Så här spelar du in skärmen på din Mac

Du kan använda QuickTime Player för att skapa en videoinspelning av hela eller delar av Mac-skärmen.

Skärminspelning

 1. Öppna QuickTime Player från mappen Program och välj Arkiv > Ny skärminspelning från menyraden. Fönstret för skärminspelning öppnas.
 2. Innan du börjar din inspelning kan du klicka på pilen bredvid inspelningsknappen   för att ändra inspelningsinställningarna:
  • Välj en mikrofon för att spela in din röst eller annat ljud med skärminspelning. Justera volymreglaget för att övervaka ljudet under inspelningen. 
  • Välj Visa musklick i inspelningen för att visa en svart cirkel runt markören för varje klick.
 3. För att starta inspelningen klickar du på inspelningsknappen  och sedan:
  • Klicka någonstans på skärmen för att börja spela in hela skärmen.
  • Du kan även dra för att välja ett område som du vill spela in och sedan klicka på knappen Starta inspelning inom området.
 4. Avsluta inspelningen genom att klicka på knappen Stopp   i menyraden eller på Kommando-Kontroll-Esc (Escape).
 5. När du stoppar inspelningen öppnar QuickTime Player automatiskt inspelningen. Du kan nu spela upp, redigera eller dela inspelningen.

Läs mer

Publiceringsdatum: