Generera en återställningsnyckel när du har uppdaterat till tvåfaktorsautentisering

Om du använder tvåstegsverifiering och loggar in på en enhet med iOS 11 eller macOS High Sierra uppdateras ditt Apple-ID automatiskt till tvåfaktorsautentisering. När ditt konto är uppdaterat har du alternativet att generera en ny återställningsnyckel.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

En återställningsnyckel krävs inte med tvåfaktorsautentisering men om du använder en får du mer kontroll över säkerheten för ditt Apple-ID. När du genererar en ny återställningsnyckel stänger du av andra kontoåterställningsmetoder. Därefter kan du endast nollställa ditt lösenord eller få tillgång till ditt konto igen med återställningsnyckeln.

Kom ihåg att om du tappar bort din återställningsnyckel kanske du blir permanent utlåst från ditt Apple-ID-konto. Därför är det viktigt att du sparar den på en säker plats. Det kan vara bra att ge en kopia av din återställningsnyckel till en familjemedlem eller ha kopior på flera ställen. Då har du alltid tillgång till din återställningsnyckel när du behöver den.

Du kan generera en ny återställningsnyckel från Inställningar eller Systeminställningar.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.
 2. Tryck på Återställningsnyckel.
 3. Dra för att slå på Återställningsnyckel.
 4. Tryck på Använd återställningsnyckel och ange enhetens lösenkod.
 5. Skriv ner återställningsnyckeln och spara den på en säker plats.
 6. Bekräfta din återställningsnyckel genom att ange den på nästa skärm.

På Mac-datorn

 1. Gå till Systeminställningar > iCloud > Kontodetaljer. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. I avsnittet Återställningsnyckel klickar du på Slå på.
 4. Klicka på Använd återställningsnyckel.
 5. Skriv ner återställningsnyckeln och spara den på en säker plats.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Bekräfta din återställningsnyckel genom att ange den på nästa skärm.
Publiceringsdatum: