Om din iPhone, iPad eller iPod touch startas om oväntat

Läs om vad du ska göra om du har en enhet med iOS 11 som startades om oväntat flera gånger den 2 december 2017 eller därefter. 

Prova med att uppdatera enheten till iOS 11.2. När du trycker på Hämta och installera fortsätter hämtningen även om enheten startar om. Vänta tills uppdateringen är klar.

Om du inte kan uppdatera stänger du av notiser för alla appar på enheten och uppdaterar sedan enheten till iOS 11.2:

  1. Tryck på Inställningar> Notiser.
  2. Tryck på en app och slå sedan av Tillåt notiser. Upprepa det här steget för varje app.
  3. Uppdatera enheten till iOS 11.2.
  4. Tryck på Inställningar > Notiser efter uppdateringen och slå på Tillåt notiser igen för varje app.

Du kan även uppdatera din enhet med iTunes. Gör så här:

  1. Öppna iTunes. Kontrollera att du har den senaste versionen.
  2. Anslut enheten till datorn med den USB-kabel som medföljde enheten. Den anslutna enheten visas som en symbol i det övre vänstra hörnet i iTunes-fönstret. Lär dig vad du ska göra om symbolen inte visas
  3. Klicka på enhetssymbolen.
  4. Klicka på Leta efter uppdatering i fliken Sammanfattning. När du har klickat på Hämta och uppdatera fortsätter hämtningen även om enheten startas om. Vänta tills uppdateringen är klar.

Kontakta Apple-supporten om du inte kan uppdatera eller fortfarande har problem efter uppdateringen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: