Skapa en PDF-fil i Pages, Numbers och Keynote

Du kan skapa en PDF-fil från ett dokument på Mac, iPhone, iPad, iPod touch eller iCloud.com. Du kan sedan välja att dela den med andra eller spara den på din enhet eller iCloud Drive.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Att skapa en PDF-fil från ett dokument är ett bra sätt att dela layoutbaserade dokument med andra. Några exempel är broschyrer, affischer och handböcker med många illustrationer. En PDF-fil är även ett bra val när du inte vill att andra ska kunna redigera dokumentets innehåll, format eller typsnitt.

Om du vill att dokumentet ska flöda om när användaren byter orientering på enheten kan du exportera den som en omflödningsbar ePub-fil. Det går inte att redigera exporterade PDF- eller ePub-filer, så du bör spara originaldokumentet om du vill kunna göra fler ändringar senare.

Om du vill samarbeta i ett dokument i realtid kan du bjuda in andra personer till att samarbeta med dig.

På Mac-datorn

 • Om du vill dela dokumentet som en PDF-fil öppnar du dokumentet och väljer Dela > Skicka en kopia. Välj hur du vill skicka PDF-filen och klicka sedan på PDF. Välj de specialinställningar som du vill använda i PDF-filen och klicka på Nästa.
 • Om du vill spara en PDF-fil på Mac eller iCloud Drive väljer du Arkiv > Exportera till > PDF. Välj de specialinställningar som du vill använda i PDF-filen och klicka på Nästa. Välj en plats och klicka på Exportera.

På din iPhone, iPad eller iPod touch

Öppna dokumentet, tryck på  och sedan på Exportera. Tryck på PDF och gör sedan något av följande:

 • Om du vill dela PDF-filen ska du antingen trycka på en AirDrop-användare eller på Mail för att skicka PDF-filen via e-post.
 • Om du vill spara PDF-filen på enheten eller iCloud Drive ska du trycka på Spara i Filer, välja en plats och trycka på Lägg till. När du sparar PDF-filen på iCloud Drive eller din iOS-enhet kan du komma åt den med appen Filer.

Du kan även förhandsvisa PDF-filen och göra markeringar i den innan du delar eller sparar den. Du kanske till exempel vill signera en PDF-version av ett dokument innan du skickar det till någon.

 1. Öppna dokumentet och tryck sedan på 
 2. Tryck på Exportera och sedan på PDF.
 3. Tryck på Skapa PDF. PDF-filen öppnas på enheten.
 •  Tryck på pennsymbolen för att göra markeringar i PDF-filen.
 • Om du vill spara PDF-filen trycker du på Klar och sedan Spara filen. Välj sedan en plats.
 • Om du vill dela PDF-filen ska du trycka på symbolen Dela och välja hur du vill dela den.

På iCloud.com

Med Pages, Numbers eller Keynote för iCloud kan du skapa en PDF-fil från ett dokument och sedan dela den.

 • Dela PDF-filen genom att kontrollklicka på dokumentet i Dokumenthanteraren och sedan välja Skicka en kopia. Klicka på PDF och sedan på E-post.
 • Om du vill spara dokumentet som en PDF-fil på enheten kontrollklickar du på dokumentet i Dokumenthanteraren. Välj Hämta en kopia och klicka sedan på PDF.

 

Specialinställningar

Lägg till ett lösenord

Du kan kräva ett lösenord för att visa en PDF-fil som du har skapat. När du skapar PDF-filen i Pages, Numbers och Keynote för Mac ska du markera kryssrutan ”Kräv lösenord för att öppna” och sedan ange ett lösenord. Alla som försöker öppna PDF-filen måste då ange det lösenordet. Om dokumentet redan har ett lösenord och du vill använda ett annat för PDF-filen, ska du klicka på Ändra lösenord och ange ett nytt lösenord.

Om du vill lösenordsskydda en PDF-fil i Pages, Numbers och Keynote för iOS och iCloud måste du lösenordsskydda dokumentet innan du skapar PDF-filen.

 • På iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på med dokumentet öppet. Tryck på Ställ in lösenord och ange den begärda informationen. Tryck sedan på Klar.
 • På iCloud.com klickar du på skiftnyckelssymbolen med dokumentet öppet och väljer sedan Ställ in lösenord. Ange den begärda informationen och klicka på Ställ in lösenord.

Välja bildkvalitet

I Pages, Numbers och Keynote för Mac kan du välja PDF-filens bildkvalitet. Välj en inställning i popupmenyn Bildkvalitet. Ju högre bildkvalitet, desto större blir den exporterade kopians filstorlek.

Specialinställningar för Numbers och Keynote

Numbers och Keynote har ytterligare alternativ när du skapar en PDF-fil:

 • I Numbers för Mac och iOS väljer du ett alternativ för Sidlayout för att se till att tabellerna passar in på varje sida i PDF-filen.
 • I Keynote för Mac visas varje diabild på en egen sida i PDF-filen. Du kan välja att ta med ytterligare innehåll i PDF-filen när du exporterar bildspelet:
  • Om presentationen innehåller presentatörsanteckningar och du vill ha med dem i PDF-filen ska du välja ”Inkludera presentatörens anteckningar”. 
  • Om presentationen har överhoppade diabilder som du vill inkludera i PDF-filen ska du välja ”Inkludera överhoppade diabilder”.
  • Om presentationen har animerade objekt och du vill att varje byggsteg ska visas på en egen sida ska du välja ”Skriv ut varje byggsteg”. Byggsteg visas i PDF-filen i den ordning som de visas i presentationen.
Publiceringsdatum: