Lägga till ett resekort i Apple-plånbok för Kina, fastlandet på din iPhone eller Apple Watch

Lägg till ett resekort i appen Plånbok på din iPhone eller Apple Watch för att åka kollektivt i Kina, fastlandet.

Du behöver följande för att åka kollektivt i Kina, fastlandet med Apple Pay1:

 • En iPhone 6s eller senare med Face ID, Touch ID eller en lösenkod, eller en Apple Watch Series 3 eller senare, parkopplad med din iPhone 6s eller senare.
 • Den senaste versionen av iOS och watchOS.
 • Ett Apple-ID som är inloggat i iCloud.2
 • Ett kredit- eller betalkort för China UnionPay som du har lagt till i appen Plånbok.

Så här lägger du till ett nytt resekort i Apple-Plånbok

Du kan lägga till ett nytt resekort i appen Plånbok på din iPhone eller Apple Watch. Det första resekortet som du lägger till är automatiskt inställt på Expressläge.3

Så här lägger du till ett nytt resekort för Kina, fastlandet på din iPhone

 1. Tryck på knappen Lägg till plustecken i appen Plånbok.
 2. Tryck på Resekort.
 3. Välj det resekort som du vill lägga till eller sök efter plats eller kortnamn.
 4. Tryck på Fortsätt. Du kan behöva skapa eller uppdatera en 6-siffrig lösenkod.
 5. Välj ett belopp som du vill lägga till på resekortet. Du kan debiteras en extra, återbetalningsbar insättning på 20 RMB om du lägger till ett resekort för Shanghai eller China T-Union.
 6. Lägg till ett nytt resekort med hjälp av anvisningarna på skärmen.

Så här lägger du till ett nytt resekort för Kina, fastlandet på din Apple Watch

 1. Öppna appen Plånbok på din Apple Watch.
 2. Rulla ned och tryck på Lägg till kort.
 3. Tryck på Resekort.
 4. Välj det resekort som du vill lägga till.
 5. Tryck på Fortsätt. Du kan behöva skapa eller uppdatera en 6-siffrig lösenkod.
 6. Välj ett belopp som du vill lägga till på resekortet. Du kan debiteras en extra, återbetalningsbar insättning på 20 RMB om du lägger till ett resekort för Shanghai eller China T-Union.
 7. Följ stegen på skärmen för att bekräfta ditt köp och lägga till ett nytt resekort.

Så här överför du ditt kollektivtrafikskort mellan enheter

Du kan bara ha ett resekort i appen Plånbok på en enhet i taget, men du kan flytta kortet mellan enheter.

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone.
 2. Gå till fliken Min klocka och tryck på Plånbok och Apple Pay.
 3. Tryck på knappen Lägg till bredvid kortet som du vill flytta.
 4. Du kan också välja Lägg till kort för att visa en lista över tidigare kort från dina andra enheter. 

Du kan använda Apple Watch-appen för att flytta tillbaka resekortet till din iPhone när du inte åker kollektivt.

Så här överför du ditt kollektivtrafikkort till en ny enhet med inställningsassistenten

 1. Tryck på plånbok i Inställningsassistent på din nya iPhone. 
 2. Välj de kollektivtrafikskort som du vill överföra från din tidigare enhet.
 3. Tryck på Fortsätt för att bekräfta att du vill överföra ditt kollektivtrafikskort till din nya enhet.4 

Din tidigare enhet måste vara i närheten och ansluten till internet för att slutföra överföringen till din nya enhet.

Så här överför du ditt kollektivtrafikkort med appen plånbok

 1. Öppna Plånbok på din nya iPhone och tryck sedan på knappen Lägg till knappen Lägg till
 2. Tryck på Föregående kort och välj ditt resekort.
 3. Följ stegen på skärmen för att lägga till ditt kollektivtrafikskort på den nya iPhone-enheten.4 

Din tidigare enhet måste vara i närheten och ansluten till internet för att slutföra överföringen till din nya enhet.

Så här tar du bort kollektivtrafikskortet

 1. Öppna appen Plånbok på din iPhone.
 2. Tryck på resekortet.
 3. Tryck på knappen Mer  och tryck sedan på Kortdetaljer.
 4. Rulla ned och tryck på Ta bort det här kortet. Tryck på Ta bort för att bekräfta.

 1. Apple Pay är inte tillgängligt för barn under 13. Åldersgränserna varierar beroende på land och region.
 2. Om du loggar ut från iCloud eller stänger av Face ID, Touch ID eller din lösenkod på din iPhone eller Apple Watch, tas alla kreditkort, betalkort och resekort bort från enheten. När du tar bort ett resekort från en enhet, kommer det återstående saldot att sparas och vara tillgängligt att föras tillbaka eller föras över till en annan iPhone eller Apple Watch som är ansluten till ett nätverk och inloggad på iCloud med samma Apple-ID.
 3. Kontrollera med kortutgivaren för information om vilka resekort som du kan använda med Apple Pay.
 4. När överföringen är klar kommer det föregående kortet att vara synligt i appen plånbok med en indikation på att kortet inte kan användas.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: