Bläddra bland Pages-, Numbers- och Keynote-filer på din iPhone, iPad eller iPod touch

Använd dokumenthanteraren för att bläddra bland, ordna och hantera dina dokument, kalkylblad och presentationer.

Dokumenthanteraren i Pages, Numbers och Keynote samverkar med appen Filer för att hålla dina dokument uppdaterade i olika enheter och appar. Så här får du tillgång till dokumenthanteraren när du har öppnat ett dokument:

 • På en iPad trycker du på Dokument, Kalkylblad eller Presentationer, beroende på vilken app du använder.
 • På en iPhone trycker du på knappen Dokument, Kalkylblad eller Presentation knappen Tillbaka.

Bläddra bland dokument

Om du vill bläddra bland dokument på andra platser trycker du på länken i det övre vänstra hörnet för att utöka listan Platser i dokumenthanteraren. Du måste kanske trycka mer än en gång.

Tryck på en plats i listan Platser för att öppna den i dokumenthanteraren. Platser kan inkludera enheten, iCloud Drive och molntjänster från tredje part. Om du inte ser en plats som du vill bläddra på kan du aktivera den så att den visas i menyn Bläddra.

Du kan även bläddra bland dokument genom att göra något av följande:

 • Om du vill visa nyligen redigerade dokument i iWork-appen som du för närvarande använder trycker du på Senaste.
 • Om du vill leta efter ett specifikt dokument trycker du på sökfältet högst upp i fönstret och anger hela eller en del av dokumentets namn.
 • Om du vill sortera dokument i dokumenthanteraren efter namn, datum, storlek eller tagg sveper du nedåt i dokumenthanteraren tills knapparna visas. Tryck sedan på en av dem på din iPad eller tryck på knappen Mer och välj ett alternativ på din iPhone.
 • Om du vill visa dokument som har samma tagg trycker du på en tagg i menyn Bläddra. Läs om att arbeta med taggar.

Du kan också ändra hur du visar objekt i dokumenthanteraren:

 • På en iPad trycker du på knappen Symboler , knappen Lista knappen Lista eller knappen Kolumner beroende på din aktuella vy, och väljer sedan ett annat alternativ på menyn.
 • På en iPhone trycker du på knappen Mer och sedan på Symboler eller Lista.

Ordna dokument med mappar och taggar

Du kan ordna dokument genom att skapa mappar och spara dokument i dem.

 1. Utöka listan Platser i dokumenthanteraren och tryck sedan på platsen där du vill lagra mappen, till exempel iCloud Drive eller På min iPad.
  iPad Pro med filbläddraren för Pages öppen
 2. På en iPad trycker du på knappen Ny mapp . På en iPhone trycker du på knappen Mer  och trycker sedan på Ny mapp. 
 3. Ge den nya mappen ett namn och tryck sedan på Klar.
 4. Om du vill skapa ett nytt dokument i mappen öppnar du mappen och trycker sedan på Skapa dokument. Dokumentet sparas då i mappen tills du flyttar det.

Du kan även använda taggar för att ordna filer. Taggar gör det enkelt att hitta dokumentet som du behöver.

Tagga ett dokument

 1. Tryck på Välj och tryck sedan på dokumentets miniatyr så att en bock visas på den.
 2. Tryck på Dela på din iPad eller tryck på knappen Dela  på din iPhone och tryck sedan på knappen Lägg till tagg. 
 3. Du kan välja en befintlig tagg eller skapa en ny. Så här skapar du en ny tagg:
  • Tryck på Lägg till ny tagg.
  • Ge taggen ett namn och välj en färg.
  • Tryck på Lägg till tagg. Du kan tagga dokument med den nya taggen, och taggen visas även i menyn Bläddra.

Hantera taggar

 1. Utöka listan Platser i dokumenthanteraren.
 2. Tryck på knappen Mer i listan Platser och tryck sedan på Redigera sidofältet på iPad eller på Redigera på iPhone.
 3. Tryck på namnet på en befintlig tagg.
 4. Ange namnet på den nya taggen.
 5. Tryck på Klar.


Hantera dokument

Du kan dela, flytta, kopiera och ta bort dokument i Dokumenthanteraren. Tryck på Välj, tryck på dokumentets miniatyr så att en bock visas på den och tryck sedan på valfritt alternativ längst ned på skärmen.

iPad Pro med filbläddraren för Pages öppen och en fil vald

 • Om du vill dela ett dokument trycker du på Dela på din iPad eller på knappen Dela  på din iPhone och väljer sedan hur du vill dela dokumentet. Om du vill dela eller spara dokumentet i ett annat format, till exempel PDF, trycker du på Exportera.
 • Om du vill kopiera eller flytta dokumentet till en annan mapp eller plats trycker du på Flytta på din iPad eller på knappen Flytta  på din iPhone. Sedan väljer du en ny plats och trycker på Kopiera eller Flytta.
 • Om du vill ta bort ett dokument trycker du på Radera på din iPad eller knappen Ta bort  på din iPhone.

Byta namn på ett dokument

Se till att du visar dokumenten som miniatyrer innan du byter namn på dokument.

 1. I Dokumenthanteraren trycker du på dokumentets namn. Sedan trycker du på ”x” i textfältet för att ta bort det nuvarande namnet.
 2. Ange ett nytt namn och tryck sedan på Klar.

Bläddra bland och öppna nyligen raderade och tidigare versioner av dokument

 1. Utöka listan Platser i dokumenthanteraren.
 2. Tryck på Senast raderade. Nyligen raderade dokument visas i Dokumenthanteraren. 
 3. Tryck på Välj, tryck på ett eller flera dokument och tryck sedan på Återställ. 
 4. Om du vill visa information om ett nyligen raderat objekt trycker du på och håller in namnet på dokumentet eller mappen. Sedan lyfter du fingret och trycker på Info i menyn.

Du kan även bläddra bland och återskapa tidigare versioner av ett dokument som du har lagrat i iCloud Drive.

 1. Utöka listan Platser i dokumenthanteraren och tryck sedan på iCloud Drive.
 2. I Dokumenthanteraren trycker du på Välj och sedan på ett dokument. Gör något av följande:
  • På iPad trycker du på Versioner. 
  • Tryck på knappen Versioner på din iPhone .
 3. Tryck på en version för att välja den. 
  • Tryck på Förhandsvisning om du vill förhandsvisa en version. Du kan söka efter text i förhandsvisningen och du kan kopiera text och objekt. Du kan däremot inte redigera i förhandsvisningen. 
  • Om du vill öppna versionen så att du kan redigera den trycker du på Spara en kopia.
  • Om du vill byta den befintliga versionen mot förhandsversionen trycker du på Återställ.
  • Om du vill återgå till den befintliga versionen trycker du på Stäng.


Anpassa menyn Bläddra

Du kan aktivera eller inaktivera platser där du sparar dokument, ändra ordning på objekt och redigera taggkategorier. Ändringar som du gör i menyn Bläddra i Dokumenthanteraren påverkar även menyn Bläddra i appen Filer. Om du använder en molntjänst från tredje part som Box för att lagra och dela dina dokument ska du hämta, installera och konfigurera dess app på enheten och sedan aktivera den för att använda den med Dokumenthanteraren och appen Filer.

 1. Utöka listan Platser i dokumenthanteraren.
 2. I menyn Bläddra trycker du på Ändra och gör sedan något av följande:
  • Aktivera platsen som du vill använda.
  • Om du vill ändra ordning på objekt i listan ska du trycka på och hålla ned knappen Ändra ordning . Sedan drar du platsen eller taggen till en ny position.
  • Om du vill ta bort en taggkategori trycker du på knappen Radera .
 3. Tryck på Klar. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: