Hitta modellnumret på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du hittar iOS-enhetens modellnummer.

Titta i Inställningar

Gå till Inställningar > Allmänt > Om. Artikelnumret visas till höger om Modell. Tryck på artikelnumret för att se modellnumret.

Titta på enheten

På iPhone 8 eller senare hittar du modellnumret genom att ta ut SIM-facket och titta i SIM-facket. Se till att du befinner dig på en plats med starkt ljus ovanför dig. Modellnumret sitter på ovansidan, det vill säga skärmens sida.

På iPhone 7 eller tidigare, iPad och iPod touch finns modellnumret på baksidan av enheten. 

 

Publiceringsdatum: