Viktig information om GarageBand för macOS

Läs om aktuella och tidigare versioner av GarageBand för macOS.

Nyheter i GarageBand 10.3.3

Nya funktioner/förbättringar

 • Du kan du filtrera efter looptyp i loopbläddraren.

Stabilitet/pålitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat när lektionen Introduktion till gitarr öppnas en andra gång i samma Lär dig spela-session.

Redigera

 • Tangenterna på klaviaturen i Pianorulle är nu i förväntad storlek.

Allmänt

 • Open System-baserade fönster i GarageBand växlar nu omedelbart mellan ljust och mörkt läge när läget ändras i Systeminställningar.
 • Inmatningsnivåmätaren fungerar du i Lär dig spela-inställningsfönstret.


Tidigare versioner

GarageBand 10.3.2

Prestanda

 • GarageBand låser sig inte längre när ljudbiblioteket, Anteckningar, loopbläddraren eller mediabläddraren öppnas samtidigt som Smart Controls är öppna.

Ljudbibliotek

 • När du öppnar GarageBand på en Mac där ljudbiblioteket har flyttats med hjälp av Logic Pro X eller MainStage, och den externa enheten som innehåller biblioteket inte är ansluten, visas nu en dialogruta i GarageBand som anger att enheten måste anslutas för att det ska gå att komma åt ljuden.
 • Nu går det att installera om Ljudbiblioteket i GarageBand efter att ha flyttat biblioteket i Logic Pro X eller MainStage, och därefter koppla från den externa enheten som innehåller biblioteket.
 • Impulssvarsfiler för kinesiska och japanska traditionella instrument kan nu hittas på korrekt sätt när ett GarageBand för iOS-projekt öppnas i macOS.

Lär dig spela

 • Fönstret med stämningstips öppnas nu i Lär dig spela-lektioner som innehåller andra stämningar än standard.
 • Ackord visas nu i rätt positioner i Ackordtränare.
 • Ackordtränaren visar nu visuell feedback igen när rätt respektive felaktiga ackord spelas.

Allmänt

 • GarageBand har nu stöd för dra och släpp från Röstmemon.
 • Smart Controls Inspector visas nu korrekt i nya projekt som du skapar.
 • LCD-skärmen uppdateras nu omedelbart för att återspegla åtgärderna ångra eller gör om för en tonartsändring.
 • GarageBand-fönstret är nu synligt även efter att helskärmsläge avslutats.
 • Nu kan du placera slutet av en låtmarkör med högre precision.

GarageBand för macOS 10.3.1

 • Löser ett problem där åtkomst till tredjepartens insticksprogram Audio Units och PlatinumVerb inte kunde nås.

GarageBand för macOS 10.3

Nya funktioner och förbättringar

 • Två nya trumslagare spelar med borstar i en stil inspirerad av roots och jazz.
 • Fler än 20 kostnadsfria artistlektioner finns tillgängliga för hämtning och de visar dig hur du spelar populära låtar på piano och gitarr, och det är artisten som gjort låtarna kända som är lärare.
 • Har 1 000 nya elektroniska och urbana loopar för Reggaeton, Future Bass och Chill Rap.
 • Har 400 ljudeffekter med djur, transporter och röster. Läs om hur du hämtar de nya ljuden.
 • Spela på och spela in traditionella instrument från Japan och Kina, fastlandet, som guzheng-, koto- och taikotrummor.
 • Lägg till klassiska ljud i din låt med fem Vintage Mellotron-tillägg.
 • Uppdaterar kompabiliteten med GarageBand för iOS.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat vid laddning av vissa tillägg som skapats i Logic Pro X.

Redigera

 • MIDI Pan-data kan nu redigeras i GarageBand.
 • Help Tag för verktyget Marquee visar nu längden för den nuvarande markeringen samt dess start- och slutposition.
 • Stegvis redigering av automatisering går nu att göra i redigeraren Pianorulle genom att trycka på Kommando-Alternativ.

Hjälpmedel 

 • VoiceOver visar nu vilken typ av spår som markerats i dialogrutan Nytt spår.
 • VoiceOver läser nu upp namnen på spåren vid användning av regioner i spårområdet.

Insticksprogram

 • Storleken på fönster för insticksprogram ändras inte längre oväntat vid ändring till förinställningar som har ett annat antal kontroller.

Flex

 • Aktivering av Följ tempo och tonhöjd i redigeraren Region aktiverar även Flex i Spårredigeraren om den inte redan är aktiv.

Allmänt

 • GarageBand håller inte längre oväntat ut noter vid användning av Tangentbordsklaviatur.
 • Volymen och tonen för Metronom kan justeras i inställningarna för GarageBand.
 • GarageBand LCD visar återigen tiden ned till millisekunder.
 • Inställningarna för kringgående i Mastereko och Masterreverb sparas nu i GarageBand-projekt.
 • Om Ångra väljs efter att tangenten för ett projekt har ändrats återgår nu Apple Loops korrekt till den ursprungliga tangenten.
 • Spår för programvaruinstrument reagerar nu korrekt på MIDI-inmatning när spårlås är inaktiverat.
 • Det är nu möjligt att spela in ljud vid uppspelning.
Publiceringsdatum: