Läsa av en QR-kod med din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du läser av en QR-kod (Quick Response) med den inbyggda kameran i din iPhone, iPad eller iPod touch.

QR-koder ger snabbåtkomst till webbplatser utan att du behöver skriva eller komma ihåg en viss webbadress. Du kan använda Kamera-appen som är inbyggd i din iPhone, iPad eller iPod touch för att läsa av en QR-kod.

läsa av en QR-kod på iPhone

Läsa av en QR-kod

  1. Öppna Kamera-appen från enhetens hemskärm, Kontrollcenter eller låsskärmen.
  2. Håll enheten så att QR-koden syns i Kamera-appens sökare. Enheten identifierar QR-koden och visar en notis.
  3. Tryck på notisen för att öppna länken som är kopplad till QR-koden.

Publiceringsdatum: