Om blixten på din iPhone, iPad eller iPod touch inte fungerar

Läs om hur du löser problem med blixten i Kontrollcenter eller i appen Kamera på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Om blixten inte fungerar

Pröva LED-blixten genom att pröva ficklampan i Kontrollcenter:

  1. Svep uppåt från nederkanten på vilken skärm som helst. På iPhone X eller senare och iPad svepet du ned från det övre högra hörnet på skärmen.
  2. Tryck på längst ned i vänstra hörnet i Kontrollcenter.

Om LED-blixten inte fungerar som ficklampa kontaktar du Apple-supporten.

Kontrollera dina inställningar

Kontrollera dina blixtinställningar om blixten inte fungerar eller aktiveras varje gång du tar en bild. Öppna appen Kamera och tryck på   i det övre vänstra hörnet på skärmen för att välja en annan inställning.

Om din enhet är väldigt varm eller kall

Om du spelar in en längre video med blixten påslagen, eller om du använder enheten i en mycket varm miljö, kanske ett meddelande visas som säger att blixten är avaktiverad. Meddelandet visas tills enheten har svalnat.

Om enhetens batterinivå är låg och din enhet är mycket varm eller kall fungerar kanske kamerablixten och ficklampan inte. Dessa funktioner fungerar igen när du laddar din enhet och får den till en mer normal temperatur.

Läs mer

Läs om hur du löser andra problem med appen Kamera.

Publiceringsdatum: