Systemfelkoder i Mac OS: 1 till 32767

Listorna över systemfelkoder och vad de innebär finns i MPW SysErr.a och i Inside Macintosh Volume VI (c) Addison-Wesley 1991.

Anm. Objekt inom [hakparentes] är den gamla kodinnebörden.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Tabell över fel

1
dsBusError bussfel
2
dsAddressErr adressfel
3
dsIllInstErr otillåten anvisning
4
dsZeroDivErr division med noll
5
dsChkErr fällkontroll
6
dsOvflowErr spillfälla
7
dsPrivErr behörighetsfel
8
dsTraceErr spårningslägesfel
9
dsLineAErr linje 1010-fälla
10
dsLineFErr line 1111-fälla
11
dsMiscErr diverse maskinvaru-undantag
12
dsCoreErr felet ej implementerad kärnrutin
13
dsIrqErr oinstallerat avbrottsfel
14
dsIOCoreErr IO-kärnfel
15
dsLoadErr segmentladdarfel
16
dsFPErr flyttalsfel
17
dsNoPackErr paket 0 inte närvarande [listhanterare]
18
dsNoPk1 paket 1 inte närvarande [reserverat av Apple]
19
dsNoPk2 paket 2 inte närvarande [diskinitialisering]
20
dsNoPk3 paket 3 inte närvarande [standardfil]
21
dsNoPk4 paket 4 inte närvarande [flyttalsaritmetik]
22
dsNoPk5 paket 5 inte närvarande [transcendentala funktioner]
23
dsNoPk6 paket 6 inte närvarande [internationella verktyg]
24
dsNoPk7 paket 7 inte närvarande [binär/decimal konvertering]
25
dsMemFullErr slut på minne!
26
dsBadLaunch kan inte aktivera filen
27
dsFSErr filsystemkartan har slängts
28
dsStknHeap stacken har flyttas till programhögen
30
dsReinsert ber att användaren ska mata in offlineenheten igen
31
dsNotThe1 inte skivan jag ville ha (föråldrad)
33
negZcbFreeErr ZcbFree har blivit negativ
40
dsGreeting hälsningen välkommen till Macintosh
41
dsFinderErr felet kan inte ladda Finder
42
shutDownAlert hanteras som avstängningsfel (föråldrat)
43
dsSystemFileErr kan inte hitta systemfilen som ska öppnas (föråldrad)
51
dsBadSlotInt otjänlig plats-avbrott
81
dsBadSANEopcode dålig opcode given till SANE Pack4
84
menuPrgErr inträffar när en meny rensas
85
dsMBarNFnd SysErr -- kan inte hitta MBDF
86
dsHMenuFindErr SysErr -- rekursivt definierade HMenus
87
dsWDEFnFnd kunde inte ladda WDEF
88
dsCDEFnFnd kunde inte ladda CDEF
89
dsMDEFnFnd kunde inte ladda MDEF
98
dsNoPatch Kan inte utföra programfix för Mac-modellen
99
dsBadPatch kan inte ladda programfixresurs
101
dsParityErr fel på minnesparitet
102
dsOldSystem systemet är för gammalt för den här ROM
103
ds32BitMode startar i 32 bitar på ett 24-bitarssystem
20000
dsShutDownOrRestart användaren väljer mellan Stäng av och Starta om
20001
dsSwitchOffOrRestart användaren väljer mellan avstängning och omstart
20002
dsForcedQuit tillåter användaren att ExitToShell, retur om Avsluta
32767
dsSysErr allmänt systemfel (fånga alla som används i DSAT)

Fler artiklar i Knowledge Base
Fler artiklar
9805 Systemfelkoder i Mac OS: 0 till -261

Publiceringsdatum: