Viktig information om GarageBand för macOS

Läs om aktuella och tidigare versioner av GarageBand för macOS.

Nyheter i GarageBand för macOS 10.4.8

 • Den här uppdateringen innehåller viktiga säkerhetskorrigeringar och rekommenderas till alla användare.


Tidigare versioner

GarageBand 10.4.7

Hjälpmedel

 • VoiceOver meddelar nu korrekt tillståndet för mono/stereo-väljaren i Smart Controls Inspector.
 • Den andra, falska knappen för tangentbordskänslighet i Smart Controls finns inte längre när du använder VoiceOver.

Prestanda

 • GarageBand fastnar inte längre på sidan för gitarrlektion om den sidan är öppen och en ansluten Apogee Hype MiC är frånkopplad.

Insticksprogram

 • Insticksprogram för Intel Audio Unit laddas nu och fungerar som förväntat.

Import

 • Ljud från röstmemon kan nu dras direkt till ett spår i GarageBand.

Exportera/studsa

 • Att utföra Bounce and Replace All Tracks (Studsa och ersätta alla spår) med alternativet Include Automation (Ta med automation) avmarkerat stänger inte längre av spårbaserad automatisering på destinationsspåren.

Allmänt

 • Inspelning av MIDI över en befintlig region i Replace-läget tar inte längre bort ljud från andra spår på samma plats i tidslinjen.
 • Tonreglaget för Metronomen har nu mer konsekvent styrning för nyskapade projekt.
 • Inspelningsinställningen för överlappande regioner återställs inte längre till Merge när GarageBand startas om.
 • Volymreglaget förblir synligt och funktionellt för alla bredder för spårrubriker.
 • När du spelar in MIDI över en befintlig MIDI-region i Replace-läget är den befintliga MIDI-inspelningen inte längre oväntat hörbar.

GarageBand 10.4.6

Nya funktioner/förbättringar

 • Du kan nu använda kortkommandon för att välja kommandona Go to Left Locator (Gå till vänster lokaliserare) och Go to Right Locator (Gå till höger lokaliserare) för att gå igenom ett låtprojekt.
 • Läs mer om säkerhetsinnehållet i Apples programuppdateringar på den här webbplatsen: https://support.apple.com/sv-se/HT201222.

Stabilitet/pålitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat när du delar till SoundCloud.

Hjälpmedel

 • VoiceOver meddelar nu korrekt status för inspelningsknappen.

Insticksprogram

 • Audio Units som använder PACE-kopieringsskydd fungerar nu i GarageBand.
 • Grafen i Channel EQ visar nu effekten av den övergripande förstärkarinställningen.

Flex

 • Kortkommandot Show/Hide Flex (Visa dölj Flex) fungerar nu som förväntat.

Smart Controls

 • Smart Controls på ett låst spår visas nu genast som aktivt när spåret är upplåst.

Import

 • Filer kan nu dras direkt från Musik till GarageBand.

MIDI-kontroller/kontrollytor

 • Lua-skript för externa MIDI-kontroller fortsätter nu att fungera när Logic Remote är ansluten till GarageBand.

Redigera

 • Fliken med anteckningar för pianorullen behåller nu ändringar som gjorts av kvantiseringsvärdet när en låt sparas, stängs och sedan öppnas igen.

GarageBand 10.4.5

Hjälpmedel

 • VoiceOver meddelar nu på ett tillförlitligt sätt kontrollernas status i fönstret med GarageBand-inställningar.

Insticksprogram

 • Insticksprogram som använder PACE-kopieringsskydd fungerar nu korrekt med GarageBand.
 • Värdena för Alchemy synth-reglagen uppdateras nu när kontrollerna justeras.

Redigera

 • Ändring av storlek på Smart Controls eller Redigerar-fönstret gör att valda spår inte längre tappar fokus.
 • Det är nu möjligt att välja "Ingen" i popupmenyn Articulation Set (Artikulationsinställning).

Ångra

 • Ångra fungerar nu efter att ha ändrat kvantiseringsvärdet i pianorulleredigeraren.

Allmänt

 • Det är nu lättare att ändra storlek på redigeringsfönster.
 • Löser ett problem där GarageBands startskärm ibland var tom vid start.

GarageBand 10.4.4

Nya funktioner

 • Åtta producentpaket med royaltyfria ljud från dagens största hitmakers inklusive Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch och TRAKGIRL.
 • Sound Packs har slap house, modern ambient och en samling med 808 trumset, basprover och loopar.
 • Totalt sett 2 800 loopar, 50 kit och 120 tillägg.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand fastnar inte längre när fönstret Lär dig spela öppnas medan det inte finns någon nätverksanslutning.

Prestanda

 • GarageBand visar inte längre en väntande markör när du drar loopar till ett spår från Finder.

Sampler

 • Instanser av Sampler i låtar som skapats på GarageBand för iOS och iPadOS laddas nu ordentligt när låten öppnas i GarageBand för macOS.

Innehåll

 • Software Instrument-tillägg kan nu filtreras efter Sound Pack-namn i Patch Library (Biblioteket med tillägg).

Automatisering

 • Knappen Show/Hide Automation (Visa/dölj automatisering) fungerar nu korrekt när det inte finns några automatiseringspunkter för närvarande i spåret.
 • Regionbaserad automatisering i redigeraren Pianorulle är nu nedtonad när automatisering är inaktiverad.

Lär dig spela

 • Löser ett problem där artistlektioner kanske inte matar ut ljud efter att en grundlektion öppnades och spelades först.

Ångra

 • Byta ut en filmfil och sedan utföra Ångra lämnar inte längre ljudet från den nyligen ersatta filmen.

Kontrollytor och MIDI-kontroller

 • GarageBand erbjuder nu LUA-skriptstöd för utvecklare av tredje parts MIDI-kontroller.

Allmänt

 • GarageBand visar inte längre ett varningsmeddelande om Accessibility Access Event (Tillgänglighetsåtkomsthändelse) när du använder VoiceOver för att utlösa en tangent på tangentbordet för pianorulle.
 • Knappen Master Echo (Mastereko) blinkar inte längre oväntat när du klickar på masterknappen.
 • MIDI upprätthålla händelser svarar nu korrekt när du startar spelhuvudet i valfri position på tidslinjen.

GarageBand 10.4.3

 • Den här uppdateringen innehåller stabilitetsförbättringar och säkerhetsuppdateringar. Läs mer om säkerhetsuppdateringar från Apple.
 • Justering av parametern för begränsningsnivån i Smart Controls förorsakar inte längre en oväntad nivåsänkning.

GarageBand 10.4.2

Hjälpmedel

 • Insticksprogram kan nu öppnas i vyn Reglage, vilket gör att deras funktioner kan användas med hjälp av VoiceOver.

Redigera

 • Regionrubriken i ljudredigeraren uppdateras nu korrekt när ljudet är avstängt för ett spår.

Innehåll

 • Ljud från samlingen 808-bas har nu rätt ljud och spelas upp korrekt.

Allmänt

 • Time Quantize (Kvantisera tid) på fliken Region i ljudredigeraren visas som det ska för ljudregioner när en Take-mapp avmarkeras och sedan markeras igen.

 

GarageBand 10.4.1

Ny funktion och nya förbättringar

 • Ny snygg design på macOS Big Sur.
 • Förbättrad prestanda och effektivitet på Mac-datorer med Apples chip.
 • Gör det möjligt att anpassa regionfärger i spår.
 • Lägger till 1 800 Apple Loops i en rad genrer som bland annat hiphop, chill rap, future bass, nu-disco och bass house.
 • Lägger till fler än 190 instrumenttillägg och 50 klassiska och moderna trumset.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • Problemet med att GarageBand inte svarade när du drog i överkanten på Smart Controls-panelen har åtgärdats.

Prestanda

 • När GarageBand visas på en andra bildskärm är appen synlig omedelbart efter att helskärmsläge har avslutats.

Hjälpmedel

 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer masterspåret. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer Automatisering. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer biblioteket. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du visar eller gömmer stödlinjer. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du växlar mellan att slå på och av Fäst vid rutnät. 
 • VoiceOver avger nu en ljudsignal när du utför en zoomning. 

Apple Loops

 • Transponering fungerar nu betrott efter att ett Apple Loop-ljud dras till en tom del av ytan Tracks.
 • Nu går det att skapa Apple Loops från regioner där slutet på regionen ligger nära slutet på låten.

Flex Time

 • När kvantisering är aktiverat för en ljudregion ställs styrkan automatiskt in på 100.

Smart Controls

 • Val av en annan flik i en Smart Control-panel med två flikar fungerar nu betrott.

Insticksprogram

 • Nyligen infogade instanser av Rymddesigner visar nu korrekt längd för efterklangen.
 • Om ett insticksprogram dras till en ny position eller en tom plats, återställs inte längre anpassade inställningar till standard.

Import

 • GarageBand visar nu en notis när en ljudfil som inte innehåller någon tempoinformation importeras.
 • GarageBand visar nu en dialogruta när en ljudfil som innehåller tempoinformation importeras till ett tomt projekt.

Allmänt

 • GarageBand öppnar nu .CAF-filer som skapats av Röstmemon och som delats till Finder eller Mail korrekt.
 • När läget Create Takes är aktivt visar inte GarageBand längre ett felmeddelande om cirkulär struktur vid MIDI-inspelning över en befintlig Take-mapp som täcks av en annan region.
 • Kvantiseringsmenyn fortsätter nu att vara synlig efter att Flex Time har inaktiverats och slagits på igen.
 • Nivåmätarna för Masterutmatning i reglagefältet fortsätter nu att fungera när utmatningen är inställd på mono.
 • När en låt sparas som innehåller en film kommer inte längre GarageBand att visa en dialogruta som frågar om du vill ersätta filmfilen.
 • När en ljudfil med samma namn som en befintlig fil importeras, skrivs inte den befintliga filen längre över.

GarageBand 10.3.5

• Den här uppdateringen innehåller stabilitetsförbättringar och buggfixar.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nya funktioner/förbättringar

 • Du kan nu filtrera efter looptyp i loopbläddraren.

Stabilitet/pålitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat när lektionen Introduktion till gitarr öppnas en andra gång i samma Lär dig spela-session.

Redigera

 • Tangenterna på klaviaturen i Pianorulle är nu i förväntad storlek.

Allmänt

 • Open System-baserade fönster i GarageBand växlar nu omedelbart mellan ljust och mörkt läge när läget ändras i Systeminställningar.
 • Inmatningsnivåmätaren fungerar nu i Lär dig spela-inställningsfönstret.

GarageBand 10.3.2

Prestanda

 • GarageBand låser sig inte längre när ljudbiblioteket, Anteckningar, loopbläddraren eller mediabläddraren öppnas samtidigt som Smart Controls är öppna.

Ljudbibliotek

 • När du öppnar GarageBand på en Mac där ljudbiblioteket har flyttats med hjälp av Logic Pro eller MainStage, och den externa enheten som innehåller biblioteket inte är ansluten, visas nu en dialogruta i GarageBand som anger att enheten måste anslutas för att det ska gå att komma åt ljuden.
 • Nu går det att installera om Ljudbiblioteket i GarageBand efter att ha flyttat biblioteket i Logic Pro eller MainStage, och därefter koppla från den externa enheten som innehåller biblioteket.
 • Impulssvarsfiler för kinesiska och japanska traditionella instrument kan nu hittas på korrekt sätt när ett GarageBand för iOS-projekt öppnas i macOS.

Lär dig spela

 • Fönstret med stämningstips öppnas nu i Lär dig spela-lektioner som innehåller andra stämningar än standard.
 • Ackord visas nu i rätt positioner i Ackordtränare.
 • Ackordtränaren visar nu visuell feedback igen när rätt respektive felaktiga ackord spelas.

Allmänt

 • GarageBand har nu stöd för dra och släpp från Röstmemon.
 • Smart Controls Inspector visas nu korrekt i nya projekt som du skapar.
 • LCD-skärmen uppdateras nu omedelbart för att återspegla åtgärderna ångra eller gör om för en tonartsändring.
 • GarageBand-fönstret är nu synligt även efter att helskärmsläge har avslutats.
 • Nu kan du placera slutet av en låtmarkör med högre precision.

GarageBand för macOS 10.3.1

 • Löser ett problem där åtkomst till tredjepartens insticksprogram Audio Units och PlatinumVerb inte kunde nås.

GarageBand för macOS 10.3

Nya funktioner och förbättringar

 • Två nya trumslagare spelar med borstar i en stil inspirerad av roots och jazz.
 • Fler än 20 kostnadsfria artistlektioner finns tillgängliga för hämtning och de visar dig hur du spelar populära låtar på piano och gitarr. Det är artisten som gjort låtarna kända som är lärare.
 • Har 1 000 nya elektroniska och urbana loopar för Reggaeton, Future Bass och Chill Rap.
 • Har 400 ljudeffekter med djur, transporter och röster. Läs om hur du hämtar de nya ljuden.
 • Spela på och spela in traditionella instrument från Japan och Fastlandskina som guzheng-, koto- och taikotrummor.
 • Lägg till klassiska ljud i din låt med fem Vintage Mellotron-tillägg.
 • Uppdaterar kompatibiliteten med GarageBand för iOS.

Stabilitet och tillförlitlighet

 • GarageBand avslutas inte längre oväntat vid laddning av vissa tillägg som har skapats i Logic Pro.

Redigera

 • MIDI Pan-data kan nu redigeras i GarageBand.
 • Help Tag för verktyget Marquee visar nu längden för den nuvarande markeringen samt dess start- och slutposition.
 • Stegvis redigering av automatisering går nu att göra i redigeraren Pianorulle genom att trycka på Kommando-Alternativ.

Hjälpmedel 

 • VoiceOver visar nu vilken typ av spår som markerats i dialogrutan Nytt spår.
 • VoiceOver läser nu upp namnen på spåren vid användning av regioner i spårområdet.

Insticksprogram

 • Storleken på fönster för insticksprogram ändras inte längre oväntat vid ändring till förinställningar som har ett annat antal kontroller.

Flex

 • Aktivering av Följ tempo och tonhöjd i redigeraren Region aktiverar även Flex i Spårredigeraren om den inte redan är aktiv.

Allmänt

 • GarageBand håller inte längre oväntat ut noter vid användning av Tangentbordsklaviatur.
 • Volymen och tonen för Metronom kan justeras i inställningarna för GarageBand.
 • GarageBand LCD visar återigen tiden ned till millisekunder.
 • Inställningarna för kringgående i Mastereko och Masterreverb sparas nu i GarageBand-projekt.
 • Om Ångra väljs efter att tangenten för ett projekt har ändrats återgår nu Apple Loops korrekt till den ursprungliga tangenten.
 • Spår för programvaruinstrument reagerar nu korrekt på MIDI-inmatning när spårlås är inaktiverat.
 • Det är nu möjligt att spela in ljud vid uppspelning.
Publiceringsdatum: