Använd projekttillägg för att beställa trycksaker i Bilder efter 30 september 2018

Läs om övergången från den inbyggda tjänsten för trycksaker till projekttillägg i Bilder.

macOS High Sierra lanserade projekttillägg i Bilder som är integrerade direkt i programmet Bilder för att ge användare åtkomst till fler trycktjänster. I macOS Mojave kommer Bilder att övergå helt till projekttillägg i Bilder. Användare kommer kunna skriva ut och uppdatera sina befintliga projekt med dessa nya tjänster och får tillgång till en mängd andra alternativ. 

Lägg dina beställningar före 30 september 2018 för sista köp med den befintliga inbyggda tjänsten. 

Du kan börja använda projekttillägg nu: läs om hur du installerar projekttillägg, omvandlar dina befintliga projekt och skapar nya projekt.

Publiceringsdatum: