Om webbspelaren för Apple Music och integritet

   

  • Webbspelaren för Apple Music samlar in information kopplad till en unik identifierare som är specifik för domänen för sidan du besöker, om du inte är inloggad i Apple Music. Om du är inloggad i Apple Music används samma identifierare för alla sidor som spelaren laddas på.
  • Dessa identifierare räcker en dag och är inte kopplade till ditt Apple-ID.
  • Om du är inloggad i Apple Music i din webbläsare och interagerar med spelaren (till exempel spelar musik), samlar vi in samma information som när du använder appen Musik på din enhet eller ditt skrivbord, tillsammans med sidans domän.

Att skydda din integritet och säkerheten kring din information är högt prioriterat för alla som arbetar på Apple. Vi strävar efter att endast samla in sådan information som behövs för att göra din upplevelse bättre. När vi samlar in information anser vi att det är viktigt för dig att veta vad vi samlar in och varför vi gör det, så att du kan fatta välgrundade beslut. Webbspelaren för Apple Music är utformad enligt dessa principer precis som alla andra Apple-produkter.

När du besöker en webbplats som har en inbäddad webbspelare för Apple Music, samlar Apple in begränsad information om var spelaren är inbäddad och hur du interagerar med den på ett sätt som bevarar integriteten. Syftet är att förstå hur spelaren används och förbättra spelupplevelsen. Även om spelaren kan vara inbäddad på webbsidor från tredje part hanteras spelaren av Apple, som därför kan samla in information om var och hur spelaren används. Detta dokument gäller endast Apples insamling, användning och spridning av information. Webbsidorna som du besöker och där webbspelaren är inbäddad kan också göra en separat insamling av information om dig. I sådana fall omfattas den av webbsidans policyer och praxis.

När vi samlar in den här informationen kan vi behöva använda cookies eller liknande lokal lagringsteknik för att lagra webbplatsdata i webbläsarens profil på din enhet. Läs om hur du hanterar cookies och webbplatsdata i webbläsaren Safari på din Mac eller på din iOS-enhet. Om du har en annan webbläsare kontaktar du leverantören av den webbläsaren för information. Om du inaktiverar cookies eller lokal lagring kan det påverka spelarens funktion, inklusive möjligheten att fortsätta vara inloggad i Apple Music i din webbläsare.

Om du inte är inloggad i Apple Music i din webbläsare och spelaren är inbäddad på en webbsida du besöker, samlar vi in information om spelaren och aktiviteten inuti spelaren. Detta inkluderar webbsidans domän, information om din webbläsare eller enhet, allmän geografisk information baserad på din IP-adress (som endast behålls i trunkerat skick) och vilken musik du spelar. Den här informationen är kopplad till en slumpmässig unik identifierare som är specifik för webbspelaren i din webbläsare och webbsidans domän. Identifieraren nollställs efter en dag och den är inte kopplad till ditt Apple-ID, om du har ett. Om du klickar på en länk i spelaren för att logga in i Apple Music, samlar vi in fullständig URL-information för webbsidan där spelaren är inbäddad.

Om du är inloggad i Apple Music i din webbläsare och spelaren är inbäddad på en webbsida som du besöker, samlar vi in informationen om spelaren tillsammans med en separat identifierare som också den är unik för webbspelaren i din webbläsare men densamma för alla webbsidor där spelaren är inbäddad. Även denna identifierare nollställs efter en dag och den är inte kopplad till ditt Apple-ID. Informationen som vi samlar in omfattar domänen för sidan där spelaren är inbäddad, information om din webbläsare eller enhet, allmän geografisk information baserad på din IP-adress (som endast behålls i trunkerat skick) och interaktioner med andra funktioner i spelaren än uppspelning.

Om du är inloggad i Apple Music i din webbläsare medan du interagerar med en webbspelare för Apple Music (till exempel klickar på en länk eller spelar musik), samlar vi in information om din aktivitet tillsammans med ditt Apple-ID. Syftet är att anpassa din Apple Music-upplevelse och att uppfylla våra förpliktelser gentemot strategiska partner som är kopplade till tjänsten. Mer information om hur vi samlar in och använder information om prenumeranter på Apple Music finns på Apple Music och integritet

Information som samlas in om webbspelaren för Apple Music och din aktivitet i spelaren lagras i upp till två år enligt beskrivningen ovan i syfte att analysera trender. En beskrivning av hur vi hanterar information som samlats in i inloggat tillstånd finns i Apple Music och integritet.  

All information samlas in och används i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.apple.com/se/privacy/.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: