Om Safari varnar om att en webbplats inte är säker

Från och med iOS 11.3 och macOS 10.13.4 visar Safari varningen ”Webbplatsen är inte säker” om du besöker en osäker webbplats. 

När du besöker en krypterad webbplats kontrollerar Safari webbplatsens certifikat och varnar om certifikatet har gått ut eller är ogiltigt. I iOS 11.3 och macOS 10.13.4 kontrollerar Safari även om en webbplats där du uppmanas att ange lösenord eller kreditkortsuppgifter är osäker på grund av att den inte är krypterad.

Om Safari upptäcker att webbplatsen inte är säker ska du inte ange dina uppgifter.

 

Om en okrypterad webbplats ber om ditt lösenord eller dina kreditkortsuppgifter, varnar Safari om att sidan du befinner dig på inte är säker.

Om du trycker eller klickar i formuläret för att logga in eller ange information, visas tydligare varningar i fältet Smart sökning.

Ange aldrig lösenord eller kreditkortsnummer på webbplatser där den här varningen visas. Om du behöver använda webbplatsen kontaktar du ägaren eller administratören och meddelar att deras webbplats är osäker. 

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: