Om funktionen för laddningshantering för iPad och iPhone

iPadOS och iOS har en funktion för laddningshantering som bevarar batterihälsan när din iPad eller iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR eller senare modell är ansluten till ström under längre perioder.

iPad och iPhone är bärbara enheter som är utformade för att användas hela dagen på en enda laddning. Det finns dock tillfällen då en iPad eller iPhone kan vara ansluten till ström under längre perioder, som när den används på informationscenter, som system på ett försäljningsställe eller förvaras i en laddningsvagn. iPad och iPhone använder uppladdningsbara litiumjonbatterier som är utformade för att laddas och laddas ur under hela sin livslängd. Om de har full laddning under längre perioder kan batterihälsan påverkas.

iPad med iOS 11.3 eller senare och iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR eller senare modell med iOS 12 eller senare har en funktion för laddningshantering som hjälper till att bevara batterihälsan. Den här funktionen övervakar enheterna för användning i sådana laddningssituationer och reducerar batteriets maxkapacitet, efter behov. Batteriindikatorn visar laddningsprocenten baserat på denna justerade maxkapacitet. Den maximala kapaciteten återgår till den icke-justerade nivån när iPad- eller iPhone-enheten inte längre är ansluten till ström under en längre period, i den mån omständigheter och batterihälsan tillåter det.

Publiceringsdatum: