Viktig information om GarageBand för macOS

Läs om aktuella och tidigare versioner av GarageBand för macOS.

Nyheter i GarageBand 10.4.3

 • Den här uppdateringen innehåller stabilitetsförbättringar och säkerhetsuppdateringar. Läs mer om säkerhetsuppdateringar från Apple.
 • Justering av parametern för begränsningsnivån i Smart Controls förorsakar inte längre en oväntad nivåsänkning.


Tidigare versioner

GarageBand 10.4.2

Hjälpmedel

 • Insticksprogram kan nu öppnas i vyn Reglage, vilket gör att deras funktioner kan användas med hjälp av VoiceOver.

Redigera

 • Regionrubriken i ljudredigeraren uppdateras nu korrekt när ljudet är avstängt för ett spår.

Innehåll

 • Ljud från samlingen 808-bas har nu rätt ljud och spelas upp korrekt.

Allmänt

 • Time Quantize (Kvantisera tid) på fliken Region i ljudredigeraren visas som det ska för ljudregioner när en Take-mapp avmarkeras och sedan markeras igen.

 

GarageBand 10.4.1

Ny funktion och nya förbättringar

 • Ny snygg design på macOS Big Sur.
 • Förbättrad prestanda och effektivitet på Mac-datorer med Apples chip.
 • Gör det möjligt att anpassa regionfärger i spår.
 • Lägger till 1 800 Apple Loops i en rad genrer som bland annat hiphop, chill rap, future bass, nu-disco och bass house.
 • Lägger till fler än 190 instrumenttillägg och 50 klassiska och moderna trumset.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • Problemet med att GarageBand inte svarade när du drog i överkanten på Smart Controls-panelen har åtgärdats.

Prestanda

 • När GarageBand visas på en andra bildskärm är appen synlig omedelbart efter att helskärmsläge har avslutats.

Hjälpmedel

 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer masterspåret. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer Automatisering. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer biblioteket. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer stödlinjer. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du växlar mellan att slå på och av Fäst vid rutnät. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du utför en zoomning. 

Apple Loops

 • Transponering fungerar nu betrott efter att ett Apple Loop-ljud dras till en tom del av ytan Tracks.
 • Nu går det att skapa Apple Loops från regioner där slutet på regionen ligger nära slutet på låten.

Flex Time

 • När kvantisering är aktiverat för en ljudregion ställs styrkan automatiskt in på 100.

Smart Controls

 • Val av en annan flik i en Smart Control-panel med två flikar fungerar nu betrott.

Insticksprogram

 • Nyligen infogade instanser av Rymddesigner visar nu korrekt längd för efterklangen.
 • Om ett insticksprogram dras till en ny position eller en tom plats, återställs inte längre anpassade inställningar till standard.

Import

 • GarageBand visar nu en notis när en ljudfil som inte innehåller någon tempoinformation importeras.
 • GarageBand visar nu en dialogruta när en ljudfil som innehåller tempoinformation importeras till ett tomt projekt.

Allmänt

 • GarageBand öppnar nu .CAF-filer som skapats av Röstmemon och som delats till Finder eller Mail korrekt.
 • När läget Create Takes är aktivt visar inte GarageBand längre ett felmeddelande om cirkulär struktur vid MIDI-inspelning över en befintlig Take-mapp som täcks av en annan region.
 • Kvantiseringsmenyn fortsätter nu att vara synlig efter att Flex Time har inaktiverats och slagits på igen.
 • Nivåmätarna för Masterutmatning i reglagefältet fortsätter nu att fungera när utmatningen är inställd på mono.
 • När en låt sparas som innehåller en film kommer inte längre GarageBand att visa en dialogruta som frågar om du vill ersätta filmfilen.
 • När en ljudfil med samma namn som en befintlig fil importeras, skrivs inte den befintliga filen längre över.

GarageBand 10.3.5

• Den här uppdateringen innehåller stabilitetsförbättringar och buggfixar.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nya funktioner/förbättringar

 • Du kan nu filtrera efter looptyp i loopbläddraren.

Stabilitet/pålitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat när lektionen Introduktion till gitarr öppnas en andra gång i samma Lär dig spela-session.

Redigera

 • Tangenterna på klaviaturen i Pianorulle är nu i förväntad storlek.

Allmänt

 • Open System-baserade fönster i GarageBand växlar nu omedelbart mellan ljust och mörkt läge när läget ändras i Systeminställningar.
 • Inmatningsnivåmätaren fungerar nu i Lär dig spela-inställningsfönstret.

GarageBand 10.3.2

Prestanda

 • GarageBand låser sig inte längre när ljudbiblioteket, Anteckningar, loopbläddraren eller mediabläddraren öppnas samtidigt som Smart Controls är öppna.

Ljudbibliotek

 • När du öppnar GarageBand på en Mac där ljudbiblioteket har flyttats med hjälp av Logic Pro eller MainStage, och den externa enheten som innehåller biblioteket inte är ansluten, visas nu en dialogruta i GarageBand som anger att enheten måste anslutas för att det ska gå att komma åt ljuden.
 • Nu går det att installera om Ljudbiblioteket i GarageBand efter att ha flyttat biblioteket i Logic Pro eller MainStage, och därefter koppla från den externa enheten som innehåller biblioteket.
 • Impulssvarsfiler för kinesiska och japanska traditionella instrument kan nu hittas på korrekt sätt när ett GarageBand för iOS-projekt öppnas i macOS.

Lär dig spela

 • Fönstret med stämningstips öppnas nu i Lär dig spela-lektioner som innehåller andra stämningar än standard.
 • Ackord visas nu i rätt positioner i Ackordtränare.
 • Ackordtränaren visar nu visuell feedback igen när rätt respektive felaktiga ackord spelas.

Allmänt

 • GarageBand har nu stöd för dra och släpp från Röstmemon.
 • Smart Controls Inspector visas nu korrekt i nya projekt som du skapar.
 • LCD-skärmen uppdateras nu omedelbart för att återspegla åtgärderna ångra eller gör om för en tonartsändring.
 • GarageBand-fönstret är nu synligt även efter att helskärmsläge har avslutats.
 • Nu kan du placera slutet av en låtmarkör med högre precision.

GarageBand för macOS 10.3.1

 • Löser ett problem där åtkomst till tredjepartens insticksprogram Audio Units och PlatinumVerb inte kunde nås.

GarageBand för macOS 10.3

Nya funktioner och förbättringar

 • Två nya trumslagare spelar med borstar i en stil inspirerad av roots och jazz.
 • Fler än 20 kostnadsfria artistlektioner finns tillgängliga för hämtning och de visar dig hur du spelar populära låtar på piano och gitarr. Det är artisten som gjort låtarna kända som är lärare.
 • Har 1 000 nya elektroniska och urbana loopar för Reggaeton, Future Bass och Chill Rap.
 • Har 400 ljudeffekter med djur, transporter och röster. Läs om hur du hämtar de nya ljuden.
 • Spela på och spela in traditionella instrument från Japan och Fastlandskina som guzheng-, koto- och taikotrummor.
 • Lägg till klassiska ljud i din låt med fem Vintage Mellotron-tillägg.
 • Uppdaterar kompatibiliteten med GarageBand för iOS.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat vid laddning av vissa tillägg som har skapats i Logic Pro.

Redigera

 • MIDI Pan-data kan nu redigeras i GarageBand.
 • Help Tag för verktyget Marquee visar nu längden för den nuvarande markeringen samt dess start- och slutposition.
 • Stegvis redigering av automatisering går nu att göra i redigeraren Pianorulle genom att trycka på Kommando-Alternativ.

Hjälpmedel 

 • VoiceOver visar nu vilken typ av spår som markerats i dialogrutan Nytt spår.
 • VoiceOver läser nu upp namnen på spåren vid användning av regioner i spårområdet.

Insticksprogram

 • Storleken på fönster för insticksprogram ändras inte längre oväntat vid ändring till förinställningar som har ett annat antal kontroller.

Flex

 • Aktivering av Följ tempo och tonhöjd i redigeraren Region aktiverar även Flex i Spårredigeraren om den inte redan är aktiv.

Allmänt

 • GarageBand håller inte längre oväntat ut noter vid användning av Tangentbordsklaviatur.
 • Volymen och tonen för Metronom kan justeras i inställningarna för GarageBand.
 • GarageBand LCD visar återigen tiden ned till millisekunder.
 • Inställningarna för kringgående i Mastereko och Masterreverb sparas nu i GarageBand-projekt.
 • Om Ångra väljs efter att tangenten för ett projekt har ändrats återgår nu Apple Loops korrekt till den ursprungliga tangenten.
 • Spår för programvaruinstrument reagerar nu korrekt på MIDI-inmatning när spårlås är inaktiverat.
 • Det är nu möjligt att spela in ljud vid uppspelning.
Publiceringsdatum: