Lägga till ett busskort för Beijing eller Shanghai i Apple Pay

Läs om hur du lägger till ett busskort på din iPhone eller Apple Watch och använd Express Transit med Apple Pay för att åka kollektivt i Beijing och Shanghai.

Du kan överföra saldot på ditt fysiska busskort för Beijing eller Shanghai till Wallet och använda det med Apple Pay.1 Du kan också skapa ett nytt busskort i Wallet. Det första busskortet som du lägger till i Wallet är ditt Express Transit-kort.2

Skapa ett nytt busskort i Wallet för att använda med Apple Pay på din iPhone

Det här behöver du för att skapa ett nytt busskort för Beijing eller Shanghai i Wallet för att använda med din iPhone:3

 • En iPhone 6, iPhone 6 Plus eller senare som är konfigurerad med Face ID, Touch ID eller en lösenkod
 • Ett kinesiskt UnionPay-betalkort i Beijing eller ett kinesiskt UnionPay-kreditkort eller -betalkort i Shanghai som du har lagt till i Wallet
 • iOS 11.3 eller senare
 • En internetanslutning
 • Ett Apple-ID som är inloggat i iCloud
 • Enhetens region inställd på Kina, fastlandet

Så här skapar du ett busskort i Wallet:

 1. Öppna Wallet och tryck på plustecknet plustecken.
 2. Tryck på Fortsätt. I Fastlandskina kan du vara tvungen att skapa eller uppdatera en sexsiffrig lösenkod.
 3. Tryck på Beijing Transit Card eller Shanghai Transit Card.
 4. Välj ett belopp att sätta in på ditt busskort. Du debiteras en extra, återbetalningsbar insättning på 20 RMB om du använder ett busskort för Shanghai.
 5. Följ stegen för att skapa ett nytt busskort på din iPhone.

Skapa ett nytt busskort i Wallet för att använda med Apple Pay på din Apple Watch

Det här behöver du för att skapa ett nytt busskort i Wallet för att använda med Apple Pay på din Apple Watch:3

 • En Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 eller senare kopplad till din iPhone 6, iPhone 6 Plus eller senare4
 • watchOS 4.3 eller senare och iOS 11.3 eller senare

Så här skapar du ett nytt busskort i Wallet och lägger till det i Apple Watch:

 1. Öppna appen Watch på iPhone-enheten.
 2. Svep upp och tryck på Wallet och Apple Pay.
 3. Tryck på Lägg till kort.
 4. Tryck på Fortsätt. I Fastlandskina kan du vara tvungen att skapa eller uppdatera en sexsiffrig lösenkod.
 5. Tryck på Beijing Transit Card eller Shanghai Transit Card.
 6. Välj ett belopp att sätta in på ditt busskort. Du debiteras en extra, återbetalningsbar insättning på 20 RMB om du använder ett busskort för Shanghai.
 7. Följ instruktionerna för att skapa ett nytt kort.
 8. Börja åka kollektivt med Apple Pay.

Skärm som visar ett busskort i Wallet

Överföra saldot på ditt busskort till Wallet på din iPhone

Det här behöver du för att överföra saldot på ditt fysiska busskort till Wallet på din iPhone:3

 • En iPhone 7, iPhone 7 Plus eller senare som är konfigurerad med Face ID, Touch ID eller en lösenkod
 • iOS 11.3 och senare
 • Ett Apple-ID som är inloggat i iCloud
 • Enhetens region inställd på Kina, fastlandet
 • I Shanghai behöver du ett busskort med bokstaven U framför numret
 • Ett saldo på busskortet med minst 1 RMB i Beijing eller mer än 20 RMB i Shanghai. En återbetalningsbar insättning på 20 RMB kommer att dras från det saldo du överför om du använder ett busskort för Shanghai.

Så här överför du saldot från ditt fysiska busskort till din iPhone:2

 1. Öppna appen Wallet och tryck på plustecknet plustecken.
 2. Tryck på Fortsätt.
 3. Tryck på Beijing Transit Card eller Shanghai Transit Card.
 4. Tryck på Överför befintligt kort.
 5. Ange de fyra siffrorna i kortnumret som du uppmanas att ange. Bilderna nedan visar hur du ska göra.
 6. Låt ovandelen av iPhone-enheten vila på busskortets mitt. Lämna det på kortet utan att flytta det tills det står ”Kort tillagt” på skärmen. Processen kan ta några minuter.

Busskort för Beijing

Bekräfta de fyra sista siffrorna i kortnumret på busskortet för Beijing.

 

Busskort för Shanghai

Bekräfta de fyra sista siffrorna i kortnumret på busskortet för Shanghai.

När du har överfört saldot på det fysiska busskortet till Wallet kan du lösa in den ursprungliga insättningen genom att lämna tillbaka det fysiska kortet till utfärdaren, om du använder ett busskort för Shanghai. Den återbetalningsbara insättningen på 20 RMB som dras från saldot när du överför det till Wallet blir kvar i Wallet. Du kan lösa in insättningen via appen Shanghai Transit. Mer information finns i instruktionerna från utfärdaren av busskortet.

Överför saldo för busskort i Wallet     

Överföra saldot på ditt busskort till Wallet på din Apple Watch

Det här behöver du för att överföra saldot på ditt busskort till din Apple Watch:3

 • En Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 eller senare kopplad till din iPhone 7, iPhone 7 Plus eller senare4
 • watchOS 4.3 eller senare och iOS 11.3 eller senare
 • I Shanghai behöver du ett busskort med bokstaven U framför numret

Så här överför du saldot på ett fysiskt busskort till din Apple Watch:2

 1. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.
 2. Svep upp och tryck på Wallet och Apple Pay.
 3. Tryck på Lägg till kort.
 4. Tryck på Fortsätt.
 5. Tryck på Beijing Transit Card eller Shanghai Transit Card.
 6. Tryck på Överför befintligt kort.
 7. Följ stegen för att föra över saldot.

Flytta ditt busskort från iPhone till Apple Watch

Så här flyttar du ditt busskort från iPhone till Apple Watch:

 1. Öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. Om du har flera klockor väljer du en.
 2. Tryck på Wallet och Apple Pay.
 3. Rulla ned till busskortet som du vill flytta till Apple Watch. Tryck sedan på knappen Lägg till, intill kortet.

Använd appen Watch för att flytta ditt busskort tillbaka till iPhone. Du kan inte flytta ditt busskort för Beijing eller Shanghai under en pågående resa.

Till skillnad från kreditkort och betalkort i Wallet kan busskort bara finnas på en enhet åt gången.

Vad händer sedan

Läs mer om att åka kollektivt med Apple Pay.

Få hjälp med att lägga till ett busskort i Apple Pay.

Med apparna Beijing Transit och Shanghai Transit kan du till exempel lägga till pengar på ditt busskort i Wallet och få en återbetalning för busskortet. Mer information finns i instruktionerna från utfärdaren av busskortet.

 1. Apple Pay är inte tillgängligt för barn under 13. Åldersgränserna varierar beroende på land och region.
 2. Kontrollera med kortutgivaren för information om vilka kollektivtrafikkort som du kan använda med Apple Pay.
 3. Om du loggar ut från iCloud eller stänger av Face ID, Touch ID eller din lösenkod på din iPhone eller Apple Watch, tas alla kreditkort, betalkort och busskort bort från enheten. När du tar bort ett busskort från en enhet, kommer det återstående saldot att sparas och vara tillgängligt att föras tillbaka eller föras över till en annan iPhone eller Apple Watch som är ansluten till ett nätverk och inloggad på iCloud med samma Apple-ID.
 4. Apple Watch (1:a generationen) och Apple Watch Edition (1:a generationen) är inte kompatibla med Express Transit för Apple Pay i Kina, fastlandet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: