Skapa en ringsignal från ditt Logic Pro X- eller GarageBand för macOS-projekt

Dela ditt Logic Pro X-eller GarageBand-projekt på din Mac till din iPhone, iPad eller iPod touch och använd sedan GarageBand för iOS för att exportera och tilldela ringsignalen.

Innan du börjar ser du till att du har installerat iCloud Drive på din Mac och din iOS-enhet.

Dela ditt projekt

Först delar du ditt projekt från Logic Pro X eller GarageBand på din Mac till GarageBand fös iOS.

 1. Öppna projektet i Logic Pro eller GarageBand på din Mac.
 2. Dela det till GarageBand för iOS:
  • I GarageBand väljer du Dela > Projekt till GarageBand för iOS. 
  • I Logic Pro X väljer du Fil > Dela > Projekt till GarageBand för iOS.

Exportera projektet som en ringsignal

I GarageBand för iOS exporterar du projektet du delade från din Mac som en ringsignal.

 1. Öppna GarageBand på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. I läsaren Mina låtar trycker du på Bläddra Bläddra-knapp, Välj och sedan på det projekt du vill dela från din Mac.
 3. Tryck på Dela-knapp och tryck sedan på Ringsignal.
 4. Ange ett namn för ringsignalen och klicka på Exportera. Om ringsignalen är längre än 30 sekunder trycker du på Fortsätt så förkortar GarageBand ringsignalen automatiskt. Eller tryck på Avbryt för att återgå till låten så du kan korta ned den.
 5. Tryck på Exportera.
 6. När ringsignalen har exporterats kan du tilldela ringsignalen.

Tilldela ringsignalen

När du har exporterat ditt projekt som en ringsignal kan du ställa in den som standardsignal eller tilldela en kontakt den. Tryck på Använd ljudet som... och välj sedan ett alternativ:

 • Tryck på Standardringsignal om du vill använda ringsignalen som standard och ersätta den befintliga ringsignalen.
 • Tryck på Standardmeddelandesignal om du vill använda ringsignalen som standardmeddelandesignal och ersätta den befintliga meddelandesignalen.
 • Tryck på Tilldela kontakt och välj sedan en kontakt om du vill tilldela en ringsignal med en av dina kontakter.
 • Om du vill återgå till läsaren Mina låtar utan att tilldela ringsignalen trycker du på Klar.
Publiceringsdatum: