Så här gör du för att generera en återställningsnyckel

Med tvåfaktorsautentisering och en Apple-enhet har du möjlighet att generera en återställningsnyckel för att förbättra kontosäkerheten. Om du måste nollställa ditt lösenord kan du sedan använda din återställningsnyckel för att få tillbaka åtkomst till ditt Apple-ID.

En återställningsnyckel är en slumpmässigt genererad kod på 28 tecken som du kan använda för att nollställa ditt lösenord eller få tillbaka åtkomst till ditt Apple-ID. Även om det inte krävs förbättrar en återställningsnyckel säkerheten för ditt konto genom att ge dig kontroll över att nollställa ditt lösenord. När du skapar en återställningsnyckel stängs kontoåterställningen av. Kontoåterställning är en process som annars skulle hjälpa dig att återfå ditt Apple-ID-konto när du inte har tillräckligt med information för att nollställa ditt lösenord. Läs mer om att använda kontoåterställning istället för en återställningsnyckel.

Det är säkrare att använda en återställningsnyckel, men det betyder att du ansvarar för att underhålla åtkomsten till dina betrodda enheter och din återställningsnyckel. Om du förlorar båda dessa kan du låsas ut från ditt konto permanent. Med det i åtanke är det viktigt att hålla din återställningsnyckel på ett säkert ställe. Det kan vara bra att ge en kopia av din återställningsnyckel till en familjemedlem eller ha kopior på flera ställen. Då har du alltid tillgång till din återställningsnyckel när du behöver den.

Generera en återställningsnyckel

Du kan skapa en ny återställningsnyckel från Inställningar eller Systeminställningar på en betrodd enhet inloggad med ditt Apple-ID.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.
 2. Tryck på Återställningsnyckel.
 3. Dra för att slå på Återställningsnyckel.
 4. Tryck på Använd återställningsnyckel och ange enhetens lösenkod.
 5. Skriv ner återställningsnyckeln och spara den på en säker plats.
 6. Bekräfta din återställningsnyckel genom att ange den på nästa skärm.

På Mac-datorn

 1. Gå till Systeminställningar > Apple-ID > Kontodetaljer. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. I avsnittet Återställningsnyckel klickar du på Slå på.
 4. Klicka på Använd återställningsnyckel.
 5. Skriv ner återställningsnyckeln och spara den på en säker plats.
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. Bekräfta din återställningsnyckel genom att ange den på nästa skärm.

Om du inte kan skapa en återställningsnyckel på din Mac kan du använda en iPhone, iPad eller iPod touch istället. 

Använda en återställningsnyckel

Om du glömmer ditt Apple-ID-lösenord kan du försöka få tillbaka åtkomst med din betrodda enhet som är skyddad av en lösenkod. Eller så kan du använda din återställningsnyckel, ett betrott telefonnummer och en Apple-enhet för att återställa ditt lösenord.  Se till att enheten har iOS 11 eller macOS High Sierra eller senare och se till att ange den fullständiga återställningsnyckeln, inklusive versaler och bindestreck. Läs mer om vad du ska göra om du glömmer ditt Apple-ID-lösenord

Om du väljer att sluta använda en återställningsnyckel följer du stegen ovan på din iPhone, iPad eller iPod touch och skjuter för att stänga av Återställningsnyckeln. Klicka på Stäng av i sektionen Återställningsnyckel på din Mac.

Läs mer

Publiceringsdatum: