Om säkerhetsinnehållet i tvOS 11.4

I det här dokumentet beskrivs säkerhetsinnehållet i tvOS 11.4.

Om säkerhetsuppdateringar från Apple

Apple skyddar sina kunder genom att aldrig avslöja, diskutera eller bekräfta säkerhetsproblem innan en fullständig utredning har genomförts och alla nödvändiga programkorrigeringar eller utgåvor är tillgängliga. De senaste uppdateringarna visas på sidan Säkerhetsuppdateringar från Apple.

Mer information om säkerhet finns på sidan om Apples produktsäkerhet. Du kan kryptera kommunikation med Apple genom att använda en PGP-nyckel från Apple Product Security.

Apples säkerhetsdokument hänvisar till sårbarheter (när det är möjligt) med hjälp av CVE-ID.

tvOS 11.4

Släpptes 29 maj 2018

Bluetooth

Tillgängligt för: Apple TV 4K

Effekt: En angripare i behörig nätverksposition kan manipulera Bluetooth-trafik

Beskrivning: Ett indatavalideringsproblem förekom i Bluetooth. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-5383: Lior Neumann och Eli Biham

Posten lades till 23 juli 2018

Crash Reporter

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad felhantering.

CVE-2018-4206: Ian Beer på Google Project Zero

FontParser

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en typsnittsfil med skadligt innehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4211: Proteas på Qihoo 360 Nirvan Team

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4249: Kevin Backhouse på Semmle Ltd.

Kernel

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med kernelbehörighet

Beskrivning: Ett buffertspill åtgärdades med förbättrad gränskontroll.

CVE-2018-4241: Ian Beer på Google Project Zero

CVE-2018-4243: Ian Beer på Google Project Zero

libxpc

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan få högre behörighet

Beskrivning: Ett logikproblem åtgärdades med hjälp av förbättrad validering.

CVE-2018-4237: Samuel Groß (@5aelo) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

libxpc

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Ett program kan köra opålitlig kod med systembehörighet

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4404: Samuel Groß (@5aelo) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Lades till 1 augusti 2019

LinkPresentation

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av ett skadligt textmeddelande kan leda till UI-förfalskning

Beskrivning: Ett problem med omstyrning förekom i hanteringen av webbadresser. Problemet har åtgärdats genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4187: Roman Mueller (@faker_), Zhiyang Zeng (@Wester) på Tencent Security Platform Department

Lades till 1 augusti 2019

Meddelanden

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan utföra imitationsattacker

Beskrivning: Ett problem med inmatning åtgärdades genom förbättrad validering av indata.

CVE-2018-4235: Anurodh Pokharel på Salesforce.com

Meddelanden

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av ett skadligt meddelande kan leda till att åtkomst till tjänsten nekas

Beskrivning: Problemet åtgärdades med förbättrad validering av meddelanden.

CVE-2018-4240: Sriram (@Sri_Hxor) på PrimeFort Pvt. Ltd

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan läsa en konstant enhetsidentifierare

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4224: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Säkerhet

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: En lokal användare kan läsa en konstant kontoidentifierare

Beskrivning: Ett problem med auktorisation åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4223: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

UIKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av en skadlig textfil kan leda till att åtkomsten till tjänsten nekas

Beskrivning: Ett valideringsproblem förekom i hanteringen av text. Problemet åtgärdades genom förbättrad validering av text.

CVE-2018-4198: Hunter Byrnes

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att cookies skrivs över

Beskrivning: Ett behörighetsproblem förekom i hanteringen av webbläsarcookies. Problemet åtgärdades genom förbättrade begränsningar.

CVE-2018-4232: en anonym forskare, Aymeric Chaib

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett konkurrenstillstånd åtgärdades genom förbättrad låsning.

CVE-2018-4192: Markus Gaasedelen, Amy Burnett och Patrick Biernat på Ret2 Systems, Inc i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Posten uppdaterades 8 oktober 2019

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till att Safari avslutas oväntat

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4214: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4204: upptäcktes av OSS-Fuzz, Richard Zhu (fluorescence) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med sammanblandning av typer åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4246: upptäcktes av OSS-Fuzz

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett minnesfel åtgärdades genom förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4200: Ivan Fratric på Google Project Zero

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Flera minnesproblem åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4201: en anonym forskare

CVE-2018-4218: natashenka på Google Project Zero

CVE-2018-4233: Samuel Groß (@5aelo) i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan leda till att adressfältet förfalskas

Beskrivning: Ett problem med inkonsekvent användargränssnitt åtgärdades med hjälp av förbättrad tillståndshantering.

CVE-2018-4188: YoKo Kho (@YoKoAcc) på Mitra Integrasi Informatika, PT

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med buffertspill åtgärdades genom förbättrad minneshantering.

CVE-2018-4199: Alex Plaskett, Georgi Geshev och Fabi Beterke på MWR Labs i samarbete med Trend Micros Zero Day Initiative

Posten uppdaterades 14 juni 2018

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Besök på en webbplats med skadligt innehåll kan läcka känsliga data

Beskrivning: Uppgifter skickades oväntat vid hämtning av CSS-maskeringsbilder. Det här åtgärdades genom användning av en CORS-aktiverad fetch-metod.

CVE-2018-4190: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

Tillgängligt för: Apple TV 4K och Apple TV (4:e generationen)

Effekt: Bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opålitlig kod

Beskrivning: Ett problem med läsning utanför gränserna åtgärdades genom förbättrad indatavalidering.

CVE-2018-4222: natashenka på Google Project Zero

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: