Om krypterad lagring på din nya Mac

Läs om krypterad lagring på datorer som har Apple T2-chippet och se till att dina data är helt säkra.

Mac-datorer som har Apple T2-chippet integrerar säkerhet i både hårdvara och mjukvara för att möjliggöra krypterad lagring. Informationen på den inbyggda SSD-enheten krypteras med hjälp av en hårdvaruaccelererad AES-motor som är inbyggd i Apple T2-chippet. Krypteringen görs med nycklar på 256 bitar som är knutna till en unik identifierare i chippet. 

Den avancerade krypteringstekniken som är integrerad i Apple T2-chippet gör att krypteringen kan utföras utan att göra avkall på hastigheten, men den innebär också att om den del i chippet som innehåller dina nycklar blir skadad, så kan du behöva återskapa innehållet på enheten från en säkerhetskopia. Det innehållet är bland annat systemfiler, program, konton, inställningar, musik, bilder, filmer och dokument.

Se alltid till att säkerhetskopiera ditt innehåll till en extern enhet eller en annan säker plats så att du kan återskapa det vid behov. Du bör även slå på FileVault för extra säkerhet, eftersom om FileVault inte är påslaget kommer din krypterade SSD-enhet automatiskt monteras och dekrypteras när den ansluts till Mac.

Göra en säkerhetskopia

Ställ in Time Machine eller någon annan säkerhetskopiering så att din Mac regelbundet säkerhetskopieras till en extern enhet.

Filer som du lagar på iCloud Drive och bilder eller videor som du lagrar i iCloud-bildbibliotek överförs automatiskt till iCloud. När du använder iCloud-bildbibliotek sparas bilder och videor som standard i full upplösning på din Mac, och tas med i en Time Machine-säkerhetskopia. Om du väljer att optimera iCloud-bildbiblioteket på din Mac, kommer originalen i full upplösning inte att tas med i en Time Machine-säkerhetskopia.

Slå på FileVault

Även om ssd-enheten i datorer som har Apple T2-chippet är krypterad bör du slå på FileVault så att din Mac ber dig om ett lösenord för att dekryptera din information.

Följ dessa steg för att aktivera FileVault:

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Säkerhet och integritet.
  2. Klicka på fliken FileVault.
  3. Klicka på  och ange administratörsnamn och -lösenord.
  4. Klicka på Aktivera FileVault.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: