Om du känner bröstsmärta, tryck, om det stramar eller om du tror att du håller på att få en hjärtattack, ringer du omedelbart till SOS-alarm.  
 • EKG-appen kan inte upptäcka blodproppar eller en stroke.
 • EKG-appen kan inte identifiera andra typer av hjärtsjukdomar. Det gäller till exempel högt blodtryck, kongestiv hjärtsvikt, högt kolesterol eller andra former av arytmi.  
 • Om du inte mår bra eller om du har några andra symptom ska du prata med din läkare eller genast uppsöka läkarvård.  

Så fungerar EKG-appen

EKG-appen på Apple Watch Series 4, Series 5 eller Series 6 producerar ett EKG som liknar ett 1-avlednings-EKG. På vårdcentralen tas oftast ett 12-avlednings-EKG. Detta 12-avlednings-EKG registrerar elektriska signaler från olika vinklar i hjärtat och skapar därefter tolv olika vågformer. EKG-appen på Apple Watch mäter en vågform som liknar en av dessa tolv vågformer. Ett 1-avlednings-EKG kan ge information om pulsen och gör det möjligt att klassificera förmaksflimmer. Ett 1-avlednings-EKG kan dock inte användas för att identifiera andra tillstånd, exempelvis en hjärtattack. 1-avlednings-EKG ordineras ofta av läkare för registrering i hemmet eller på sjukhuset, så att läkaren kan få en bättre bild av den underliggande hjärtrytmen. EKG-appen på Apple Watch Series 4, Series 5 eller Series 6 eller senare gör att du kan generera ett EKG som liknar ett 1-avlednings-EKG utan att läkaren ordinerar det.

I studier där EKG-appen på Apple Watch jämfördes med ett vanligt 12-avlednings-EKG taget samtidigt, överensstämde EKG-appens klassificering av en rytm såsom sinus eller förmaksflimmer med 12-avlednings-EKG:t.

EKG-appens kapacitet att korrekt klassificera ett EKG som förmaksflimmer eller sinusrytm testades under ett kliniskt försök på cirka 600 deltagare och visade 99,6 procent exakthet avseende sinusrytmklassificeringen och 98,3 procent känslighet för förmaksflimmerklassificering för de klassificerbara resultaten.

Resultatet från den kliniska valideringen avspeglar användningen i en kontrollerad miljö. Vid användning av EKG-appen under normala förhållanden kan det uppstå fler mätningar som bedöms som resultatlösa och som inte kan klassificeras.

Publiceringsdatum: