Om ett meddelande i installationsprogrammet anger att det inte kan verifieras eller att det har signerats med ett förfallet certifikat

Hämta ett nytt exemplar av installationsprogrammet.

Under vissa omständigheter – till exempel om installationsprogrammet är skadat – visas ett meddelande om att programmet inte kan verifieras och kan ha korrumperats eller manipulerats under hämtning. Det kan också stå att paketet signerades med ett förfallet certifikat och kanske inte är äkta.

Då ska du hämta installationsprogrammet igen. Om den nya versionen har samma problem kontaktar du tillverkaren av mjukvaran och ber om hjälp.


Om samma sak inträffar med ett macOS-installationsprogram finns länkar till de senaste versionerna i riktlinjerna för installation för varje macOS-version. Tidigare versioner går inte längre att hämta.

Publiceringsdatum: