Skapa och redigera klasser för Skolarbete

Du kan skapa och redigera klasser för Skolarbete i Apple School Manager eller så kan du skapa dem i Skolarbete.

Apple School Manager skapar klasser automatiskt när du ansluter ditt Student Information System (SIS) eller överför innehåll med SFTP. Klasserna visas automatiskt i Klassrum och Skolarbete. Du kan skapa klasser manuellt i Apple School Manager eller Skolarbete för grupper som inte finns i SIS eller SFTP-överföringen, till exempel en aktivitet på fritids.

Läs mer om vilka roller du kan skapa och redigera i klasser i Apple School Manager

Administratörer, platschefer, personansvariga, chefer och lärare kan skapa, redigera och radera klasser i Apple School Manager.

Skapa en klass manuellt i Apple School Manager

 1. Logga in i Apple School Manager.
 2. Klicka på Klasser i sidofältet.
 3. Klicka på knappen Lägg till klass.
  Skärmen Lägg till klass
 4. Ange namnet på klassen i fältet Klassnamn. Det här namnet visas för lärare och elever i Skolarbete.
 5. Du kan välja att ange ett smeknamn, kursnamn, klass-ID eller klassnummer.
 6. Välj en plats och lägg sedan till lärare och elever.
 7. Klicka på Spara.

Skapa en klass manuellt i Skolarbete

 1. På din iPad går du till Inställningar och loggar in på iCloud med ett hanterat Apple-ID för lärare.
 2. Öppna Skolarbete.
 3. Klicka på Lägg till klass.
 4. I fältet Klassnamn anger du ett beskrivande namn som hjälper studenter och lärare att identifiera din klass.
 5. Välj en plats och lägg sedan till lärare och elever.
 6. Klicka på Klar.

Redigera klasser

Du kan redigera klassnamn och klasslistor för manuellt skapade klasser i antingen Apple School Manager eller Skolarbete.

Du kan redigera klassnamn men inte klasslistor för de klasser som har skapats automatiskt från din SIS eller SFTP-överföring. Skolarbete kommer att visa klassnamnet som hämtas från fälten Kursnamn och Klassnummer som anges i SIS eller SFTP-överföringen. Du kan lägga till ett smeknamn för klassen i Apple School Manager som kommer att visas i Skolarbete. När du redigerar namnet på en klass i Skolarbete kommer smeknamnet för klassen att uppdateras i Apple School Manager.

Radera klasser

Om en klass som används för Skolarbete raderas i SIS-systemet eller SFTP-överföringen, omvandlas den till en manuell klass i Apple School Manager. Det gör att lärare kan behålla eller återvända sina befintliga dokument för nya klasser.

Du kan radera klasser manuellt i antingen Apple School Manager eller Skolarbete.

Om du raderar en klass som tidigare användes med Skolarbete kommer alla Uppgifter och data att raderas.

Om en lektion inte visas i Skolarbete

Om du inte ser rätt lektioner i Skolarbete prövar du med dessa steg:

 1. Kontrollera att lektionerna visas i Apple School Manager.
 2. Gå till Inställningar på din iPad. 
 3. Kontrollera att du är inloggad med rätt hanterat Apple-ID.

Appen Skolarbete heter Schoolwork eller Classwork på engelska.

Publiceringsdatum: