Använda Slagsequencer i GarageBand för iOS

Bygg upp ett groove i GarageBand för iOS 2.3 på din iPhone eller iPad med ett gränssnitt som påminner om klassiska trummaskiner. Lägg sedan till ditt groove i låten.

Kom igång med Slagsequencer antingen genom att påbörja en ny låt eller genom att öppna en befintlig. Om du har påbörjat en ny låt öppnas ljudbläddraren automatiskt. Om du vill lägga till slagsequencern i en befintlig låt trycker du på symbolen Ljudbläddrare för att öppna ljudbläddraren.

När du är i ljudbläddraren sveper du tills du ser Drums och trycker sedan på Slagsequencer.

Skärmen Slagsequencer

Lägg snabbt till ett beat i din låt

I slagsequencern trycker du på knappen Mönster och väljer ett färdigt mönster som passar din stil bäst. Mönstret spelas upp i samma tempo som du har valt för din låt och loopas beroende på mönstrets längd. Alla färdiga mönster har unika inställningar, exempelvis dess längd som du kan ändra.

Tryck på slagsequencerns uppspelningsknapp för att starta och stoppa uppspelningen av mönstret. Om du vill lägga till mönstret i din låt spelar du in mönstret.

Du kan ändra i mönstret genom att slå av eller på de enskilda stegen. Varje rad motsvarar ett eget instrument i trumsetet som visas längs den vänstra sidan om rutnätet. Slå av ett steg i mönstret genom att trycka på ett tänt steg i rutnätet. Slå på ett steg i mönstret genom att trycka på ett släckt steg.

Du kan även ändra ljuden i mönstret. Ändra hela setet genom att trycka på knappen längst ned på skärmen där namnet på nuvarande trumset står (som Trap Door eller Hacienda). I fönstret Drums väljer du stil på ljudet i den vänstra kolumnen och individuellt set i den högra. Tryck på "Hämta fler trumset" för att ladda ned fler ljud och använd sedan Ljudbläddraren för att välja vilka ljud du vill ha. När du har hittat trumsetet du vill ha trycker du på Klar.

Bygg upp ditt eget beat

Om du vill bygga upp ditt eget beat från grunden trycker du på knappen Mönster och välj därefter Nytt mönster. Tryck på Steg på/av för att lägga till eller ta bort steg. Du kan lägga till steg både när slagsequencern spelar upp eller vilar.

När du har lagt till steg kan du redigera varje enskilt steg:

 • Ändra volymen på ett steg genom att trycka på Anslag. Svep med fingret nedåt på steget för att minska volymen och svep uppåt för att öka den.
 • Dela upp ett individuellt steg till flera genom att trycka på Upprepning av ton. Svep fingret uppåt för att öka antalet uppdelningar, och nedåt för att minska dem.
 • Lägg till lite mänsklig variation genom att trycka på Chans. Svep sedan fingret nedåt för att minska stegets variationsmängd.

Ändra inställningen för hela raden genom att trycka på instrumentet längs den vänstra sidan om rutnätet. 

 • Ändra en individuell del av setet genom att trycka på Setdel i fönstret Radinställningar och tryck sedan på den del du vill använda på den raden. Raden spelas nu upp med den nya setdel som du valde.
 • Ändra längden på varje steg i raden genom att trycka på Steglängd och sedan välja en längd.
 • Ändra riktningen som Slagsequencer spelar upp instrumentet i genom att trycka på Uppspelningsläge och därefter välja läge.

När du har skapat ditt beat kan du spara det som ett mönster. Tryck på knappen Mönster och sedan på Spara. Ange ett namn för mönstret och klicka på Klar. Du kan använda mönstret igen till andra låtar.

När du är klar och vill lägga till mönstret i en låt kan du spela in mönstret.

Spela in mönstret

Spela in mönstret till din låt genom att trycka på knappen Spela in i reglagefältet. Slagsequencern startar automatiskt. Mönstret spelas upp i en loop tills du stänger av inspelningen. Tryck på knappen Tracks knappen Tracks när du är klar med inspelningen av mönstret för att se det inspelade spåret. Tryck på Uppspelningsknappen i reglagefältet för att höra ditt mönster i sitt sammanhang med de andra spåren.

När du har spelat in ditt mönster kan du redigera och justera spåret på samma sätt som du gör med andra instrumentspår.

Visa och ändra Mönsterinställningar

Slagsequencern utgår från stegen för att avgöra längden på ett visst mönster. Om din låt är i 4/4-delstakt kan du sätta längden på mönstret till mellan 16 och 64 steg. Om din låt är i 3/4- eller 6/8-delstakt kan du sätta längden på mönstret till mellan 12 och 48 steg. Du kan även manuellt ändra längden på loopen av varje enskilt set genom att trycka på Loop Start/slut och sedan dra i handtaget för varje rad.

Visa information om mönstret och ändra dess inställningar genom att trycka på Infoknappen.

 • Ange längden på mönstret (16, 32, 48 eller 64 steg i 4/4-delstakt och 12, 24 eller 48 steg i 3/4- och 6/8-delstakt)
 • Ange längden på stegen (1/8, 1/8t, 1/16, 1/6t, 1/32)
 • Ange Uppspelningsläge (Framåt, Baklänges, Pingis eller Slumpmässig)
 • Ange mängden swing i mönstret
 • Nollställa mönstret. Om du började med ett tomt mönster kommer Nollställ mönster att tömma rutnätet.
Publiceringsdatum: