32-bitars programkompatibilitet med macOS High Sierra 10.13.4 och senare

Om övergången till 64-bitarsteknik och hur det påverkar 32-bitarsprogram.

Apple påbörjade övergången till 64-bitarshårdvara och -mjukvara till Mac-datorer för mer än tio år sedan och alla moderna Mac-datorer innehåller nu kraftfulla 64-bitarsprocessorer som kan köra avancerade 64-bitarsprogram. Dessa program kan komma åt betydligt mer minne, utnyttja snabbare systemprestanda och dra nytta av teknik som definierar dagens Mac-upplevelse, som grafikacceleration med Metal.

Apple har arbetat med utvecklare med övergången av deras program. 2018 informerade Apple utvecklarna om att macOS Mojave blir den sista versionen av macOS som kommer att köra 32-bitarprogram. 

Apples övergång till 64-bitarsteknik är nu klar. Med macOS Catalina är 32-bitarsprogram inte längre kompatibla med macOS. Kontakta utvecklaren om en 64-bitarsversion om du har ett 32-bitarsprogram.


Öppna 32-bitarsappar

Om du försöker öppna ett 32-bitarsprogram får du en varning om att programmet måste uppdateras för att fungera med den här versionen av macOS, eller att programmet inte är optimerat för din Mac och måste uppdateras.

Catalina-meddelande: Programmet måste uppdateras
macOS Catalina
  

Mojave- och High Sierra-meddelande: Programmet är inte optimerat för din Mac och måste uppdateras
macOS Mojave och macOS High Sierra
  

Om du inte har uppgraderat till macOS Catalina kan du fortfarande öppna och använda programmen, men du bör kontakta utvecklaren om en 64-bitarsversion som också fungerar med senaste macOS.

 


Så här hittar du 32-bitarsprogram på din Mac

Systeminformation kan hitta 32-bitarsprogram som är installerade på din Mac:

  1. Välj Apple-menyn  > Om den här datorn och klicka sedan på knappen Systemrapport.
  2. Välj Äldre programvara i sidofältet. All äldre programvara är 32-bitar.
  3. Om Äldre programvara inte visas i sidofältet väljer du Program i sidofältet. Kontrollera sedan listan över program till höger. 32-bitarsprogram är markerade med Nej i kolumnen 64-bitar (Intel).

När du uppgraderar till macOS Catalina visar installeraren en lista över nyligen använda 32-bitarsprogram. Du kan granska listan innan du väljer att avbryta eller fortsätta med installationen:

Installationsfönster för Catalina som visar en lista över 32-bitarsprogram

macOS Catalina visar också en förbudssymbol  över symbolen för varje 32-bitarsprogram i Finder som meddelar dig att appen inte kan öppnas.

 


Så här kontaktar du programutvecklaren

Utvecklaren (eller leverantören) är personen eller företaget som skapade programmet. Det enklaste sättet att hitta kontaktinformation till en programutvecklare är att göra en webbsökning på deras namn eller namnet på programmet. Läs mer om att kontakta tredjepartsleverantörer.

Så här hittar du utvecklarens namn:

  1. Välj programmet i Finder.
  2. Välj Arkiv > Visa info i menyraden.
  3. Leta efter copyrightinformation i Info-fönster. Apple är till exempel utvecklaren av detta program:


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: