Om 4K, HDR och Dolby Vision på Apple TV 4K

Läs om att ställa in Apple TV 4K för den bästa upplevelsen med 4K, HDR och Dolby Vision.

Apple TV 4K är utformad för att dra nytta av 4K HDR så att du kan njuta av den högsta TV-kvaliteten någonsin. Apple TV 4K har stöd för följande 4K-visningsformat:

 • 4K Standard Dynamic Range (SDR): Används för tv-apparater med 4K som inte har stöd för HDR10 eller Dolby Vision. 
 • 4K High Dynamic Range (HDR): Används för tv-apparater med 4K som har stöd för HDR för visning av bild med bredare färgspektrum och luminans.
 • 4K Dolby Vision: Används för tv-apparater med 4K som har stöd för Dolby Vision HDR för visning av bild med bredare färgspektrum och luminans optimerad för tv-apparater.

Du kan bli uppmanad att köra ett kort bildskärmstest för dessa format första gången du ansluter Apple TV 4K till en tv med 4K som har stöd för HDR10 eller Dolby Vision. Kör testet enligt anvisningarna på skärmen och bekräfta att bilden är skarp. Om Apple TV 4K inte kan bekräfta att tv-apparaten kan visa Dolby Vision eller HDR10 återgår den automatiskt till det läge som användes tidigare.

Kontrollera vilket bildläge din Apple TV 4K använder genom att gå till Inställningar > Video och ljud. Här kan du manuellt välja ett visningsformat.

Få den bästa bilden

Apple TV 4K är utformad för att ge bästa möjliga bildupplevelse utifrån kapaciteten hos din tv med 4K. I vissa situationer kan du få problem eller manuellt behöva kontrollera dina inställningar. Det kan till exempel gälla följande:

 • Bilden är tonad, färgerna är för starka eller bilden försvinner.
 • Återkommande flimmer, ”snö” eller gnistor på skärmen.
 • Kan inte använda HDR eller Dolby Vision på en tv som stöds.
 • Ljudproblem, som ljudförlust, oljud eller osynkroniserat ljud och bild. 

Se till att din Apple TV har den senaste versionen av tvOS om du har något av dessa problem. Följ sedan nedanstående steg.

Kontrollera att tv-apparaten har stöd för HDR10 eller Dolby Vision

Apple TV 4K kan bara ställa in visningsformatet till HDR10 eller Dolby Vision automatiskt om tv-apparaten har stöd för HDR10 eller Dolby Vision i 60 Hz (50 Hz i Europa). Apple TV 4K kan spela upp dessa format i 30 Hz (25 Hz i Europa), men du behöver aktivera Matcha dynamiskt omfång i Inställningar > Video och ljud > Matcha innehåll. Titta i tv-apparatens användarhandbok om du inte vet vilka format din tv har stöd för.

Använda rätt HDMI-ingång och inställningar

Du kan behöva använda en annan HDMI-ingång på tv-apparaten för 4K- eller HDR-bild med hög kvalitet, beroende på vilken tv du har. Vissa tv-apparater har till exempel endast stöd för HDR på HDMI-ingång 2 eller HDMI-ingång 3. Titta i tv-apparatens användarhandbok för att se vilka ingångar som har stöd för 4K och HDR.

Utöver att använda rätt HDMI-ingång kan du behöva aktivera HDR10 eller Dolby Vision i bildinställningarna eller HDMI-inställningarna på tv:n. I vissa fall kanske inställningen kallas Ultra, Deep eller Enhanced Video/Color istället för HDR10 eller Dolby Vision.

Uppdatera tv-apparatens mjukvara

Om du har ett problem med visningen, som att färgen är tonad eller för ljus, ofullständig bild eller bristande synkronisering mellan ljud och bild bör du kontrollera att tv-apparaten använder den senaste mjukvaran. De flesta tv-apparater och mottagare som är 4K-redo kan ansluta till ett wifi- eller Ethernet-nätverk för att uppdatera mjukvaran. Om du vill ha instruktioner för att uppdatera mjukvaran går du till användarhandboken till tv-apparaten eller tillverkarens webbplats.

Kontrollera HDMI-kabeln

4K-video, speciellt HDR10 och Dolby Vision, kräver en HDMI-kabel som är kompatibel med dessa format. Apple rekommenderar HDMI-kablar som är märkta med ”Compatible Dolby Vision” då de har testats med Apple TV 4K och flera TV-apparater. Ett exempel är Belkin Ultra High Speed HDMI.

Om det är fel på HDMI-kabeln kan du se ett meddelande på din Apple TV om att din HDMI-kabel kanske har svårt att bibehålla en stabil anslutning. Kontrollera HDMI-kabelanslutningen genom att öppna Inställningar > Video och ljud och välja Kontrollera HDMI-anslutning, och köra ett 2-minuters test.

Om du fortfarande har problem med din HDMI-kabelanslutning kontrollerar du alla dina anslutningar samt att HDMI-kabeln har etiketten ”Compatible Dolby Vision”.

Kontrollera övriga komponenter

Om du använder andra komponenter, som en AV-mottagare, HDMI-omkopplare eller ljudlimpa, kan du tillfälligt ansluta Apple TV 4K direkt till tv-apparaten. Om problemet inte uppstår vid direktanslutning till tv-apparaten kan du kontrollera följande:

Mottagare eller ljudlimpa

Om du använder en AV-mottagare eller ljudlimpa ska du kontrollera dess kapacitet, anslutningar och inställningar samt följande:

 • Kontrollera att din mottagare kan visa 4K och högre, samt att du använder HDMI-ingångar som har stöd för 4K och HDMI 2.0-/HDCP 2.2-signaler.
 • Mottagare som har stöd för HDR10 eller Dolby Vision behöver ofta en uppdatering av den fasta mjukvaran för att få detta stöd.
 • Kontrollera bildinställningarna och HDMI-inställningarna på mottagaren efter uppdateringen. Du kan behöva aktivera Enhanced HDMI i inställningarna.
 • Kontrollera att alla HDMI-kablar som ansluter Apple TV 4K till tv-apparaten och mottagaren är kompatibla med 4K- och HDR-bild.

Andra HDMI-tillbehör

HDMI-omkopplare, HDMI-splitter eller andra tillbehör som ansluter Apple TV 4K till din tv kan störa HDMI-signalen. Om det löser problemet att ta bort dessa, kontaktar du tillverkaren för att avgöra om de har stöd för 4K- och HDR-video.

Mer hjälp

Läs om vad du kan göra om din Apple TV 4K endast visar en svart skärm eller visar Apple-logotypen en kort stund innan den åter visar en svart skärm.

För alla andra problem kan du kontakta Apple-supporten.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: