Använda usb-tillbehör med iOS 11.4.1 och senare

Du kan behöva låsa upp din lösenkodsskyddade iPhone, iPad eller iPod touch för att ansluta till en Mac, pc eller ett usb-tillbehör.

Om du använder usb-tillbehör med din iPhone, iPad eller iPod touch eller om du ansluter din enhet till en Mac eller pc kan du från och med iOS 11.4.1 behöva låsa upp din enhet för att den ska identifiera och använda tillbehöret. Din enhet fortsätter att vara ansluten även om enheten därefter låses.

Om du inte börjar med att låsa upp din lösenordsskyddade iOS-enhet eller inte har låst upp och anslutit den till ett usb-tillbehör den senaste timmen kommer din iOS-enhet inte att kommunicera med tillbehöret eller datorn och i vissa fall kommer de inte att laddas. Ett meddelande om att låsa upp enheten för att använda tillbehör kan också visas.

Om usb-tillbehöret fortfarande inte identifieras efter att du har låst upp enheten kopplar du bort enheten från tillbehöret, låser upp enheten och återansluter sedan tillbehöret.

Din iPhone, iPad eller iPod touch laddas som vanligt när den är ansluten till en usb-strömadapter.

Ge åtkomst till usb-tillbehör

Du kan tillåta din iOS-enhet att alltid få tillgång till usb-tillbehör, till exempel om du använder ett usb-hjälpmedel till att ange din lösenkod på en låst iPhone. Många hjälpmedelsenheter aktiverar automatiskt inställningen att tillåta usb-enheter första gången de ansluts.

Om du inte ansluter till usb-tillbehör regelbundet kan du behöva aktivera den här inställningen manuellt.

I Inställningar går du till Face ID och lösenkod eller Touch ID och lösenkod och slår på usb-tillbehör under Tillåt åtkomst från låst skärm.

När inställningen för usb-tillbehör är av som på bilden ovan kan du behöva låsa upp din iOS-enhet för att ansluta usb-tillbehör.

Administratörer kan styra inställningen för usb-tillbehör på övervakade iOS-enheter med Apple Configurator eller Mobile Device Management.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: