Använda dubbelriktad arabiska och hebreiska i Pages, Numbers och Keynote

Lär dig att skapa och redigera dokument med text i riktningen höger till vänster.

När du använder ett dubbelriktat språk blir den förvalda skrivriktningen för text, textrutor och tabeller höger till vänster. När du först anger text i ett dokument är det tangentbordsspråket som avgör skrivriktningen. 


Lägga till ett tangentbord

Du kan använda dubbelriktade språk som arabiska och hebreiska i Pages, Numbers och Keynote. Om du vill använda dubbelriktade språk ändrar du tangentbordsinställningarna.

På Mac:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Tangentbord.
 2. Klicka på Inmatningskällor.
 3. Klicka på knappen Lägg till 
 4. Välj ett språk och ett tangentbord.
 5. Klicka på Lägg till.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på Tangentbord.
 4. Tryck på Tangentbord.
 5. Tryck på Lägg till nytt tangentbord och välj sedan ditt språk.


Lägg till föredraget språk

Om ditt språk inte visas på listan över föredragna språk kan du lägga till det på dina enheter.

På Mac:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Språk och region.
 2. Klicka på knappen Lägg till  under Föredragna språk. 
 3. Välj ett språk och ett tangentbord.
 4. Klicka på Lägg till.

På iPhone, iPad eller iPod touch: 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Allmänt.
 3. Tryck på Språk och region.
 4. Tryck på Andra språk och välj ditt språk.

Verifiera att dina språkinställningar har ändrats genom att kontrollera att de föredragna språk som anges under Språk och region stämmer.


Skapa ett dokument

När du har lagt till ett dubbelriktat språk väljer du en mall för att skapa dokumentet. 

 • På en Mac väljer du Arkiv > Nytt och därefter en mall. Markera ett dubbelriktat språk längst ned till höger och klicka sedan på Välj.
 • På en iPhone eller iPad trycker du på knappen Nytt dokument , väljer ett dubbelriktat språk i verktygsfältet och klickar sedan på en mall.
 • Online på iCloud.com klickar du på knappen Nytt dokument , väljer ett dubbelriktat språk och en mall och klickar sedan på Välj.

Ställa in språket för ett befintligt dokument

När du skapar ett nytt dokument kommer det att använda samma språk som din enhet. Läs om hur du ändrar språk på din Mac och ändrar språk på din iPhone, iPad eller iPod touch

Ändra språk för ett befintligt dokument genom att följa dessa anvisningar för enheten som du har.

På Mac:

 1. Välj Arkiv > Avancerat > Språk och region.
 2. Välj ett språk.
 3. Klicka på OK.

På en iPhone eller iPad:

 1. Tryck på knappen Mer och sedan på Språk och region.
 2. Tryck på Språk och välj sedan ett språk.
 3. Tryck på Region och välj sedan en region.
 4. Tryck på Klar.


Arbeta med text och tabeller i dubbelriktade språk

Du kan ha text i riktningen höger till vänster och vänster till höger i samma dokument. Läs om hur du vänder riktningen för en tabell, ändrar skrivriktning med mera.

Ändra skrivriktning

 • På en iPhone eller iPad trycker du på knappen Format  och sedan på knappen Höger till vänster Höger till vänster-knappen.
 • På en Mac klickar du på knappen Format , väljer fliken Text och trycker sedan på knappen Höger till vänster Knappen Höger till vänster.
 • Online på iCloud.com klickar du på knappen Format Knappen Format, väljer fliken Text och klickar sedan på knappen Höger till vänster Knappen Höger till vänster

Omvänd tabellriktning

 • På en iPhone eller iPad klickar du på en tabell, sedan på knappen Format  och väljer fliken Tabell. Rulla sedan nedåt och klicka på Omvänd tabellriktning.
 • På en Mac klickar du på en tabell, sedan på knappen Format  och väljer fliken Tabell. Klicka sedan på knapparna för Omvänd tabellriktning Omvänd tabellriktning eller Omvänd tabellriktning.
 • Online på iCloud.com klickar du på en tabell, sedan på knappen Format Knappen Format och väljer fliken Tabell. Klicka sedan på knapparna för Omvänd tabellriktning Omvänd tabellriktning eller Omvänd tabellriktning.

Omvänd bladriktning

Du kan vända riktningen för alla tabeller på ett blad i ett Numbers-dokument:

 1. Tryck eller klicka på ett blad.
 2. Tryck eller klicka på Omvänd bladriktning.

Använda uppslag

Du kan ställa in ett Pages-dokument som ett dubbelsidigt uppslag. Sidorna kommer att visas i riktningen höger till vänster när du ställer in ett dubbelriktat språk.

Om du vill använda uppslag i ett nytt dokument väljer du en bokmall från mallväljaren. Om du vill använda uppslag i ett befintligt dokument följer du stegen för enheten som du har:

 • På en Mac klickar du på knapparna för dokumentalternativ  i det övre högra hörnet och väljer sedan Uppslag.
 • På en iPhone eller iPad klickar du på knappen Mer , sedan på Dokumentinställningar och rullar sedan nedåt och aktiverar Uppslag.


Arbeta med tvåvägstext i diagram

När du anger ett dubbelriktat språk visas riktningen av text, formaterade nummer, datum och etiketter i diagrammen från höger till vänster.

 

Publiceringsdatum: