Om du ser meddelandet ”The requested target could not be found” (”Det begärda målet kunde inte hittas”)

Läs mer om varför det här meddelandet kan visas när du startar en klient-Mac från en NetInstall-skivavbild och hur du kan lösa problemet.

Meddelandet kan visas när:

  • Alternativet Automatic Erase Install (Automatisk radering vid installation) är aktiverat för NetInstall-avbilden.
  • Dessa två volymnamn inte överensstämmer:
    • Volymnamnet som valdes i systemavbildningsverktyget när avbilden skapades
    • Volymnamnet på klientdatorn

För att lösa problemet uppdaterar du volymnamnet på klienten så att det överensstämmer med volymnamnet i systemavbildningsverktyget.

 

Publiceringsdatum: