Använda Face ID till att öppna iWork-dokument

Om du lösenordsskyddar dina Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument kan du ställa in Face ID så att det går att öppna dokument genom att titta på din iPhone X. 

När du skapar dokument i iWork kan du kräva lösenord för användare som vill öppna filen. Med iPhone X kan du använda Face ID istället för att skriva ditt lösenord. Om du har en iOS-enhet som har stöd för Touch ID kan du använda Touch ID till att öppna iWork-dokument.

Om du vill låsa upp lösenordsskyddade dokument med Face ID ska du ställa in Face ID på din iPhone X. Första gången du öppnar ett låst Pages-, Numbers- och Keynote-dokument med Face ID uppmanas du att tillåta iWork-appen att använda Face ID. Det sker bara en gång per app. Du kan ändra den här inställningen i > Face ID och lösenkod > Andra appar.

Lägga till en lösenkod till ett dokument

När du har dokumentet öppet i Pages, Numbers eller Keynote på din iPhone X trycker du på symbolen Mer och sedan på Ställ in lösenord. Ange lösenordet i fälten Lösenord och Verifiera och lägg sedan till ett lösenordstips så att det blir lättare att komma ihåg textlösenordet. Kontrollera att Öppna med Face ID är på och tryck sedan på Klar.

Öppna lösenordsskyddade dokument med Face ID

När du öppnar ett lösenordsskyddat dokument första gången ska du ange dokumentets textlösenord. Om Face ID är inställt på din iPhone X är alternativet Öppna med Face ID dessutom aktiverat. 

Nästa gång du öppnar dokumentet behöver du bara titta på iPhone X istället för att skriva dokumentets lösenord. Om ditt ansikte inte känns igen efter två försök kan du skriva dokumentets lösenord.

Publiceringsdatum: