Om en Bluetooth-enhet inte återansluter till din Mac-dator med Windows

När din Mac-dator med Windows är i viloläge kanske inte en Bluetooth-enhet som en mus eller ett tangentbord kan återansluta automatiskt. Läs om vad du kan göra.

Åtgärda problemet genom att använda Windows Update för att se till att Windows-installationen har de senaste drivrutinerna. Mer information finns i A Bluetooth mouse or keyboard fails to reconnect after being left idle på Microsofts supportwebbplats.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: