Så här sker övergången från Tillbaka till min Mac

Läs om övergången till iCloud Drive, skärmdelning och Apple Remote Desktop.

Från och med 1 juli 2019 är tjänsten Tillbaka till min Mac inte längre tillgänglig. Du kan använda de här alternativen för filåtkomst, skärmdelning och fjärrdatoråtkomst.

Komma åt filer på alla dina enheter med iCloud Drive

När du aktiverar iCloud Drive överförs dina filer automatiskt till iCloud. Där sparas de säkert och är tillgängliga på alla dina enheter. Aktivera mapparna Skrivbord och Dokument i iCloud Drive för att även spara dem i iCloud. Nu har du alltid tillgång till alla dina filer på alla enheter.

Läs om hur du ställer in iCloud Drive och lägger till filer på skrivbordet eller får mer hjälp med iCloud Drive.

Du börjar med 5 GB kostnadsfritt lagringsutrymme i iCloud och du kan uppgradera när du vill från vilken enhet som helst. iCloud Drive har en storleksbegränsning på 50 GB för en enskild fil.

Komma åt en andra Mac-dator med skärmdelning

Om du har fler än en Mac kan du med skärmdelning använda en Mac för att visa och fjärrstyra din andra Mac-datorer. Det innebär att du kan öppna, flytta och stänga filer och fönster även när du befinner dig på en annan plats, så du kommer alltid åt det du behöver. Läs om hur du ställer in och använder skärmdelning.

Fjärrhantera din Mac-dator med Apple Remote Desktop

Om du har fler än en Mac-dator kan du använda Apple Remote Desktop för att köra program och arbeta med filer som finns på din andra Mac-dator, även om du befinner dig på en annan plats. Om du vill använda ett program som endast finns på din andra Mac-dator så kan du göra det. Läs om hur du använder Apple Remote Desktop.

Publiceringsdatum: