Apple‑ID och integritet

Apple‑ID har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.


 • När du loggar in med ditt Apple‑ID aktiverar du tjänster som iCloud, App Store, iMessage och Hitta på denna iPhone.
 • Vissa data, inklusive dina kontakter, kalendrar, bilder, dokument, hälsa, aktivitet och andra appdata, kommer att skickas till Apple för lagring och säkerhetskopiering.
 • Dessutom kommer din enhet att associeras med ditt Apple‑ID så att du kan få bättre service och support.

Ditt Apple‑ID och alla Apple-tjänster har från första början utvecklats för att skydda din integritet. Vi arbetar hårt för att bara samla in de data vi behöver för att förbättra din upplevelse. När vi samlar in data anser vi att det är viktigt att du vet vad vi samlar in, och varför vi behöver informationen, så att du kan fatta informerade beslut.

Ett Apple‑ID är det personliga konto som du använder till att komma åt Apples tjänster som iCloud, App Store, iTunes Store, iMessage och FaceTime, och till att komma åt allt ditt innehåll på alla dina enheter och via webben. Ditt Apple‑ID inkluderar den information som du använder till att logga in, samt all kontakt-, betalnings- och säkerhetsinformation, som betrodda telefonnummer och säkerhetsfrågor, som du använder tillsammans med Apple-tjänster. Din enhets namn, serienummer och andra maskinvaruidentifierare sparas också för att tillhandahålla bättre service och support för dig. Du kan redigera din Apple‑ID-information och se en lista med dina enheter på kontosidan för Apple‑ID på https://appleid.apple.com.

När du loggar in med ditt Apple‑ID aktiverar du tjänster som iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime och Hitta på denna iPhone. Kontoinformationen som hör till ditt Apple‑ID används med alla tjänster och vissa data från enheten – inklusive dina kontakter, kalendrar, bilder, dokument samt din hälsoinformation och aktivitet, dina Safari-flikar och andra appdata – skickas till Apple som lagrar och säkerhetskopierar dem åt dig.

iCloud och integritet

Logga in på iCloud

När du använder iCloud kommer vissa data som du lagrar på enheten att automatiskt skickas till och lagras hos Apple. Detta gör det möjligt för dig att automatiskt komma åt informationen på dina andra iCloud-aktiverade enheter eller datorer (”enheter”). Dessa data kan inkludera följande:

 • Kontakter
 • Kalendrar
 • Påminnelser
 • Bokmärken
 • Safari-flikar
 • Hälsodata
 • Hemdata
 • Anteckningar
 • Bilder
 • Dokument
 • Wallet-data
 • Nyckelring och lösenord
 • Enhets- och kontoinställningar
 • Data från tredjepartsappar som använder iCloud

iCloud-säkerhetskopiering är också aktiverat för att säkerställa att du har en aktuell kopia av enhetens data om du skulle behöva ersätta eller återställa den.

Du kan när som helst ändra vilka iCloud-funktioner som är aktiverade och vilka data som skickas till iCloud via inställningarna på enheten.

iCloud-datasäkerhet

iCloud skyddar din information genom att kryptera den när den överförs, lagra den på iCloud i krypterat format och genom att använda säkra igenkänningstecken för autentisering. Apple använder heltäckande kryptering för viss information. Det innebär att det bara är du som kan få tillgång till den här informationen och bara från enheter där du är inloggad på iCloud. Ingen annan, inte ens Apple, kan komma åt information som skyddas av heltäckande kryptering. Mer information om iCloud-datasäkerhet hittar du på https://support.apple.com/HT202303.

I vissa fall kan dina iCloud-data lagras på servrar som tillhör tredje part, men Apple ger aldrig krypteringsnycklar till tredje part.

iCloud-nyckelring

iCloud-nyckelring håller användarnamn och lösenord från webbplatser i Safari, kreditkortsinformation och information om Wi-Fi-nätverk uppdaterade och tillgängliga från alla dina enheter. Nyckelringen kan också lagra kontoinformation som du använder i Mail, Kontakter, Kalender, Meddelanden, Facebook, Twitter, LinkedIn och andra internetkonton och automatiskt lägga till denna information på alla dina enheter.

iCloud-nyckelring använder heltäckande kryptering och är utformad så att det bara är du som kan få tillgång till den här informationen och bara från enheter där du är inloggad på iCloud. Ingen annan, inte ens Apple, kan komma åt informationen i din iCloud-nyckelring. Du kan när som helst stänga av iCloud-nyckelring via iCloud-inställningarna.

iCloud-säkerhetskopiering

När du använder iCloud-säkerhetskopiering kan den omfatta bilder, videor, meddelanden (iMessage, SMS och MMS), data från Hälsa och andra appar, platsinställningar (exempelvis platsbaserade påminnelser du ställt in), visuell röstbrevlåda, enhetsinställningar, enhetskännetecken och andra data från din iOS- och iPadOS-enhet beroende på dina inställningar.

Du kan förhindra att iCloud säkerhetskopierar appdata för en enskild app genom att öppna Inställningar > ditt Apple‑ID > iCloud > Hantera lagring > Säkerhetskopior. Välj sedan den iOS- eller iPadOS-enhet du använder under avsnittet Säkerhetskopior och stäng av reglaget för eventuella appar som du inte vill ska säkerhetskopieras.

Du kan stänga av iCloud-säkerhetskopiering helt och hållet i iCloud-inställningarna och använda iTunes till att säkerhetskopiera iOS- eller iPadOS-enheten till datorn. Ta bort alla säkerhetskopierade data från iCloud genom att radera enskilda säkerhetskopior innan du stänger av iCloud-säkerhetskopiering. Annars behålls säkerhetskopieringsdata i upp till 180 dagar.

Dela data med iCloud

Om du använder iCloud till att dela filer, antingen offentligt eller privat, i Anteckningar, Pages, Numbers, Keynote och vissa appar från tredje part, kommer Apple att lagra och ha tillgång till den delade filen. Ditt för- och efternamn som är kopplat till ditt konto och filnamnet kommer att vara tillgängliga för alla som har tillgång till delningslänken oavsett om delningen är offentlig eller privat. Identiteten hos deltagare vid privat delning blir inte tillgänglig för någon som inte har bjudits in till och tackat ja till den privata delningen.

iCloud och appar

En del appar använder iCloud till att lagra data och innehåll du matar in i appen så att du kan få tillgång till dessa data via alla dina enheter där iCloud har aktiverats. Appen kan välja att lagra en del av eller alla dina data på iCloud. Tredjepartsappar kan begära att slå upp dig så att andra som använder samma app kan se ditt för- och efternamn när de söker efter ditt Apple‑ID.

Du kan förhindra att en app lagrar data på iCloud genom att avaktivera appen i iCloud-inställningar under Hantera appar som kan slå upp dig.

Hitta

När du loggar in och aktiverar iCloud på enheter aktiveras vissa funktioner i Hitta automatiskt. Dessa är bland annat möjligheten att spela upp ett ljud på enheten, fjärrlåsa och visa ett meddelande på den samt att fjärradera den. Dina enheter som har en säkerhetskrets skyddas dessutom av ett aktiveringslås och kan varken raderas eller återaktiveras utan ditt lösenord. Om du aktiverar Hitta på iPhone aktiveras funktionen automatiskt på alla parkopplade Apple Watch-enheter. Du kan även aktivera Hitta för en Apple Watch, vilket aktiverar den på din parkopplade iPhone.

När du använder Hitta kommer enhetens plats, samt information om enheten och om ditt konto, att skickas till och lagras av Apple så att Apple kan tillhandahålla tjänsten för dig. Enhetens plats skickas till Apple endast om du aktivt begär platsinformationen för en enhet eller ett tillbehör. Apple behåller platsinformationen och gör den tillgänglig för dig under 24 timmar. När du har aktiverat platstjänster kan du även välja att dela din enhets aktuella plats via Hitta och Dela min plats. När du använder de här funktionerna skickas din platsinformation till Apple endast om den aktivt efterfrågas av en vän som du delar den med och sparas i två timmar för att sedan raderas. Hitta och Dela min plats aktiveras endast när du aktivt väljer att dela din plats med någon annan.

Hitta kan hjälpa dig att hitta dina enheter på en karta om du har aktiverat platstjänster. Om du väljer att aktivera funktionen Skicka senaste plats kommer enhetens senaste kända plats automatiskt att skickas till Apple varje gång enhetens batteri når en kritiskt låg nivå.

Hitta kan till och med hjälpa dig att hitta enheter som inte är anslutna till internet med Hitta i nedkopplat läge. Om du har aktiverat Hitta i nedkopplat läge upptäcker dina enheter närvaron av saknade nedkopplade enheter via Bluetooth. Om en saknad enhet hittas använder dina enheter Wi-Fi eller mobilnät till att säkert rapportera platsinformationen till ägaren. Platsrapporteringen är heltäckande krypterad och Apple kan varken se platsinformationen för nedkopplade enheter eller rapporterande enheter. Du kan avaktivera Hitta i nedkopplat läge på iPhone genom att öppna Inställningar > ditt Apple‑ID > Hitta > Hitta min iPhone > Hitta i nedkopplat läge.

Du kan stänga av Hitta och aktiveringslåset på din iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > ditt Apple‑ID > Hitta > Hitta min iPhone eller Hitta min iPad och sedan stänga av reglaget Hitta min iPhone eller Hitta min iPad. På en macOS-enhet öppnar du Systeminställningar > iCloud > Hitta min Mac.

Apple-tjänster som kräver iCloud

Du måste vara inloggad på iCloud på din enhet om du vill använda Apple-tjänster som Apple Pay, Aktivitetsdelning, Hem, Handoff, Universella urklipp och upplåsning med Apple Watch. Apple använder din iCloud-plan till att verifiera din behörighet att ställa in och använda funktionen Säker kamerainspelning i appen Hem. Apple kan inte komma åt innehållet i dina kamerainspelningar. Du behöver inte använda alla iCloud-funktioner och kan avaktivera alla iCloud-funktioner som du inte vill använda via iCloud-inställningarna på enheten.

Logga ut från iCloud

Om du vill sluta använda iCloud på din iOS- eller iPadOS-enhet och en eventuell parkopplad Apple Watch kan du logga ut från ditt iCloud-konto genom att öppna Inställningar > ditt Apple‑ID och sedan trycka på knappen Logga ut. Om du vill sluta använda iCloud på din Mac öppnar du iCloud-panelen i Systeminställningar och loggar ut från iCloud. Du kanske måste ange lösenordet för ditt Apple‑ID.

Familjedelning

Med familjedelning kan du dela visst innehåll, platsinformation, prenumerationer och information om skärmanvändning bland familjemedlemmar – familjesamordnaren kan välja vilka delade funktioner som ska aktiveras. Om familjedelning aktiveras för Apple Music, Apple TV, Arcade eller News+ fortsätter familjemedlemmarna att logga in på varje tjänst med sitt eget Apple‑ID så att deras enskilda bibliotek och rekommendationer förblir privata samtidigt som de drar nytta av familjeplanen. Om familjedelning aktiveras för iCloud-lagring fungerar det på liknande sätt: alla familjemedlemmar får tillgång till familjedelningsplanen, men deras enskilda konton och filer hålls separata.

Om delning av köp är aktiverad kan familjemedlemmarna automatiskt komma åt många av dina befintliga och framtida köp från App Store, Apple Books och Apple Music så länge du inte väljer att gömma de köpen. Om du vill gömma inköp kan du gömma enskilda inköp från iTunes, Apple Books och App Store eller avaktivera Dela mina inköp i dina personliga inställningar för familjedelning – familjesamordnaren fortsätter att få kvitton för köp som görs på App Store, Apple Books och Apple Music även om du har gömt dina inköp.

Om du väljer att dela din platsinformation med familjen kan alla familjemedlemmar automatiskt se platsinformationen för alla dina enheter i appen Hitta så att de kan hjälpa dig att hitta en saknad enhet eller se din aktuella position på en karta. Du kan hantera eller stänga av platsdelning med enskilda familjemedlemmar i Hitta-inställningarna på din enhet.

Om du är familjesamordnare och aktiverar skärmtid för familjen kan du se viss information om familjens enhetsanvändning. Familjesamordnaren kan också välja att ställa in skärmtidsgränser för familjen, vilket automatiskt genomdrivs för barn. Familjesamordnaren kan ge andra familjemedlemmar tillstånd att visa skärmtidsinformation för andra familjemedlemmar.

iMessage och FaceTime

När du loggar in med ditt Apple‑ID på iPhone loggas du automatiskt in på iMessage och FaceTime. Ditt Apple‑ID eller telefonnummer visas för personer som du kontaktar, och andra kan nå dig via ditt Apple‑ID och e-postadresser eller telefonnummer i kontot. Du kan läsa mer om iMessage och FaceTime och integritet genom att öppna Inställningar > Meddelanden > Om iMessage och FaceTime och integritet.

iTunes och App Store och Musik

När du loggar in med ditt Apple‑ID på iPhone loggas du automatiskt in på iTunes Store, App Store och Apple Music så att du snabbt och enkelt kan utföra köp eller börja använda Apple Music. Alla köp du gör registreras i våra system så att du när som helst kan hämta dem på nytt. Om du använder Apple Music kanske din lyssningshistorik behålls och används till att ge dig personliga rekommendationer i För dig. Du kan välja att inte dela din lyssningshistorik i inställningarna för Apple Music.

Om iTunes-matchning är tillgängligt i din region, och du använder iTunes-matchning, kommer iCloud att samla in information om medier i ditt iTunes-bibliotek och sedan matcha medierna mot låtar som för närvarande finns i iTunes Store eller överföra låtar som inte kan matchas så att du därefter kan komma åt dem från dina berättigade enheter.

Mer information om iTunes och App Store och Musik finns i Om affärer och integritet.

Användningsdata

Vi samlar även in data om din användning av iCloud så att vi kan tillhandahålla och förbättra kvaliteten på tjänsten. En del av dessa data kan associeras med ditt Apple‑ID som hjälp för att lösa eventuella kundproblem som uppstår. Vi kan använda din IP-adress till att fastställa från vilken stad eller vilket land som du ansluter till tjänsten, men vi sparar den inte.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: