Bläddra bland iWork-dokument på iPhone, iPad eller iPod touch

Använd Dokumenthanteraren för att bläddra bland och hantera dokument i Pages, Numbers och Keynote.

I iOS 11 och senare och iPadOS samverkar Dokumenthanteraren i Pages, Numbers och Keynote med appen Filer för att hålla dokument uppdaterade över enheter och appar. Så här bläddrar du bland dokument när du har ett dokument öppet:

 • På din iPhone trycker du på dokument-, kalkylblad- eller presentationsknappen knappen Tillbaka.
 • På iPad trycker du på Dokument, Kalkylblad eller Presentationer, beroende på vilken iWork-app du använder.

Bläddra bland dokument

För att bläddra på andra platser där du har lagrat iWork-dokument ska du trycka på Bläddra i dokumenthanteraren. Du kan behöva trycka mer än en gång. I menyn Bläddra trycker du på en plats för att öppna den i Dokumenthanteraren. Platser kan inkludera enheten, iCloud Drive och molntjänster från tredje part. Om du inte ser en plats som du vill bläddra på kan du aktivera den så att den visas i menyn Bläddra.

Du kan även bläddra bland dokument genom att göra något av följande:

 • Om du vill visa nyligen redigerade dokument i iWork-appen som du för närvarande använder trycker du på Senaste.
 • Om du vill leta efter ett specifikt dokument trycker du på sökfältet högst upp i fönstret och anger hela eller en del av dokumentets namn.
 • Om du vill sortera dokument i Dokumenthanteraren efter namn, datum, storlek eller tagg sveper du nedåt i Dokumenthanteraren tills knapparna visas. Välj sedan en av dem. 
 • Om du vill visa dokumenten som miniatyrer eller som en lista trycker du på knappen Listvy knappen Lista längst upp i dokumenthanteraren.
 • Om du vill visa dokument som har samma tagg trycker du på en tagg i menyn Bläddra. Läs om att arbeta med taggar.

Ordna dokument med mappar och taggar

Du kan ordna dokument genom att skapa mappar och spara dokument i dem. Så här skapar du en mapp:

 1. Tryck på Bläddra i Dokumenthanteraren och tryck sedan på en plats. 
 2. Svep nedåt i dokumenthanteraren och tryck sedan på knappen Ny mapp 
 3. Ge den nya mappen ett namn och tryck sedan på Klar.
 4. Om du vill skapa ett nytt dokument i mappen öppnar du mappen och trycker sedan på Skapa dokument. Dokumentet sparas då i mappen tills du flyttar det.

Du kan även använda taggar för att ordna filer. Taggar gör det enkelt att hitta dokumentet som du behöver.

Tagga ett dokument

 1. Tryck på Välj och tryck sedan på dokumentets miniatyr så att en bock visas på den.
 2. Tryck på Dela på iPad eller tryck på knappen Dela  på din iPhone och iPod touch, och tryck sedan på knappen Lägg till tagg. 
 3. Du kan välja en befintlig tagg eller skapa en ny. Så här skapar du en ny tagg:
  • Tryck på Lägg till ny tagg.
  • Ge taggen ett namn och välj en färg.
  • Tryck på Lägg till tagg. Du kan tagga dokument med den nya taggen, och taggen visas även i menyn Bläddra.

Hantera taggar

 1. Tryck på Bläddra i dokumenthanteraren för att öppna menyn Bläddra och tryck sedan på Ändra.
 2. Tryck på namnet på en befintlig tagg.
 3. Ange namnet på den nya taggen.
 4. Tryck på Klar.


Hantera dokument

Du kan dela, flytta, kopiera och ta bort dokument i Dokumenthanteraren. Tryck på Välj, tryck på dokumentets miniatyr så att en bock visas på den och tryck sedan på valfritt alternativ längst ner på skärmen.

 • Om du vill dela ett dokumentet trycker du på Dela på iPad eller på knappen Dela  på iPhone eller iPod touch och väljer sedan hur du vill dela dokumentet. Om du vill dela eller spara dokumentet i ett annat format, till exempel PDF, trycker du på Exportera.
 • Om du vill kopiera eller flytta dokumentet till en annan mapp eller plats trycker du på Flytta på iPad eller på knappen Flytta  på iPhone. Sedan väljer du en ny plats och trycker på Kopiera eller Flytta.
 • Om du vill ta bort ett dokument ska du trycka på Radera på iPad eller knappen Ta bort  på iPhone eller iPod touch.

Byta namn på ett dokument

Se till att du visar dokumenten som miniatyrer innan du byter namn på dokument.

 1. I Dokumenthanteraren trycker du på dokumentets namn. Sedan trycker du på ”x” i textfältet för att ta bort det nuvarande namnet.
 2. Ange ett nytt namn och tryck sedan på Klar.

Bläddra bland och öppna nyligen raderade och tidigare versioner av dokument

Så här bläddrar du bland och öppnar nyligen raderade dokument:

 1. Tryck på Bläddra i dokumenthanteraren för att öppna menyn Bläddra.
 2. Tryck på Senast raderade. Nyligen raderade dokument visas i Dokumenthanteraren. 
 3. Tryck på Välj, tryck på ett eller flera dokument och tryck sedan på Återställ. 
 4. Om du vill visa information om ett nyligen raderat objekt trycker du på och håller in namnet på dokumentet eller mappen. Sedan lyfter du fingret och trycker på Info i menyn.

Du kan även bläddra bland och återskapa tidigare versioner av ett dokument som du har lagrat i iCloud Drive.

 1. I dokumenthanteraren trycker du på Bläddra för att öppna menyn Bläddra. Tryck sedan på iCloud Drive.
 2. I Dokumenthanteraren trycker du på Välj och sedan på ett dokument. Gör något av följande:
  • På iPad trycker du på Versioner. 
  • Tryck på knappen Versioner  på din iPhone eller iPod touch.
 3. Tryck på en version för att välja den. 
  • Tryck på Förhandsvisning om du vill förhandsvisa en version. Du kan söka efter text i förhandsvisningen och du kan kopiera text och objekt. Du kan däremot inte redigera i förhandsvisningen. 
  • Om du vill öppna versionen så att du kan redigera den trycker du på Spara en kopia.
  • Om du vill byta den befintliga versionen mot förhandsversionen trycker du på Återställ.
  • Om du vill återgå till den befintliga versionen trycker du på Stäng.


Anpassa menyn Bläddra

Du kan aktivera eller inaktivera platser där du sparar dokument, ändra ordning på objekt och redigera taggkategorier. Ändringar som du gör i menyn Bläddra i Dokumenthanteraren påverkar även menyn Bläddra i appen Filer. Om du använder en molntjänster från tredje part som Box för att lagra och dela dina dokument ska du hämta, installera och konfigurera dess app på enheten och sedan aktivera den för att använda den med Dokumenthanteraren och appen Filer.

 1. Tryck på Bläddra i dokumenthanteraren för att öppna menyn Bläddra.
 2. I menyn Bläddra trycker du på Ändra och gör sedan något av följande:
  • Aktivera platsen som du vill använda.
  • Om du vill ändra ordning på objekt i listan ska du trycka och hålla ner knappen Ändra ordning . Sedan drar du platsen eller taggen till en ny position.
  • Om du vill ta bort en taggkategori trycker du på knappen Radera .
 3. Tryck på Klar. 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: