Apple-ID och integritet

Apple-ID har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.


 • När du loggar in med ditt Apple-ID aktiverar du tjänster som iCloud, App Store, iMessage och Hitta min iPhone på denna iPhone.
 • Vissa data, inklusive dina kontakter, kalendrar, bilder, dokument, hälsa, aktivitet och andra appdata, kommer att skickas till Apple för lagring och säkerhetskopiering.
 • Dessutom kommer din enhet att associeras med ditt Apple-ID så att du kan få bättre service och support.

Ditt Apple-ID och alla Apple-tjänster har från första början utvecklats för att skydda din integritet. Vi arbetar hårt för att bara samla in de data vi behöver för att förbättra din upplevelse. När vi samlar in data anser vi att det är viktigt att du vet vad vi samlar in och varför vi behöver informationen, så att du kan fatta informerade beslut.

Ett Apple-ID är det personliga konto som du använder till att komma åt Apples tjänster som iCloud, App Store, iTunes Store, iMessage och FaceTime, och till att komma åt allt ditt innehåll på alla enheter och via webben. Ditt Apple-ID inkluderar den information som du använder till att logga in, samt all kontakt-, betalnings- och säkerhetsinformation, som betrodda telefonnummer och säkerhetsfrågor, som du använder tillsammans med Apple-tjänster. Enhetens namn, serienummer och andra maskinvaru-ID behålls också så att du kan få bättre service och support samt även som en bekvämlighet för att visa garantistatus för din enhet. Du kan redigera din information och visa en lista med alla enheter på kontosidan för ditt Apple-ID (https://appleid.apple.com).

När du loggar in med ditt Apple-ID aktiverar du tjänster som iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime och Hitta min iPhone på denna iPhone. Kontoinformationen som hör till ditt Apple-ID används med alla tjänster och vissa data från enheten – inklusive dina kontakter, kalendrar, bilder, dokument samt din hälsoinformation och aktivitet, dina Safari-flikar och andra appdata – skickas till Apple som lagrar och säkerhetskopierar dem åt dig.

iCloud och integritet

Logga in på iCloud

När du använder iCloud kommer vissa data som du lagrar på enheten att skickas till och lagras hos Apple. Detta gör det möjligt för dig att komma åt informationen på dina andra iCloud-aktiverade enheter eller datorer (”Enheter”) automatiskt. Dessa data kan inkludera följande:

 • Kontakter 
 • Kalendrar 
 • Påminnelser 
 • Bokmärken 
 • Safari-flikar
 • Hälsodata 
 • Hemdata
 • Anteckningar
 • Bilder
 • Dokument
 • Wallet-data
 • Nyckelring och lösenord
 • Enhets- och kontoinställningar
 • Data från tredjepartsappar som använder iCloud

iCloud-säkerhetskopiering är också aktiverat för att säkerställa att du har en aktuell kopia av enhetens data om du skulle behöva ersätta eller återställa den.

Du kan när som helst ändra vilka iCloud-funktioner som är aktiverade och vilka data som skickas till iCloud via inställningarna på enheten.

iCloud-datasäkerhet

iCloud skyddar din information genom att kryptera den när den överförs, lagra den på iCloud i krypterat format och genom att använda säkra igenkänningstecken för autentisering. Apple använder heltäckande kryptering för viss information. Det innebär att det bara är du som kan få tillgång till den här informationen och bara från enheter där du är inloggad på iCloud. Ingen annan, inte ens Apple, kan komma åt information som skyddas av heltäckande kryptering. Mer information om iCloud-datasäkerhet hittar du på https://support.apple.com/sv-se/HT202303.

I vissa fall kan dina iCloud-data lagras på servrar som tillhör tredje part, men Apple ger aldrig krypteringsnycklar till tredje part.

iCloud-nyckelring

iCloud-nyckelring håller användarnamn och lösenord från webbplatser i Safari, kreditkortsinformation och information om Wi-Fi-nätverk uppdaterade och tillgängliga från alla dina enheter. Nyckelringen kan också lagra kontoinformation som du använder i Mail, Kontakter, Kalender, Meddelanden, Facebook, Twitter, LinkedIn och andra internetkonton och automatiskt lägga till denna information på alla dina enheter.

iCloud-nyckelring använder heltäckande kryptering och har utformats så att det bara är du som har tillgång till den här informationen, och bara från enheter där du är inloggad på iCloud. Ingen annan, inte ens Apple, kan komma åt informationen i din iCloud-nyckelring. Du kan när som helst stänga av iCloud-nyckelring via iCloud-inställningarna.

iCloud-säkerhetskopiering

När du använder iCloud-säkerhetskopiering kan den omfatta bilder, videor, meddelanden (iMessage, SMS och MMS), data från Hälsa och andra appar, platsinställningar (exempelvis platsbaserade påminnelser du ställt in), visuell röstbrevlåda, enhetsinställningar, enhetskännetecken och andra data från din iOS-enhet beroende på dina inställningar.

Du kan förhindra att iCloud säkerhetskopierar appdata för en enskild app genom att öppna Inställningar, trycka på ditt Apple-ID > iCloud > Hantera lagring > Säkerhetskopiering. Välj sedan den iOS-enhet du använder under avsnittet Säkerhetskopior och stäng av reglaget för eventuella appar som du inte vill ska säkerhetskopieras.

Du kan stänga av iCloud-säkerhetskopiering helt via iCloud-inställningarna och använda iTunes till att säkerhetskopiera iOS-enheten till datorn. Om du vill ta bort dina säkerhetskopieringsdata fullständigt från iCloud kan du radera de enskilda säkerhetskopiorna innan du avaktiverar iCloud-säkerhetskopiering. Annars behålls säkerhetskopieringsdata i upp till 180 dagar.

Dela data med iCloud

Om du använder iCloud till att dela filer, antingen offentligt eller privat, i Anteckningar, Pages, Numbers, Keynote och vissa appar från tredje part, kommer Apple att lagra och ha tillgång till namnet på den delade filen. Ditt för- och efternamn som är kopplat till ditt konto och filnamnet kommer att vara tillgängligt för alla som har tillgång till delningslänken oavsett om delningen är offentlig eller privat. Identiteten hos deltagare vid privat delning blir inte tillgänglig för någon som inte har bjudits in till och accepterat den privata delningen.

iCloud och appar

En del appar använder iCloud till att lagra data och innehåll du matar in i appen så att du kan få tillgång till dessa data via alla dina enheter där iCloud har aktiverats. Appen kan välja att lagra en del eller alla data i ditt personliga iCloud-konto. Tredjepartsappar kan begära att ”slå upp dig” så att ditt för- och efternamn visas för andra användare av samma app när de söker efter ditt Apple-ID.

Du kan förhindra att en app lagrar data i iCloud genom att avaktivera appen i iCloud-inställningar under Appar som använder iCloud.

Hitta min iPhone

När du loggar in och aktiverar iCloud på enheten aktiveras vissa funktioner i Hitta min iPhone automatiskt. Dessa är bland annat möjligheten att spela upp ett ljud på enheten, fjärrlåsa och visa ett meddelande på den, och att fjärradera den. Om du dessutom aktiverar Platstjänster kan Hitta min iPhone hjälpa dig att hitta enheten på en karta eller se var ett tillbehör som stöds senast anslöts. Om du väljer att aktivera funktionen Skicka senaste plats kommer enhetens senaste kända plats automatiskt att skickas till Apple varje gång enhetens batteri når en kritiskt låg nivå. 

När du använder Hitta min iPhone kommer enhetens plats, samt information om enheten och om ditt konto, att skickas till och lagras av Apple så att Apple kan tillhandahålla tjänsten för dig. Enhetens plats skickas bara till Apple om du aktivt begär platsinformationen för en enhet eller ett tillbehör. Apple behåller platsinformationen och gör den tillgänglig för dig under 24 timmar. Därefter raderas den. 

Du kan stänga av Hitta min iPhone på enheten genom att öppna Inställningar > Apple-ID > iCloud > Hitta min iPhone och avaktivera funktionen Hitta min iPhone.

Hitta mina vänner och Dela min plats.

Om du har aktiverat Platstjänster kan du dela enhetens aktuella plats med vem du vill med hjälp av Hitta mina vänner och Dela min plats. När du använder dessa funktioner skickas endast informationen till Apple om den aktivt begärs av en vän som du delar med. Informationen lagras i två timmar och raderas sedan. 

Hitta mina vänner och Hitta min plats aktiveras endast när du aktivt väljer att dela din plats med någon annan.

Apple-tjänster som kräver iCloud

Du måste vara inloggad på iCloud på din enhet om du vill använda Apple-tjänster som Apple Pay, Aktivitetsdelning, Hem, Handoff, Universella urklipp och automatisk upplåsning med Apple Watch. Du måste dock inte använda alla iCloud-funktioner. Du kan avaktivera alla iCloud-funktioner som du inte vill använda via iCloud-inställningarna på enheten.

Logga ut från iCloud

Om du vill sluta använda iCloud på din iOS-enhet och en eventuell parkopplad Apple Watch kan du logga ut från ditt iCloud-konto genom att öppna Inställningar, trycka på ditt Apple-ID och sedan trycka på Logga ut. Om du vill sluta använda iCloud på din Mac öppnar du iCloud-panelen i Systeminställningar och klickar på Logga ut från iCloud. Du kanske måste ange ditt lösenord till ditt Apple-ID.

Familjedelning

Familjedelning gör det möjligt att dela innehåll, platsinformation och skärmanvändningsinformation med familjemedlemmar. Alla som ingår i familjen får tillgång till dina köp och kan visa din köphistorik. Om du aktiverar delade inköp kommer även familjesamordnaren att få kvitton på köp som har gjorts i App Store, Apple Books och iTunes. Om du vill gömma köp avaktiverar du Dela mina inköp i inställningarna för Delning av köp. Om du väljer att dela din plats med din familj kan alla familjemedlemmar du delar med se platsinformationen för alla dina enheter, om du inte väljer att inte aktivera Hitta min iPhone under Platstjänster i inställningarna för systemtjänster på enheten. Om du aktiverar skärmtid för familjen kan du se viss information om familjens skärmanvändning och ställa in tidsgränser om du vill. Endast familjemedlemmar som får tillstånd kan se varandras information om skärmanvändning.

iMessage och FaceTime

När du loggar in med ditt Apple-ID på iPhone loggas du automatiskt in på iMessage och FaceTime. Ditt Apple-ID eller telefonnummer visas för personer som du kontaktar och andra kan nå dig genom att använda ditt Apple-ID, e-postadresser eller telefonnummer som är kopplade till ditt konto. Du kan läsa mer om iMessage och FaceTime och integritet genom att gå till Inställningar >Meddelanden > Om iMessage och FaceTime och integritet.

iTunes och App Store och Musik

När du loggar in med ditt Apple-ID på iPhone loggas du automatiskt in på iTunes Store, App Store och Apple Music så att du snabbt och enkelt kan utföra köp eller börja använda Apple Music. Alla köp du gör registreras i vårt system så att du när som helst kan hämta dem på nytt. Om du använder Apple Music kanske din lyssningshistorik behålls och används till att ge dig personliga rekommendationer i ”För dig”. Du kan välja att inte dela din lyssningshistorik i inställningarna för Apple Music.

Om iTunes-matchning är tillgängligt i din region, och du använder iTunes-matchning, kommer iCloud att samla in information om medier i ditt iTunes-bibliotek och sedan matcha medierna mot låtar som för närvarande finns i iTunes Store eller överföra låtar som inte kan matchas så att du därefter kan komma åt dem från dina berättigade enheter.

Mer information om iTunes och App Store och Musik hittar du under ”Om butiker och integritet”.

Game Center

När du loggar in med ditt Apple-ID på iPhone loggas du automatiskt in på Game Center. Game Center gör det möjligt att delta i spelaktiviteter, bland annat deltagande på resultattavlor, spel för flera spelare och registrering av prestationer.

När du använder Game Center kan ditt Game Center-smeknamn och andra kopplade data bli synliga för andra användare. När du spelar ett spel med funktionalitet för flera spelare kan andra spelare som använder Game Center från samma spel på samma Wi-Fi-nätverk, LAN eller inom Bluetooth-räckvidden se att du är i närheten (om du inte avaktiverar den funktionen) och se ditt smeknamn. Bara användare som du har ingått en vänrelation med kan se ditt riktiga namn. Endast ditt smeknamn visas för användare som du inte har skickat någon vänförfrågan till.

Användningsdata

Vi samlar även in data om din användning av iCloud för att tillhandahålla och förbättra tjänstens kvalitet. För att kunna åtgärda eventuella kundproblem som uppstår kan en del av dessa data associeras med ditt Apple-ID. Vi kan använda din IP-adress till att fastställa från vilken stad i vilket land du använder tjänsten, men vi lagrar den inte.

Under alla förhållanden kommer information som tas emot av Apple att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy som finns på www.apple.com/se/privacy.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: