Om krypterad lagring på din nya Mac

Läs om krypterad lagring på datorer som har Apple T2-säkerhetschippet och se till att dina data är helt säkra.

Mac-datorer som har Apple T2-säkerhetschippet integrerar säkerhet i både hårdvara och mjukvara för att möjliggöra krypterad lagring. Informationen på den inbyggda SSD-enheten krypteras med hjälp av en hårdvaruaccelererad AES-motor som är inbyggd i T2-chippet. Krypteringen görs med nycklar på 256-bitar som är knutna till en unik identifierare i T2-chippet. 

Den avancerade krypteringstekniken som är integrerad i T2-chippet gör att krypteringen kan utföras utan att göra avkall på hastigheten, men den innebär också att om den del i T2-chippet som innehåller dina nycklar blir skadad, så kan du behöva återskapa innehållet på enheten från en säkerhetskopia. Det innehållet är bland annat systemfiler, program, konton, inställningar, musik, bilder, filmer och dokument.

Se alltid till att säkerhetskopiera ditt innehåll till en extern enhet eller en annan säker plats så att du kan återskapa det vid behov. Du bör även aktivera FileVault för extra säkerhet, för om FileVault inte är påslaget kommer din krypterade SSD-enhet automatiskt monteras och dekrypteras när den ansluts till Mac-datorn.

Göra en säkerhetskopia

Ställ in Time Machine eller någon annan säkerhetskopiering så att Mac-datorn säkerhetskopieras regelbundet till en extern enhet.

Filer som du lagar på iCloud Drive och bilder eller videor som du lagrar i iCloud-bildbibliotek överförs automatiskt till iCloud. När du använder iCloud-bildbibliotek sparas bilder och videor som standard i full upplösning på Mac-datorn, och tas med i en Time Machine-säkerhetskopia. Om du väljer att optimera iCloud-bildbiblioteket på Mac-datorn, kommer originalen i full upplösning inte att tas med i en Time Machine-säkerhetskopia.

Aktivera FileVault

Även om ssd-enheten i datorer som har Apple T2-säkerhetschippet är krypterad, bör du aktivera FileVault så att du uppmanas ange ett lösenord på Mac för att dekryptera din information.

Följ de här stegen för att aktivera FileVault:

  1. Välj Apple-menyn () > Systeminställningar och klicka sedan på Säkerhet och integritet.
  2. Klicka på fliken FileVault.
  3. Klicka på låsknappen och ange namn och lösenord för administratören.
  4. Klicka på Aktivera FileVault.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: