Gömma och visa musik, videor, tv-program, ljudböcker och böcker

Om du inte vill att objekten du köpte ska visas på någon av dina enheter kan du gömma dem. För att se gömda objekt visar du dem.


Vad händer när du gömmer ett objekt?

 • Gömda objekt visas inte i ditt bibliotek på några enheter som du använder med ditt Apple-ID, såvida du inte har hämtat objektet till en enhet.
 • Om du använder familjedelning ser familjemedlemmar inte objektet som du gömde, såvida de inte hämtade objektet innan du gömde det.
 • Om du eller en familjemedlem hämtade objektet till en annan enhet innan du gömde det kan du ta bort objektet från den enheten. Läs om hur du raderar musikraderar filmer och tv-program eller raderar böcker och ljudböcker.
 • Uppgifterna om köpet försvinner inte. Du kan hitta objektet i din köphistorik.


Så gömmer du musik, filmer och tv-program på din Mac

Läs om hur du gömmer musik, filmer och tv-program på din Mac.

Gömma musik

 1. Öppna appen Apple Music.
 2. Välj Konto > Köpt i menyraden. Om du använder Familjedelning kan du se Familjens inköp i stället för Köpt.
 3. Flytta pekaren över objektet som du vill radera och klicka sedan på knappen Göm köp .
  Knappen Göm köp i Apple Music-appen på en Mac
 4. Klicka på Göm för att bekräfta.

Gömma filmer och tv-program

 1. Öppna Apple TV-appen.
 2. Gå till biblioteket och hitta det objekt som du vill gömma.
 3. Flytta pekaren över objektet och klicka sedan på knappen Mer .
  Mer-knappen i Apple TV-appen på en Mac
 4. Klicka på Radera från biblioteket och följ sedan uppmaningen för att gömma objektet.


Så gömmer du musik, filmer och tv-program på din pc

 1. Öppna iTunes.
 2. Välj Konto > Köpt i menyraden längst upp i iTunes-fönstret. Om du använder Familjedelning kan du se Familjens inköp i stället för Köpt.
 3. Beroende på vad du vill gömma klickar du på Musik, Filmer eller TV-program högst upp i fönstret och klicka sedan på Alla. Alla dina köpta objekt visas.
 4. Flytta pekaren över objektet som du vill radera och klicka sedan på knappen Göm köp .
  Knappen Göm köp i iTunes på en pc


Så gömmer du böcker och ljudböcker på din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. På din iPhone öppnar du appen Böcker och trycker sedan på Bibliotek. På din iPad går du till Bibliotek i sidofältet. Tryck sedan på Böcker eller Ljudböcker.
 2. Tryck på knappen Mer  under den bok eller ljudbok som du vill gömma. Om objektet är en del av en serie trycker du på serien, väljer en individuell bok och trycker sedan på knappen Mer 
 3. Tryck på Ta bort.
 4. Tryck på Göm bok eller Göm ljudbok. Om du inte ser Göm bok eller Göm ljudbok letar du efter Ta bort hämtningen, vilket tar bort boken från din enhet. Eller tryck på Radera överallt, vilket tar bort boken från iCloud och alla dina enheter.

Du kan också gömma böcker och ljudböcker i appen Böcker på din Mac.


Så visar du musik, filmer och tv-program på din Mac

 1. Öppna Apple Music-appen eller Apple TV-appen.
 2. Välj Konto > Kontoinställningar från menyraden längst upp på din dator.
 3. Logga in med ditt Apple-ID om du uppmanas att göra det.
 4. På sidan som visas rullar du till avsnittet för hämtningar och köp. Klicka på Hantera bredvid Gömda köp.
  Här hittar du Hantera i avsnittet för hämtningar och köp på en Mac
 5. Klicka på Göm inte under objektet.

Så visar du musik, filmer och tv-program på din pc

 1. Öppna iTunes.
 2. Välj Konto > Visa mitt konto i menyraden högst upp i iTunes-fönstret.
 3. På sidan som visas rullar du till avsnittet för hämtningar och köp. Klicka på Hantera bredvid Gömda köp.
  Här hittar du Hantera i avsnittet för hämtningar och köp på en pc
 4. Beroende på vad du vill gömma klickar du på Musik, Filmer eller TV-program högst upp i fönstret.
 5. Klicka på Göm inte under objektet.

Så visar du böcker och ljudböcker på din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. På din iPhone öppnar du appen Böcker och trycker sedan på Läser nu. På din iPad trycker du på Läser nu i sidofältet.
 2. Tryck på knappen Logga in  eller på din bild. Tryck sedan på Hantera gömda köp.
 3. Logga in med ditt Apple-ID om du uppmanas att göra det.
 4. Bredvid objektet trycker du på Göm inte.

Du kan också visa böcker och ljudböcker i appen Böcker på din Mac.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: