Spela in ljud i Pages, Numbers och Keynote för iOS och Mac

Spela in ljud direkt i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Spela in ljud på en iOS-enhet

Spela in ljud i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din iPhone, iPad eller iPod touch och spela sedan upp inspelningen. Du kan redigera inspelningen när som helst.

Spela in ljud

Du kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen på din iOS-enhet, ett kabel- eller Bluetooth-anslutet headset eller en kompatibel mikrofon. Medan du spelar in kan du rulla, zooma och visa olika sidor, presentationsbilder eller kalkylblad. 

 1. I ett öppet dokument trycker du på  knappen Infoga och sedan på knappen Media. Tryck därefter på Spela in ljud.
 2. Tryck på inspelningsknappen när du vill börja spela in.
 3. Tryck på knappen Stoppa inspelning när du vill stoppa inspelningen. Den nya inspelningen visas i ljudredigeraren längst ned på skärmen.
 4. Tryck på knappen Provlyssna när du vill provlyssna på inspelningen. Om du vill provlyssna från en viss punkt sveper du åt vänster eller höger i inspelningen för att placera strecket där du vill ha det och trycker sedan på knappen Provlyssna.

Redigera och ersätta en inspelning

När du har spelat in kan du ersätta allt eller en del av inspelningen, putsa inspelningen eller radera allt eller en del av den.

Om du vill göra om inspelningen från en viss punkt sveper du åt vänster eller höger i inspelningen för att placera strecket där du vill ha det och trycker sedan på inspelningsknappen.

Om du vill göra om inspelningen av ett avsnitt, trycker du på knappen Redigera och drar handtagen i inspelningen för att markera avsnittet. Tryck sedan på inspelningsknappen för att göra en ny inspelning över det avsnittet.

Du kan putsa inspelningen så att bara den del du vill ha med spelas upp:

 1. Dra handtagen i inspelningen för att markera avsnittet som du vill behålla.
 2. Tryck på knappen Putsa för att ta bort allting utanför handtagen.

Om du vill radera allt eller en del av inspelningen drar du handtagen för att markera avsnittet som du vill radera och trycker sedan på knappen Papperskorg.

Lägga till inspelningen i dokumentet och spela upp den

Tryck på Infoga längst upp till höger när du är klar med inspelningen. Den här symbolen inspelningssymbol, som motsvarar inspelningen, visas på sidan, presentationsbilden eller kalkylbladet.

När du vill spela upp det du spelat in trycker du på inspelningssymbol för att välja inspelningen och trycker sedan en gång till på inspelningssymbol.

Om du vill redigera eller radera inspelningen efter att du har lagt till den på en sida, trycker du på inspelningssymbol för att välja inspelningen och trycker sedan på Redigera eller Radera. Om du vill flytta inspelningen trycker du på inspelningssymbol för att välja inspelningen och drar den sedan på sidan.

Du kan också dela inspelningen som en ljudfil. Tryck på inspelningssymbol för att välja inspelningen och tryck sedan på Dela.


Spela in ljud på en Mac

Spela in ljud i ett Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument på din Mac och spela sedan upp inspelningen. Du kan redigera inspelningen när som helst. 

Spela in ljud

Du kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen på din Mac, ett kabel- eller Bluetooth-anslutet headset eller en kompatibel mikrofon. Medan du spelar in kan du rulla, zooma och visa olika sidor, presentationsbilder eller kalkylblad. 

 1. Med ett öppet dokument, presentationsbild eller kalkylblad klickar du på knappen Media i verktygsfältet. Välj sedan Spela in ljud.
 2. Klicka på knappen Spela in för att starta inspelningen. Den nya inspelningen visas i fönstret Spela in ljud.
 3. Klicka på knappen Stoppa inspelning för att stoppa inspelningen.
 4. Klicka på knappen Spela in igen för att lägga till i den befintliga inspelningen.
 5. Klicka på Provlyssna för att provlyssna på inspelningen.

Redigera och ersätta en inspelning

När du har spelat in kan du ersätta allt eller en del av inspelningen, putsa inspelningen eller radera allt eller en del av den.

Om du vill göra om inspelningen av ett avsnitt, trycker du redigera och drar handtagen i inspelningen för att markera avsnittet. Tryck sedan på inspelningsknappen för att göra en ny inspelning över det avsnittet.

Du kan putsa inspelningen så att bara den del du vill ha med spelas upp:

 1. Klicka på redigera och dra sedan handtagen i inspelningen för att markera avsnittet som du vill behålla.
 2. Klicka på knappen Putsa för att ta bort allting utanför handtagen.

Om du vill radera allt eller en del av inspelningen drar du handtagen för att markera avsnittet som du vill radera och klicka sedan på knappen Papperskorg.

Lägga till inspelningen i dokumentet och spela upp den

Klicka på Infoga när du är klar. Den här symbolen inspelningssymbol, som motsvarar inspelningen, visas på sidan, presentationsbilden eller kalkylbladet.

Klicka på inspelningssymbol för att välja inspelningen och klicka sedan på inspelningssymbol igen för att spela upp inspelningen.

Dra symbolen Spela in för att flytta inspelningen till en annan plats i dokumentet. 

Klicka på inspelningssymbol och sedan på Radera för att ta bort inspelningen.

Du kan också dela inspelningen som en ljudfil. Kontrollklicka på inspelningssymbol för att välja inspelningen. Välj Dela inspelning och välj sedan hur du vill dela inspelningen.

Publiceringsdatum: