Skanna en QR-kod med din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du skannar en QR-kod (Quick Response) med den inbyggda kameran i din iPhone, iPad eller iPod touch.

QR-koder ger snabbåtkomst till webbplatser utan att du behöver skriva eller komma ihåg en viss webbadress. Du kan använda Kamera-appen på din iPhone, iPad eller iPod touch för att skanna en QR-kod.

Så här skannar du en QR-kod

  1. Öppna Kamera-appen från hemskärmen, Kontrollcenter eller låsskärmen.
  2. Välj den bakre kameran. Håll enheten så att QR-koden visas i sökaren i Kamera-appen. Enheten identifierar QR-koden och visar en notis.
  3. Tryck på notisen för att öppna länken som är kopplad till QR-koden.

Publiceringsdatum: