Ställa in din presentation i Keynote

Läs om hur du väljer ett tema, lägger till diabilder och sedan ändrar utseendet och proportionen för presentationen på din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller online på iCloud.com.

En MacBook Pro och en iPad Pro med samma öppna Keynote-dokument

Använda Keynote på en iPhone eller iPad

Läs om hur du väljer ett tema, lägger till innehåll, ändrar utseendet på en diabild och mycket mer.

Välja ett tema och lägga till innehåll

För att skapa en Keynote-presentation väljer du först ett tema eller skapar en översikt. Teman innehåller förinställda layouter för diabilder som du kan använda som startpunkt för din presentation.

 1. Gå till presentationshanteraren och tryck på knappen Skapa presentation högst upp på skärmen. Om du för tillfället redigerar en presentation trycker du på  (på en iPhone) eller på Presentationer (på en iPad) för att öppna presentationshanteraren.
 2. Tryck på Välj ett tema och sedan på ett tema.
 3. Tryck på knappen Lägg till diabild  längst ned på skärmen och sedan på en diabildslayout när du vill lägga till en diabild.
 4. Lägg till egen text genom att dubbeltrycka på platshållartexten. 
 5. Ersätt en platshållarbild genom att trycka på knappen Ersätt mediet  på platshållarbilden och sedan välja en egen bild.

Ändra diabildens storlek

Du kan ändra diabildens storlek så att den passar skärmar med andra proportioner. Befintligt innehåll kanske flyttas för att passa den nya proportionen.

 1. Tryck på knappen Mer  > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på Diabildens storlek och sedan på en ny storlek.
 3. Om du har valt Anpassad anger du diabildens dimensioner och trycker på Klar. Tryck på Föregående diabild eller Nästa diabild för att förhandsvisa bilder i den nya storleken.
 4. Tryck på Klar.

Ändra utseendet på en diabild

Du kan snabbt ändra utseendet på en diabild genom att tillämpa en annan layout på den. När du byter layout för en diabild visas allt innehåll som du redan har lagt till med den nya layouten.

 1. Välj en eller flera diabilder.
 2. Tryck på knappen Format  och tryck sedan på Layout.
 3. Svep för att visa alla diabildslayouter och tryck sedan på den du vill använda. 

Du kan även ändra bakgrunden i en bild.

Ändra utseendet på hela presentationen

Du kan välja ett nytt tema när du vill och på så sätt snabbt ändra utseendet på hela presentationen. Om du har lagt till innehåll placeras det ut i diabilderna i det nya temat. Eventuella anpassningar som du har gjort, till exempel av textfärgen, visas även med det nya temat.

 1. Tryck på knappen Mer  > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på ett tema eller svep åt vänster om du vill se fler teman.
 3. Tryck på Klar.

Redigera diabildslayouter

Om du snabbt vill ändra flera bilder i presentationen på en gång kan du redigera diabildslayouterna. Du kan ändra layouten för en diabild och lägga till text, bilder och objekt. Om du ändrar layouterna påverkar det diabilderna i den presentation som använder samma layout.

 1. Tryck på bakgrunden i en diabild och tryck sedan på Redigera diabildslayout i menyn som visas. 
 2. Tryck på en diabild som du vill redigera i sidofältet.
 3. Välj vad du vill göra. Du kan ordna om innehåll och lägga till text, bilder och objekt till bilden.
 4. När du är klar med redigeringen av diabildslayouten trycker du på Klar i det övre högra hörnet.


Använda Keynote för Mac

Läs om hur du väljer ett tema, lägger till innehåll, ändrar utseendet på en diabild och mycket mer.

Välja ett tema och lägga till innehåll

 1. I Keynote väljer du Arkiv > Nytt och dubbelklickar på temat som du vill använda i temaväljaren. Om temaväljaren inte visas håller du ned alternativtangenten och väljer Arkiv > Nytt från Temaväljaren. Dubbelklicka sedan på temat som du vill använda.
 2. Lägg till en diabild genom att klicka på knappen Lägg till diabild  i verktygsfältet och klicka sedan på en diabildslayout.
 3. Lägg till egen text genom att dubbelklicka på platshållartexten. 
 4. Ersätt en platshållarbild genom att klicka på knappen Ersätt mediet  på platshållarbilden och sedan välja en bild.

Ändra diabildens storlek

Du kan ändra diabildens storlek så att den passar skärmar eller projektorer med andra proportioner. Befintligt innehåll kanske flyttas för att passa den nya proportionen.

 1. Klicka på knappen Dokument  och sedan på fliken Dokument.
 2. Välj en storlek för diabilden från popupmenyn för diabildstorlek.
 3. Om du har valt Anpassad diabildstorlek anger du diabildens dimensioner och klickar på OK.

Ändra utseendet på en diabild

Du kan snabbt ändra utseendet på en diabild genom att tillämpa en annan layout på den. När du byter layout för en diabild visas allt innehåll som du redan har lagt till med den nya layouten.

 1. Klicka på knappen Innehåll , välj Navigator och markera sedan diabilderna som du vill ändra i Navigatorn.
 2. Klicka på knappen Format , klicka på Ändra layout och klicka sedan på en diabildslayout för att tillämpa den på de valda diabilderna.

Du kan även ändra bakgrunden i en bild.

Ändra utseendet på hela presentationen

Du kan när som helst välja ett nytt tema om du vill ändra utseendet på hela presentationen. Om du har lagt till innehåll placeras det ut i diabilderna i det nya temat.

 1. Klicka på knappen Dokument  och sedan på fliken Dokument.
 2. Klicka på Byt tema.
 3. Dubbelklicka på ett nytt tema. 
 4. Om du vill vara säker på att alla anpassningar, till exempel av textfärgen, följer med till det nya temat markerar du Behåll stiländringar. 
 5. Du kan alltid ångra temabytet om du föredrar det gamla.

Redigera diabildslayouter

Om du snabbt vill ändra flera diabilder i presentationen på en gång kan du redigera diabildslayouter. Du kan ändra diabildslayouten och lägga till text, bilder och objekt. Om du ändrar diabildslayouter påverkar det diabilderna i den presentation som använder samma diabildslayout.

 1. Välj Visa > Redigera diabildslayouter i menyfältet. 
 2. Välj en diabildslayout som du vill redigera i sidofältet. 
 3. Välj vad du vill göra. Du kan ordna om innehåll och lägga till text, bilder och objekt till bilden.
 4. När du är klar med redigeringen av diabildslayouten trycker du på Klar i det nedre högra hörnet.


Keynote för iCloud

Du kan välja ett tema när du skapar en ny Keynote-presentation online på iCloud.com.

 1. Klicka på knappen Skapa presentation  i presentationshanteraren.
 2. Dubbelklicka på ett tema. Presentationen öppnas på en ny flik eller i ett nytt fönster i din webbläsare.
 3. Lägg till diabilder genom att klicka på knappen Lägg till  i diabildsnavigatorn och klicka sedan på en diabildslayout.
 4. Lägg till egen text i en diabild genom att dubbelklicka på platshållartexten. 
 5. Lägg till en egen bild i en diabild genom att dra en bild från datorn till platshållarbilden.

Om du vill ändra utseendet på diabilderna, ändra diabildssstorlek eller byta tema efter att du skapade presentationen i Keynote för iCloud öppnar du den i Keynote på din iPhone, iPad eller Mac. Du kan även ändra bakgrunden i en bild.

Publiceringsdatum: