Hämta fler kostnadsfria ljud i GarageBand för iOS

I GarageBand för iOS 2.3 använder ljudbiblioteket för att hämta ytterligare kostnadsfria ljudpaket som du kan använda i dina låtar. Ljudpaket innehåller enstaka eller kombinationer av pekinstrument, Apple Loops, Live Loops-mallar och förinställningar för gitarr och instrument.

Du kan öppna ljudbiblioteket från ljudbläddraren, Live Loops-bläddraren och från instrument som har ytterligare ljud tillgängliga för hämtning. För att öppna ljudbiblioteket måste din enhet var ansluten till internet.

Öppna ljudbiblioteket

För att öppna ljudbiblioteket från ljudbläddraren:

 • Tryck på knappen Ljudbläddrare i en befintlig låt för att öppna ljudbläddraren och svep tills du ser Ljudbibliotek och tryck sedan på Ljudbibliotek.
 • Om du skapat en ny låt öppnas ljudbläddraren automatiskt. Svep tills du ser Ljudbibliotek och tryck sedan på Ljudbibliotek

För att öppna ljudbiblioteket från ett instrument som Drummer:

 1. Om det behövs väljer du Drummer-spåret i vyn Spår och trycker på knappen Drummer i kontrollfältet.
 2. Tryck trumslagarnamnet och tryck sedan på Get more Drummers (Hämta fler trumslagare). Siffran anger hur många ytterligare trumslagare som finns tillgängliga.

För att öppna ljudbiblioteket från en Live Loops-låt:

 • Tryck på knappen Ljudbläddrare i en befintlig låt för att öppna mallbläddraren och tryck sedan på Ljudbibliotek.
 • Om du skapat en ny Live Loops-låt öppnas mallbläddraren automatiskt. Tryck på Ljudbibliotek.

Skärmen Ljudbibliotek

Navigera i ljudbiblioteket

När du öppnat ljudbiblioteket gör du något av följande för att navigera i det:

 • Tryck på en panel för att se fler ljud. 
 • Tryck på Provlyssna för att höra ljudexempel.
 • Rulla för att visa ytterligare information om ljudpaketet, inklusive filstorlek.
 • Tryck på Hämta för att hämta ljuden till enheten.
 • För att radera ett hämtat ljudpaket trycker du på panelen och sedan på Radera

Detaljinformation på skärmen om ett ljudpaket

Publiceringsdatum: