Om installationsprogrammet för Boot Camp inte startas efter att du har använt Boot Camp-assistenten

Gör som följer om installationsprogrammet för Boot Camp inte startas automatiskt när din Mac har startat med Windows för första gången.

När du har använt Boot Camp-assistenten för att installera Windows på din Mac bör den starta med Windows och automatiskt öppna installationsprogammet för Boot Camp i fönstret Välkommen till installationsprogrammet för Boot Camp. Under vissa omständigheter kanske installationsprogrammet inte startas automatiskt. Gör på följande sätt för att starta det manuellt och installera stödprogramvara (drivrutiner) till Windows.

Starta installationsprogrammet från mappen BootCamp

Eftersom Windows drivrutiner inte har installerats kan det vara enklare att använda en mus eller ett tangentbord som ansluts via USB i stället för Bluetooth tills dessa åtgärder har genomförts.

  1. Öppna från Utforskaren partitionen OSXRESERVED, vilket brukar vara enhet D.

    Följ om du saknar partitionen OSXRESERVED anvisningarna för att ladda ned och installera Windows stödprogramvara i stället för att följa beskrivningen i denna artikel.

  2. Öppna mappen BootCamp och sedan installationsprogrammet Setup. Öppna bara Setup från denna mapp, inte någon annanstans.*
  3. Klicka på Ja när du blir tillfrågad om du vill låta Boot Camp göra ändringar på enheten.
  4. Inled installationen genom att klicka på Reparera.
  5. Klick på Slutför när installationen är klar och sedan på Ja när du ombeds starta om din Mac. 


* Om du föredrar det kan du starta installationsprogrammet genom att skriva D:\BootCamp\setup.exe i kommandotolken.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: