Skapa och redigera klasser för Skolarbete i Apple School Manager

Om du har rätt behörigheter kan du skapa och redigera klasser manuellt för Skolarbete i Apple School Manager.

Apple School Manager skapar klasser automatiskt när du ansluter ditt Student Information System (SIS) eller överför innehåll med SFTP. Dessa klasser visas automatiskt i Skolarbete och du kan använda Apple School Manager för att redigera deras namn. För klasser som inte finns i ditt SIS-system eller ingår när du överför med SFTP, exempelvis en frivillig kvällskurs, kan du manuellt skapa en klass.

Läs om vilka roller som kan skapa och redigera klasser

Administratörer, platschefer, personansvariga och chefer kan skapa, redigera och radera klasser i Apple School Manager. Även instruktörer kan hantera klasser om deras behörigheter ändras av en administratör, platschef eller personansvarig. Lär dig att ändra behörigheterna för en roll.

Skapa en klass manuellt

  1. Logga in i Apple School Manager.
  2. Klicka på Klasser i sidofältet.
  3. Klicka på knappen Lägg till klass.
    Skärmen Lägg till klass
  4. Ange namnet på klassen i fältet Klassnamn. Det här namnet visas för lärare och elever i Skolarbete.
  5. Om du vill kan du även ange kursnamn, klass-ID och klassnummer.
  6. Välj en plats och lägg sedan till lärare och elever.
  7. Klicka på Spara.

Redigera klasser

Du kan redigera klasser som du eller andra har skapat manuellt på din plats.

För klasser som skapats automatiskt från SIS-systemet eller en SFTP-överföring går det att redigera klassnamnet som visas i Skolarbete. Som standard kopieras klassnamnet från fälten Kursnamn och Klassnummer som de definierats i SIS eller SFTP. 

Radera klasser

Om en klass som används för Skolarbete raderas i SIS-systemet eller SFTP-överföringen, omvandlas den till en manuell klass i Apple School Manager. Det gör att lärare kan behålla eller återvända sina befintliga dokument för nya klasser.

Om du raderar en klass i Apple School Manager manuellt som tidigare har använts med Skolarbete tas alla dokument och data bort.

Appen Skolarbete heter Classwork i Australien och Nya Zeeland.

Publiceringsdatum: