Spela in ljud i Pages, Numbers och Keynote

Spela in ljud direkt i dokument, kalkylblad eller presentationer på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Spela in ljud på en iPhone eller iPad

Spela in ljud i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone eller iPad och spela sedan upp inspelningen. Du kan redigera inspelningen när som helst.

Spela in ljud

Du kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen på din iPhone eller iPad, ett kabel- eller Bluetooth-anslutet headset eller en kompatibel mikrofon. Medan du spelar in kan du rulla, zooma och visa olika sidor, presentationsbilder eller kalkylblad. 

 1. Öppna ett dokument. Tryck på knappen Lägg till  och sedan på knappen Media . Tryck därefter på Spela in ljud.
 2. Tryck på inspelningsknappen när du vill börja spela in.
 3. Tryck på stoppknappen när du vill stoppa. Den nya inspelningen visas i ljudredigeraren längst ned på skärmen.
 4. Tryck på provlyssningsknappen knappen Provlyssna om du vill provlyssna på inspelningen. Om du vill provlyssna från en viss punkt sveper du åt vänster eller höger i inspelningen för att placera strecket där du vill ha det och trycker sedan på knappen Provlyssna knappen Provlyssna.

Redigera och ersätta en inspelning

När du har spelat in kan du ersätta allt eller en del av inspelningen, putsa inspelningen eller radera allt eller en del av den.

Om du vill göra om inspelningen från en viss punkt sveper du åt vänster eller höger i inspelningen för att placera strecket där du vill ha det och trycker sedan på inspelningsknappen .

Om du vill göra om inspelningen av ett avsnitt trycker du på knappen Redigera och drar handtagen i inspelningen för att markera avsnittet. Tryck sedan på inspelningsknappen  för att göra en ny inspelning över det avsnittet.

Du kan putsa inspelningen så att bara den del du vill ha med spelas upp:

 1. Dra handtagen i inspelningen för att markera avsnittet som du vill behålla.
 2. Tryck på knappen Putsa  för att ta bort allt utanför handtagen.

Om du vill radera hela eller en del av inspelningen drar du handtagen för att markera avsnittet som du vill radera och trycker sedan på knappen Radera .

Lägga till inspelningen i dokumentet och spela upp den

Tryck på Infoga längst upp till höger när du är klar med inspelningen. Den här symbolen representerar ljudinspelningen och visas på sidan, på presentationsbilden eller i bladet. Klicka på ljudinspelningen för att spela upp inspelningen med mera:

 • När du vill spela upp ljudinspelningen trycker du på ljudsymbolen för att välja inspelningen och trycker sedan en gång till på ljudinspelningen.
 • Om du vill redigera eller radera inspelningen efter att du har lagt till den på en sida trycker du på ljudsymbolen för att välja inspelningen och trycker sedan på Redigera eller Radera. 
 • Om du vill flytta inspelningen trycker du på ljudsymbolen för att välja den och drar den sedan på sidan.
 • Om du vill dela din inspelning som en ljudfil klickar du på ljudinspelningen för att välja den och trycker sedan på Dela.
 • I Keynote kan du spela upp inspelningen på flera presentationsbilder och justera volymen på inspelningen på varje presentationsbild.


Spela in ljud på en Mac

Spela in ljud i ett Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din Mac och spela sedan upp inspelningen. Du kan redigera inspelningen när som helst. 

Spela in ljud

Du kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen på din Mac, ett kabel- eller Bluetooth-anslutet headset eller en kompatibel mikrofon. Medan du spelar in kan du rulla, zooma och visa olika sidor, presentationsbilder eller kalkylblad. 

 1. Öppna ett dokument, en presentationsbild eller ett kalkylblad. Klicka på knappen Media  i verktygsfältet. Välj sedan Spela in ljud.
 2. Klicka på inspelningsknappen för att starta inspelningen. Den nya inspelningen visas i fönstret Spela in ljud.
 3. Klicka på stoppknappen för att stoppa inspelningen.
 4. Klicka på inspelningsknappen  igen för att lägga till i den befintliga inspelningen.
 5. Klicka på Provlyssna för att provlyssna på inspelningen.

Redigera och ersätta en inspelning

När du har spelat in kan du ersätta allt eller en del av inspelningen, putsa inspelningen eller radera allt eller en del av den.

Om du vill göra om inspelningen av ett avsnitt trycker du på redigera och drar handtagen i inspelningen för att markera avsnittet. Tryck sedan på inspelningsknappen  för att göra en ny inspelning över det avsnittet.

Du kan putsa inspelningen så att bara den del du vill ha med spelas upp:

 1. Klicka på redigera och dra sedan handtagen i inspelningen för att markera avsnittet som du vill behålla.
 2. Klicka på knappen Putsa  för att ta bort allt utanför handtagen.

Om du vill radera hela eller en del av inspelningen drar du handtagen för att markera avsnittet som du vill radera och klickar sedan på knappen Radera .

Lägga till inspelningen i dokumentet och spela upp den

Klicka på Infoga när du är klar. Den här symbolen , som representerar ljudfilen du spelade in, visas på sidan, på bilden eller i bladet. Klicka på ljudinspelningen för att spela upp inspelningen med mera:

 • När du vill spela upp ljudinspelningen klickar du på ljudsymbolen för att välja inspelningen och klickar sedan en gång till på den.
 • Dra ljudinspelningen för att flytta inspelningen till en annan plats i dokumentet. 
 • Klicka på ljudinspelningen och sedan på Radera för att ta bort inspelningen.
 • Om du vill dela din inspelning som en ljudfil dubbelklickar du på inspelningen för att välja den, klickar på Dela inspelning och väljer sedan du hur du vill dela inspelningen.
 • I Keynote kan du spela upp ljudinspelningen på flera presentationsbilder och justera volymen på inspelningen på varje presentationsbild.
Publiceringsdatum: