Om du ser ett fel och din mac startar om när du försöker installera Windows 10 S

Boot Camp stöder Home- och Pro-versioner av Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10. Läs om vad du kan göra om du har försökt att installera Windows 10 S.

Om du har försökt att använda Boot Camp-assistenten för att installera eller uppgradera till Windows 10 S visas ett felmeddelande om att Windows inte kunde parsa eller bearbeta filen för oövervakat läge för steg [specialize].

Din mac kanske startar om upprepade gånger när du klickar igenom felmeddelandena.

Följ de här stegen för att starta i macOS och starta Windows-installationen igen:

  1. Tryck och håll ned strömbrytaren på mac-datorn i några sekunder för att stänga av den.
  2. Vänta några sekunder och tryck sedan på strömbrytaren igen för att starta mac-datorn. Håll ned alternativtangenten direkt efter att du startat din mac.
  3. Släpp upp alternativtangenten när du ser starthanterarens fönster.
  4. Välj startskivan för macOS och tryck sedan på pilen eller på returtangenten. 
  5. Öppna Boot Camp-assistenten och klicka sedan på Fortsätt. 
  6. Klicka på Återskapa för att ta bort befintlig Boot Camp-partition.
  7. Starta installationsprocessen igen och använd Windows Home eller Windows Pro istället för Windows S.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: