Använda Håll upp för att väcka på iPhone

Läs om hur du använder Håll upp för att väcka eller Tryck för att väcka på iPhone.

     

Använda Håll upp för att väcka

Med iPhone 6s eller senare kan du snabbt kolla notiser, ta bilder med mera, utan att behöva använda hemknappen.

När du lyfter iPhone för att titta på den, väcks den automatiskt så att låsskärmen visas. Därifrån kan du läsa dina notiser, komma åt Kontrollcenter eller svepa vänster för att ta en bild.

Om du vill låsa upp telefonen, håll ner hemknappen. För du inget, kommer iPhone gå ner i vila igen.

Stäng av Håll upp för att väcka genom att gå till Inställningar > Visning och ljusstyrka.

Använda Tryck för att väcka

Men iPhone X kan du även trycka på bildskärmen för att snabbt läsa notiser, ta biler med mera. Om du behöver låsa upp telefonen, svep uppåt från bildskärmens nederkant.

Publiceringsdatum: