Om Windows-stödmjukvaran inte är installerad efter att du har kört Boot Camp-assistenten

Läs vad du ska göra om installationsprogrammet som levererar Windows-stödmjukvaran inte startar automatiskt efter att du har kört Boot Camp-assistenten.

Efter att du har kört Boot Camp-assistenten startar din Mac i Windows och kör ett installationsprogram för Windows-stödmjukvaran. Den här programvaran innehåller drivrutiner som hjälper din Mac att köra Windows.

I vissa fall startas inte installationsprogrammet för Windows-stödmjukvaran automatiskt av Boot Camp-assistenten. Om några av följande symtom uppstår när du använder Windows kan det tyda på att Windows-stödmjukvaran inte installerades korrekt:

  • Ett felmeddelande säger att Apple Software Update har slutat fungera.
  • En eller fler skärmupplösningar saknas eller går inte att visa i Windows.
  • Du kan inte justera ljusstyrkan på den inbyggda bildskärmen i Windows.
  • Din Apple-mus, styrplatta eller ditt tangentbord fungerar inte i Windows. (Observera att Force Touch inte är designad för att fungera i Windows.)
  • Det kommer inget ljud från de inbyggda högtalarna på din Mac-dator i Windows.
  • Den inbyggda mikrofonen eller kameran på din Mac-dator kan inte identifieras i Windows.

Du kan åtgärda dessa problem genom att installera Windows-stödmjukvaran manuellt.

Installera Windows-stödmjukvaran manuellt

Om du lägger märke till symtomen ovan eller om du vet att Windows-stödmjukvaran inte installerades med Boot Camp-assistenten kan du köra installationsprogrammet med dessa steg.

Eftersom Windows-drivrutinerna inte har installerats vid det här laget kan det vara enklare att navigera med en USB-mus.

  1. Gå till partitionen OSXRESERVED, som vanligtvis är enheten D:\.
  2. Öppna BootCamp-mappen i partitionen OSXRESERVED och kör Setup-filen. Se till att du kör Setup i BootCamp-mappen och inte någon annan mapp.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av Windows-stödmjukvaran för Boot Camp.

Om du föredrar kan du köra installationsprogrammet genom att skriva D:\BootCamp\setup.exe i kommandoraden.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: