Bläddra bland låtarna från GarageBand för iOS

Använd bläddraren Mina låtar eller appen Filer för att hantera eller bläddra bland dina GarageBand-låtar och ljudfiler på iPhone eller iPad.

I iOS 11 fungerar bläddraren Mina låtar i GarageBand tillsammans med appen Filer så att dina låtar hålls uppdaterade på alla dina iOS-enheter. Så här bläddrar du bland låtarna när du har en låt öppen:

 • På iPhone trycker du på symbolen Mina låtar och sedan på Mina låtar.
 • På iPad trycker du på Mina låtar.

Bläddraren Mina låtar i vyn bläddra

Bläddra bland låtar

Bläddra bland de platser du har sparat låtar på genom att trycka på Bläddra i bläddraren Mina låtar. Du kan behöva trycka mer än en gång. Tryck på en plats i menyn Bläddra för att öppna den i bläddraren. Platser kan exempelvis vara din enhet eller iCloud Drive.

Du kan även bläddra bland låtar genom att göra följande:

 • Tryck på Senaste för att se låtarna du har öppnat nyligen.
 • Tryck på sökfältet längst upp i fönstret för att leta efter en specifik låt och ange sedan hela eller delar av låtens namn.
 • Tryck på Namn, Datum, Storlek eller Taggar för att ändra hur du sorterar låtarna. 
 • Tryck på symbolen View-as-list (Visa som lista) för att visa filerna som miniatyrer eller som lista.
 • Om du vill visa dokument som har samma tagg trycker du på en tagg i menyn Bläddra.

Ordna låtar med mappar och taggar

Du kan ordna dina låtar genom att skapa mappar och spara låtar i dem. Så här skapar du en mapp:

 1. Tryck på Bläddra i bläddraren Mina låtar och tryck sedan på en plats. 
 2. Svep nedåt och tryck på symbolen Skapa ny mapp.
 3. Ge den nya mappen ett namn och tryck sedan på Klar.
 4. Om du vill skapa en ny låt i mappen ska du öppna mappen och sedan trycka på Skapa dokument. Där sparar GarageBand automatiskt låten tills du flyttar den.

Du kan även använda taggar för att ordna dina låtar och ljudfiler. Taggar gör det enkelt att snabbt hitta låten eller filen du behöver.

Tagga en låt

 1. Tryck på Välj och tryck sedan på dokumentets miniatyr så att en bock visas på den.
 2. Tryck på Dela på iPad eller tryck på symbolen Dela på iPhone och tryck sedan på symbolen Lägg till tagg.
 3. Du kan välja en befintlig tagg eller skapa en ny. Så här skapar du en ny tagg:
  • Tryck på Lägg till ny tagg.
  • Ge taggen ett namn och välj en färg.
  • Tryck på Lägg till tagg. Du kan tagga dokument med den nya taggen, och taggen visas även i menyn Bläddra.

Hantera taggar

 1. Tryck på Bläddra för att öppna menyn Bläddra och tryck sedan på Ändra.
 2. Tryck på namnet på en befintlig tagg.
 3. Ange namnet på den nya taggen.
 4. Tryck på Klar.

Hantera låtar

Du kan dela, flytta, kopiera och radera låtar i bläddraren Mina låtar eller i appen Filer. Tryck på Välj, tryck på dokumentets miniatyr så att en bock visas på den och tryck sedan på valfritt alternativ längst ned på skärmen.

 • Dela en låt genom att trycka på Dela på iPad eller på symbolen Dela på iPhone och sedan välja hur du vill dela låten.
 • Kopiera eller flytta låten till en annan mapp eller plats genom att trycka på Flytta på iPad eller trycka på symbolen Flytta på iPhone, välja en ny plats och sedan trycka på Kopiera eller Flytta. Om du kopierar låtar mellan iCloud Drive och din enhet, kommer en kopia lämnas kvar på sin ursprungliga plats.
 • Ta bort en låt genom att trycka på Radera på iPad eller på symbolen Papperskorg på iPhone.

Arbeta med ljudfiler

Om du vill använda ljudfiler i GarageBand för iOS 2.3 använder du fildelning i iTunes på Mac eller pc för att lägga till dem till din iOS-enhet. Du kommer sedan åt filerna från mappen GarageBand File Transfer på din iOS-enhet.

Lägg till ljudfiler på din enhet genom att använda iTunes filöverföring:

 1. Öppna iTunes på din Mac eller PC.
 2. Anslut din iPad eller iPhone till datorn med den usb-kabel som följde med enheten.
 3. Klicka på din enhet i iTunes. Få hjälp om du inte hittar den
 4. Klicka på Fildelning i det vänstra sidofältet.
 5. Välj GarageBand och dra sedan filer från en mapp eller ett fönster till listan Dokument för att kopiera dem till din enhet.

Om du uppgraderar till GarageBand för iOS 2.3 och redan har ljudfiler på enheten, kommer GarageBand efter uppgraderingen automatiskt att flytta dem till mappen GarageBand File Transfer. 

Lägg till ljudfiler i din låt

När du har lagt till ljudfiler i mappen GarageBand File Transfer, kan du använda dem i dina låtar.

 1. Öppna GarageBand på din iOS-enhet och öppna låten som du vill lägga till ljudfiler i.
 2. Om det behövs trycker du på symbolen för spårvyn för att öppna låten i spårvy.
 3. Tryck på symbolen loopbläddrare för att öppna loopbläddraren. Om du får upp en dialogruta som frågar om du vill flytta filerna till GarageBand File Transfer trycker du på Flytta filer.
 4. Tryck på Ljudfiler och dra sedan filen till området Tracks i GarageBand.

Lägg till filer från en tredje parts molntjänst

Om du vill lägga till ljudfiler som är sparade på en tredje parts molntjänst eller en annan plats kopierar du dem till mappen GarageBand File Transfer med hjälp av appen Filer.

 1. Öppna appen Filer och tryck sedan på Bläddra.
 2. I menyn Bläddra trycker du på platsen där filen är sparad och leta sedan rätt på filen.
 3. Tryck på Välj och tryck sedan på filen så att du ser en bockmarkering på filen.
 4. Tryck på Flytta och sedan på På min [enhet]. Tryck sedan på mappen GarageBand.
 5. Tryck på mappen GarageBand File Transfer och sedan på Kopiera. Nu kan du lägga till filen i din låt genom med hjälp av Loopbläddraren i GarageBand.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: