Begränsa åtkomst till kontakter på hanterade enheter

Läs hur du kan använda hantering av mobila enheter (MDM) för att vilka appar som ska kunna använda kontakter.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer.

Använd MDM för att styra om ohanterade appar kan få åtkomst till kontakter kopplade till hanterade källor. Följande allmänna begränsningar gäller för kontakter:

  • Dokument från hanterade källor visas i ohanterade målplatser
  • Dokument från ohanterade källor visas i hanterade målplatser

Dessa begränsningar förhindrar att ohanterade appar får åtkomst till kontakter från hanterade konton och förhindrar att hanterade appar sparar kontakter till den lokala appen Kontakter.

MDM kan införa undantag till dessa kontaktregler via följande inställningar:

  • Tillåt att ohanterade appar får åtkomst till hanterade kontakter
  • Tillåt att hanterade appar sparar kontakter till lokal Kontakter-app

Ohanterade målplatser

  • Ohanterade appar
  • Ohanterade kontakter och e-postkonton
  • Lokal lagringsplats som anteckningar och kontakter i På min iPhone

Hanterade källor

  • Hanterade appar
  • Hanterade konton

Få mer hjälp

Publiceringsdatum: