Skapa automatiseringar för hemmet med appen Hem

Släck lamporna automatiskt när du ger dig av, tänd dem när rörelse upptäcks eller kör ett scenario där du låser upp ytterdörren. Med appen Hem kan du automatisera dina tillbehör och scenarier så att de gör vad du vill, när du vill.

Det är enkelt att skapa anpassad hemautomatisering med appen Hem. Du kan utlösa ett tillbehör eller scenario baserat på tidpunkt på dagen, din plats, sensoridentifiering och annat. Du behöver bara ställa in en HomePod, Apple TV eller iPad som hemhubb – sedan kan du luta dig tillbaka och låta hemmet styra sig själv.*

Du behöver detta

*HomePod och Apple TV är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Skapa en automatisering baserad på en tillbehörsåtgärd

Du kan automatisera andra tillbehör och scenarier så att de reagerar och utför åtgärder när ett tillbehör slås på, stängs av eller upptäcker något.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på fliken Automatisering i appen Hem och tryck sedan på Skapa ny automatisering eller Lägg till.
 2. Tryck på Ett tillbehör styrs om du vill starta en automatisering när ett tillbehör slås på eller av. Eller tryck på En sensor känner av något.
 3. Välj tillbehöret som startar automatiseringen och tryck sedan på Nästa.
 4. Välj den åtgärd som utlöser automatiseringen, till exempel om den aktiveras eller öppnas, och tryck sedan på Nästa.
 5. Välj de tillbehör och scenarier som ska reagera på åtgärden och tryck sedan på Nästa.
 6. Tryck på ett tillbehör och håll ned om du vill justera det.
 7. Tryck på Klar.

På Mac-datorn

 1. Klicka på  högst upp till höger i appen Hem och sedan på Lägg till automatisering.
 2. Välj Ett tillbehör styrs om du vill starta en automatisering när ett tillbehör slås på eller av. Eller välj En sensor känner av något.
 3. Välj det tillbehör som startar automatiseringen och klicka sedan på Nästa.
 4. Välj den åtgärd som utlöser automatiseringen, till exempel om den aktiveras eller öppnas, och klicka sedan på Nästa.
 5. Välj de tillbehör och scenarier som ska reagera på åtgärden och klicka sedan på Nästa.
 6. Dubbelklicka på ett tillbehör om du vill justera det.
 7. Klicka på Klar.

Vill du få en notis när ett tillbehör upptäcker något? Läs om hur du ställer in notiser för HomeKit-tillbehör.

Skapa en automatisering baserat på vem som är hemma

Automatisera dina tillbehör och scenarier så att de slås på eller av när du eller en delad användare kommer till eller lämnar ditt hem.

Om du vill skapa en automatisering som utlöses av plats måste du och de personer du bjuder in för att styra ditt hem aktivera Dela min platsinfo för den primära iOS-enhet1 som används för att styra ditt hem. Öppna Inställningar > [ditt namn] > Dela min platsinfo, tryck på Från och kontrollera att Denna enhet är valt.

Öppna appen Hem på din iOS-enhet eller Mac och följ dessa steg.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på fliken Automatisering och sedan på Lägg till
 2. Välj om du vill att automatiseringen ska aktiveras när personer kommer eller lämnar ditt hem. Om du vill välja en specifik person som ska starta automatiseringen trycker du på . Du kan också välja en plats2 och tid för automatiseringen.
 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och tryck på Nästa.
 4. Tryck på ett tillbehör och håll ned om du vill justera det.
 5. Tryck på Klar.

På Mac-datorn

 1. Klicka på Lägg till längst upp till höger och klicka på Lägg till automatisering.
 2. Välj om du vill att automatiseringen ska aktiveras när personer kommer eller lämnar ditt hem. Om du vill välja en specifik person som ska starta automatiseringen klickar du på . Du kan också välja en plats2 och tid för automatiseringen.
 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och klicka på Nästa.
 4. Dubbelklicka på ett tillbehör om du vill justera det. 
 5. Klicka på Klar.
 1. Du kan inte utlösa en platsbaserad automatisering med en Mac.
 2. Om du väljer en annan plats än ditt hem kan bara du aktivera automatiseringen och andra användare som du bjudit in att styra ditt hem tas bort från automatiseringen.

Automatisera tillbehör vid en viss tidpunkt

Skapa en automatisering som körs vid en specifik tidpunkt, på vissa dagar och baserat på vem som är hemma. Öppna bara appen Hem på din iOS-enhet eller Mac och följ dessa steg.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Tryck på Lägg till på fliken Automatisering. 
 2. Tryck på En tid på dagen inträffar och välj sedan en tidpunkt och en dag. Tryck på Personer om du vill att automatiseringen ska ske vid en viss tidpunkt när någon är hemma.
 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och tryck på Nästa.
 4. Tryck på ett tillbehör och håll ned om du vill justera det.
 5. Tryck på Klar.

På Mac-datorn

 1. Klicka på Lägg till längst upp till höger och klicka på Lägg till automatisering.
 2. Välj En tid på dagen inträffar och välj sedan en tidpunkt och en dag. Klicka på Personer om du vill att automatiseringen ska ske vid en viss tidpunkt när någon är hemma.
 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och klicka på Nästa.
 4. Dubbelklicka på ett tillbehör om du vill justera det. 
 5. Klicka på Klar.

Stänga av eller ta bort en automatisering

Så här aktiverar eller avaktiverar du en automatisering:

 1. Öppna appen Hem på en iOS-enhet eller Mac och gå till fliken Automatisering.
 2. Tryck eller klicka på automatiseringen.
 3. Slå på eller av Aktivera denna automatisering.

Tryck på Stäng av för att välja efter hur länge tillbehör ska stängas av i en automatisering. Om du till exempel skapar en automatisering som tänder lamporna när du kommer hem kan lamporna stängas av efter en timme.

Om du vill radera en automatisering trycker eller klickar du på automatiseringen, rullar längst ned och trycker eller klickar på Radera automatisering. På en iOS-enhet kan du även svepa vänster över automatiseringen och trycka på Radera.

Publiceringsdatum: