Tillåt USB och andra tillbehör att ansluta till din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan behöva låsa upp din lösenkodsskyddade iPhone, iPad eller iPod touch för att ansluta till en Mac, en PC eller ett tillbehör.

Låsa upp din enhet

Du kan behöva låsa upp din iPhone, iPad eller iPod touch för att den ska känna igen och ansluta till vissa tillbehör:

  • USB-tillbehör
  • Thunderbolt-tillbehör
  • Smart Connector-tillbehör (som Smart Keyboard) för iPad
  • Mac- eller PC-datorer

När du har låst upp enheten förblir ditt tillbehör anslutet, även om din enhet låses igen.

Om du inte först låser upp din lösenkodsskyddade enhet, eller om du inte har låst upp och anslutit den till ett tillbehör inom den senaste timmen, kommer din enhet inte att kommunicera med tillbehöret eller datorn, och i vissa fall kanske den inte laddar. Ett meddelande om att låsa upp enheten för att använda tillbehör kan också visas.

Om tillbehöret fortfarande inte känns igen efter att du har låst upp enheten kopplar du bort din enhet från tillbehöret. Lås sedan upp enheten och anslut tillbehöret igen.

Även om du inte låser upp din iPhone, iPad eller iPod touch laddas enheten fortfarande som vanligt när den är ansluten till en USB-strömadapter.


Tillåt åtkomst till USB, Thunderbolt och andra tillbehör

Du kan tillåta att din iPhone, iPad eller iPod touch alltid kommer åt tillbehör. Om du till exempel använder en USB-hjälpenhet för att ange ditt lösenord på din låsta iPhone aktiverar många hjälpmedel automatiskt inställningen för att tillåta USB-enheter första gången de ansluts.

Om du inte ansluter till tillbehör regelbundet kan du behöva aktivera den här inställningen manuellt.

I Inställningar går du till Face ID och lösenkod eller Touch ID och lösenkod och slår på Tillbehör under Tillåt åtkomst från låst skärm.

I inställningarna för Face ID och lösenord på iPhone är alternativet Tillåt åtkomst låst läge av som standard för tillbehör

När tillbehörsinställningen är avstängd kan du behöva låsa upp din enhet för att ansluta tillbehör.

Administratörer kan styra inställningen för tillbehör på övervakade enheter med Apple Configurator eller hantering av mobila enheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: