Om ett meddelande i installationsprogrammet anger att det inte kan verifieras eller att det har signerats med ett förfallet certifikat

Hämta ett nytt exemplar av installationsprogrammet.

Under vissa omständigheter, till exempel om installationsprogrammet är skadat, visas ett meddelande om att programmet inte kan verifieras och kan ha skadats eller manipulerats under hämtning. Det kan också stå att paketet signerades med ett förfallet certifikat och kanske inte är äkta.

  1. Radera installationsprogrammet. Om det är ett macOS-installationsprogram kan det finnas i mappen Program.
  2. Kontrollera datum och tid på din Mac för att se till att de är korrekt inställda. 
  3. Hämta ett nytt exemplar av installationsprogrammet. Om den nya versionen har samma problem kontaktar du programtillverkaren och ber om hjälp.

Om du behöver ett nytt macOS-installationsprogram finns länkar till de senaste versionerna i riktlinjerna för installation nedan. Tidigare versioner går inte längre att hämta. Om du använde det gamla installationsprogrammet för att skapa en startbar installerare, använder du den nya för att skapa en ny startbar installerare.

Publiceringsdatum: