Ställa in din presentation i Keynote

Läs om hur du väljer ett tema, lägger till presentationsbilder och sedan ändrar utseendet och proportionen för presentationen på Mac, iPhone, iPad, iPod touch eller online på iCloud.com.

En Mac och iPad med Keynote öppet med samma presentation

Använda Keynote för iOS

Läs om hur du väljer ett tema, lägger till innehåll, ändrar utseendet på en presentationsbild och mycket mer.

Välja ett tema och lägga till innehåll

När du skapar en Keynote-presentation ska du först välja ett tema. Teman innehåller förinställda layouter för presentationsbilder som du kan använda som startpunkt för din egen presentation.

 1. Gå till presentationshanteraren och tryck på Lägg till  i skärmens överkant.
 2. Tryck på ett presentationstema.
 3. Tryck på Lägg till diabild längst ned på skärmen och sedan på en layout för en presentationsbild.
 4. Lägg till egen text genom att dubbeltrycka på platshållartexten. 
 5. Ersätt en platshållarbild genom att trycka på Ersätt media  på platshållarbilden och sedan välja en egen bild.

Ändra utseendet på en presentationsbild

Du kan snabbt ändra utseendet på en presentationsbild genom att tillämpa en annan sidmall på den. När du byter sidmall för en presentationsbild visas allt innehåll som du redan har lagt till med den nya layouten.

 1. Välj en eller flera presentationsbilder.
 2. Tryck på Format och sedan på Sidmall.
 3. Svep så att du ser alla sidmallar och tryck sedan på den du vill använda. 

Ändra presentationsbildens storlek

Du kan ändra presentationsbildens storlek så att den passar skärmar med andra proportioner. Befintligt innehåll kanske flyttas för att passa den nya proportionen.

 1. Tryck på Mer > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på Presentationsbildens storlek och sedan på en ny storlek.
 3. Om du har valt Anpassad anger du presentationsbildens dimensioner och trycker på Klar. Förhandsvisa bilder i den nya storleken genom att trycka på Föregående diabild eller Nästa diabild .
 4. Tryck på Klar.

Ändra utseendet på hela presentationen

Du kan välja ett nytt tema när du vill och på så sätt snabbt ändra utseendet på hela presentationen. Om du har lagt till innehåll placeras det ut i presentationsbilderna i det nya temat. Eventuella anpassningar som du har gjort, till exempel av textfärgen, visas även med det nya temat.

 1. Tryck på Mer > Dokumentinställningar.
 2. Tryck på ett tema eller svep åt vänster om du vill se fler teman.
 3. Tryck på Klar.

Redigera sidmallar

Om du snabbt vill ändra flera bilder i presentationen på en gång kan du redigera sidmallar. Du kan ändra layouten i en sidmall och lägga till text, bilder och objekt. Ändringar i sidmallen påverkar de presentationsbilder som använder den mallen.

 1. Tryck på bakgrunden i en presentationsbild och tryck sedan på Redigera sidmall i menyn som visas. 
 2. Tryck på en sidmall som du vill redigera i sidofältet.
 3. Välj vad du vill göra. Du kan ordna om innehåll och lägga till text, bilder och objekt till bilden.
 4. När du är klar med redigeringen av sidmallen trycker du på Klar i det övre högra hörnet.


Använda Keynote för Mac

Läs om hur du väljer ett tema, lägger till innehåll, ändrar utseendet på en presentationsbild och mycket mer.

Välja ett tema och lägga till innehåll

 1. I Keynote väljer du Arkiv > Nytt och dubbelklickar på temat som du vill använda i temaväljaren. Om temaväljaren inte visas håller du ned alternativtangenten och väljer Arkiv > Nytt från Temaväljaren. Dubbelklicka sedan på temat som du vill använda.
 2. Lägg till en presentationsbild genom att klicka på Lägg till  i verktygsfältet. Klicka sedan på en bildlayout för presentationen.
 3. Lägg till egen text genom att dubbelklicka på platshållartexten. 
 4. Ersätt en platshållarbild genom att klicka på Ersätt media  på platshållarbilden och sedan välja en bild.

Ändra utseendet på en presentationsbild

Du kan snabbt ändra utseendet på en presentationsbild genom att tillämpa en annan sidmall på den. När du byter sidmall för en presentationsbild visas allt innehåll som du redan har lagt till med den nya layouten.

 1. Klicka på menyn Visa , välj navigatorn och markera sedan presentationsbilderna som du vill ändra i navigatorn.
 2. Klicka på Format och sedan Byt sidmall. Klicka därefter på en sidmall för att tillämpa den på de valda bilderna.

Ändra presentationsbildens storlek

Du kan ändra presentationsbildens storlek så att den passar skärmar eller projektorer med andra proportioner. Befintligt innehåll kanske flyttas för att passa den nya proportionen.

 1. Klicka på Dokument och sedan på knappen Dokument.
 2. Välj en storlek för presentationsbilden från popupmenyn för presentationsbildstorlek.
 3. Om du har valt Anpassad presentationsbildstorlek anger du presentationsbildens dimensioner och klickar på OK.

Ändra utseendet på hela presentationen

Du kan när som helst välja ett nytt tema om du vill ändra utseendet på hela presentationen. Om du har lagt till innehåll placeras det ut i presentationsbilderna i det nya temat.

 1. Klicka på Dokument och sedan på knappen Dokument.
 2. Klicka på Byt tema.
 3. Dubbelklicka på ett nytt tema. 
 4. Om du vill vara säker på att alla anpassningar, till exempel av textfärgen, följer med till det nya temat markerar du Behåll stiländringar. 
 5. Du kan alltid ångra temabytet om du föredrar det gamla.

Redigera sidmallar

Om du snabbt vill ändra flera bilder i presentationen på en gång kan du redigera sidmallar. Du kan ändra layouten i en sidmall och lägga till text, bilder och objekt. Ändringar i sidmallen påverkar de presentationsbilder som använder den mallen.

 1. Välj Visa > Redigera sidmallar i menyfältet. 
 2. Välj en sidmall som du vill redigera i sidofältet. 
 3. Välj vad du vill göra. Du kan ordna om innehåll och lägga till text, bilder och objekt till bilden.
 4. När du är klar med redigeringen av sidmallen trycker du på Klar i det nedre högra hörnet.


Keynote för iCloud

Du kan välja ett tema när du skapar en ny Keynote-presentation online på iCloud.com.

 1. Klicka på Skapa en ny Keynote-presentation i presentationshanteraren.
 2. Dubbelklicka på ett tema. Presentationen öppnas på en ny flik eller i ett nytt fönster i din webbläsare.
 3. Lägg till presentationsbilder genom att klicka på Välj en diabild att lägga till i den här presentationen i presentationsbildsnavigatorn och klicka sedan på en bildlayout för presentationen.
 4. Lägg till egen text i en presentationsbild genom att dubbelklicka på platshållartexten. 
 5. Lägg till en egen bild i en presentationsbild genom att dra en bild från datorn till platshållarbilden.

Om du vill ändra utseendet på presentationsbilderna, ändra presentationsbildstorlek eller byta tema efter att du skapade presentationen i Keynote för iCloud, öppnar du den i Keynote för Mac eller iOS.

Publiceringsdatum: