Skapa scenarier och automatiseringar med appen Hem

Släck lamporna automatiskt när du går ut, tänd dem när rörelse upptäcks eller kör ett scenario när du låser upp ytterdörren. Med appen Hem kan du automatisera dina tillbehör och scenarier så att de gör vad du vill, när du vill.

Detta behöver du

HomePod och Apple TV är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Skapa ett scenario

Med scenarier kan du styra flera tillbehör samtidigt. Skapa ett scenario som kallas ”God natt” som släcker alla lampor och låser ytterdörren – allt på en gång. Du kan även ställa in ett ”Morgon”-scenario som spelar din favoritspellista på din HomePod, Apple TV eller AirPlay 2-kompatibla högtalare. Följ dessa steg för att skapa ett scenario på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

 1. I appen Hem trycker eller klickar du på knappen Lägg till  och väljer sedan Lägg till scenario.
 2. Välj ett föreslaget scenario. Du kan också skapa ett anpassat scenario. Börja genom att ge scenariot ett namn.
 3. Tryck eller klicka på Lägg till tillbehör.
 4. Välj de tillbehör som du vill lägga till och tryck eller klicka sedan på Klar.
 5. Tryck på och håll ned ett tillbehör om du vill ändra inställningarna för det på en iOS- eller iPadOS-enhet. Dubbelklicka på det på en Mac. Om du vill förhandsvisa scenariot trycker eller klickar du på Testa det här scenariot. Aktivera Inkludera i favoriter för att komma åt ditt scenario i Kontrollcenter, fliken Hem och Apple Watch.
 6. Tryck eller klicka på Klar.

Aktivera ett scenario genom att trycka eller klicka på det. Du kan också fråga Siri. Om du ställer in en hemhubb kan du också automatisera ett scenario.

Tryck på och håll ned ett scenario och tryck sedan på Inställningar för att lägga till eller ta bort tillbehör från ett scenario på din iOS- eller iPadOS-enhet. Dubbelklicka på ett tillbehör och klicka sedan på Inställningar på din Mac.

Skapa en automatisering

Med automatiseringar kan du aktivera ett tillbehör eller scenario baserat på tid på dagen, din plats, sensoridentifiering med mera. Skapa en automatisering som aktiverar scenariot ”Jag är här” när någon i din familj kommer hem. Du kan också tända alla lampor i ett rum när en rörelsedetektor upptäcker rörelse. Följ dessa steg för att skapa en automatisering på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Skapa en automatisering baserad på en tillbehörsåtgärd

Du kan automatisera andra tillbehör och scenarier så att de reagerar och utför åtgärder när ett tillbehör slås på, av eller upptäcker något.

 1. Gå till fliken Automatisering i appen Hem. Tryck eller klicka på knappen Lägg till  och välj sedan Lägg till automatisering.
 2. Välj Ett tillbehör styrs om du vill starta en automatisering när ett tillbehör slås på eller av. Du kan också välja En sensor känner av något.
 3. Välj tillbehöret som startar automatiseringen och tryck eller klicka sedan på Nästa.
 4. Välj den åtgärd som utlöser automatiseringen, till exempel om den aktiveras eller öppnas, och tryck eller klicka sedan på Nästa.
 5. Välj de tillbehör och scenarier som ska reagera på åtgärden och tryck eller klicka sedan på Nästa.
 6. Tryck på eller håll ned ett tillbehör om du vill justera det på en iPhone, iPad eller iPod touch. Dubbelklicka på tillbehöret på en Mac. 
 7. Tryck eller klicka på Klar.

Vill du få en notis när ett tillbehör upptäcker något? Läs om hur du ställer in notiser för dina HomeKit-tillbehör.

Skapa en automatisering baserat på vem som är hemma

Automatisera dina tillbehör och scenarier så att de slås på eller av när du eller en delad användare kommer till eller lämnar ditt hem.

Om du vill skapa en automatisering som utlöses av plats måste du och de personer du bjuder in för att styra ditt hem aktivera Dela min platsinfo för den primära iOS- eller iPadOS-enhet1 som används för att styra ditt hem. Öppna Inställningar > [ditt namn] > Dela min platsinfo, tryck på Från och kontrollera att Denna enhet är valt.

 1. Gå till fliken Automatisering i appen Hem. Tryck eller klicka på knappen Lägg till  och välj sedan Lägg till automatisering.
 2. Välj om du vill att automatiseringen ska aktiveras när personer kommer eller lämnar ditt hem. Om du vill välja en specifik person som ska starta automatiseringen trycker eller klickar du på Information . Du kan också välja en plats2 och tid för automatiseringen.
 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och tryck eller klicka på Nästa.
 4. Tryck på eller håll ned ett tillbehör om du vill justera det på en iPhone, iPad eller iPod touch. Dubbelklicka på tillbehöret på en Mac. 
 5. Tryck eller klicka på Klar.

1. Du kan inte utlösa en platsbaserad automatisering med en Mac.

2. Om du väljer en annan plats än ditt hem kan bara du aktivera automatiseringen och andra användare som du bjudit in att styra ditt hem tas bort från automatiseringen.

Automatisera tillbehör vid en viss tidpunkt

Skapa en automatisering som körs vid en specifik tidpunkt, på vissa dagar och baserat på vem som är hemma. 

 1. Gå till fliken Automatisering i appen Hem. Tryck eller klicka på knappen Lägg till  och välj sedan Lägg till automatisering.
 2. Välj En tid på dagen och välj sedan en tidpunkt och en dag. Tryck eller klicka på Personer om du vill att automatiseringen ska ske vid en viss tidpunkt när någon är hemma. Tryck eller klicka på Nästa. 
 3. Välj scenarier och tillbehör som ska automatiseras och tryck eller klicka på Nästa.
 4. Tryck på eller håll ned ett tillbehör om du vill justera det på en iPhone, iPad eller iPod touch. Dubbelklicka på tillbehöret på en Mac. 
 5. Tryck eller klicka på Klar.

Aktivera eller inaktivera en automatisering

Så här aktiverar eller inaktiverar du en automatisering:

 1. Öppna appen Hem på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac och gå till fliken Automatisering.
 2. Tryck eller klicka på automatiseringen.
 3. Slå på eller av Aktivera denna automatisering.

Tryck eller klicka på Stäng av för att välja efter hur länge tillbehör ska stängas av i en automatisering. Om du till exempel skapar en automatisering som tänder lamporna när du kommer hem kan lamporna stängas av efter en timme.

Om du vill radera en automatisering trycker eller klickar du på automatiseringen, rullar längst ned och trycker eller klickar på Radera automatisering. På en iOS- eller iPadOS-enhet kan du även svepa vänster över automatiseringen och trycka på Radera.

Publiceringsdatum: